Daudz vērtīgu projektu

Jūlijā Gulbenes novada dome ir saņēmusi 11 būvniecības pieteikumus, visos šajos gadījumos pieteicēji saņēmuši plānošanas un arhitektūras uzdevumu. Par to liecina pašvaldības publiskotā informācija.

Nozīmīgākās idejas: iecere Lizuma Pargabkalnā būvēt “Dimdiņu” pārstrādes cehu; Stradu un Daukstu pagastā – 20 kilovoltu kabeļlīniju koģenerācijas stacijas “Akas” (atrodas Stradu pagastā) vajadzībām; Daukstu pagastā rekonstruēt valsts nozīmes ūdensnoteku "Grūžupīte" gultni; Beļavas pagastā rekonstruēt valsts nozīmes ūdensnotekas "Dzēsupīte" gultni; Rankas pagastā rekonstruēt 20 kilovoltu elektrolīniju; Daukstu pagastā veikt papildu darbus Staru ūdenssaimniecības projektā.


Augustā novada būvvalde jau akceptējusi trīs būvprojektus: Druvienas pagasta “Murānos – kūtsmēslu krātuves būvniecībai; Gulbenē, Vidus ielā 8, - saimniecības ēkas un pagraba rekonstrukcijai; Rankas pagasta “Vidiņi 1” - renovēt meliorācijas sistēmu. Augustā arī izsniegtas divas būvatļaujas: Jaungulbenē - ielu un gājēju celiņu ārējai elektroapgaismošanai, ko veiks pašvaldība; Lizumā – optisko pieslēgumu izveidei SIA “Lattelecom” ātrgaitas internetam SIA "Rairu" un SIA "Avoti SWF".


Pievieno komentāru

Vietējās ziņas