Skolēni Liedes kalnos uzstāda soliņus

Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei" ietvaros, Māras kalnā tika uzstādīti divi soliņi. Izveidotajā atpūtas vietā jaunieši, sēžot pie ugunskura, ar interesi klausījās A.Liniņas stāstītajās teikās par Liedes kalniem. Par to Gulbenes novada mājaslapā informē Anita Rubene.

Liedes kalni ir Liedes upes krastā izveidojies interesants dabas retums – īpatnēja pauguru virkne, kas sākas pie Jaungulbenes pagasta Siladzirnavu ezera un stiepjas apmēram 30 kilometrus uz dienvidrietumiem gar Liedes upi. Septiņi pauguri atrodas Gulbenes novada Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Liedeskalnu osi”. Liedes kalni – pilskalns - apmetne un kulta vieta - ir Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis.


Pievieno komentāru

Skolās