Aizliedz tumšo pīļu un kākauļu medības

Lai ievērotu medījamo dzīvnieku ekoloģiski līdzsvarotas apsaimniekošanas principus un nodrošinātu medījamo putnu populāciju aizsardzību, apstiprināti grozījumi Medību noteikumos. Saskaņā ar līgumu par Āfrikas – Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību ir mainīts vairāku Eiropas Savienībā medījamo putnu sugu populāciju statuss, tāpēc divas Latvijā medījamo ūdensputnu sugas - tumšā pīle un kākaulis - tiek izslēgtas no medījamo putnu saraksta un turpmāk to medības nav atļautas.

“Mums šis aizliegums nav aktuāls, jo te šo ūdensputnu praktiski nav. Tie uzturas tuvāk jūrai,” norāda mednieks Mundis Žviriņš.

Arī Gatis Bogdanovs, kuram pirms krietna laika izdevies nomedīt tumšo pīli, atzīst, ka tā te ir eksotika. Kādas 100 tumšās pīles jeb jūras teteri bija iemaldījušies Gulbenes novada ezerā.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas