Meklē mājas

Meklē mājas  1

25.novembrī pieklīdis Rimstavās, Galgauskā pagastā. Ir redzams, ka noteikti ir mājas minka, jo nekļūdīgi zināja, kas ir kaste. No automašīnām...

Palīdzēsim ķepaiņiem!