Gulbenes novads tiks pārstāvēts 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentā

Centrālajā 1.Latvijas Lauku kopienu parlamenta norises vietā - Preiļos šodien, 7.jūnijā, pulcējas ap 190 cilvēku, to skaitā lauku iedzīvotāji, pašvaldību pārstāvji, deputāti un lauku attīstības jautājumu speciālisti, kā arī piecas Gulbenes novada pārstāves - Anita Birzniece no Gulbenes, Iveta Ziepniece  no Tirzas pagasta, Agnese Usāre no Lejasciema pagasta, Spodra Kaļva no Stāmerienas pagasta un Irēna Ābeltiņa no Lizuma pagasta. Savstarpējās diskusijās tiks rasti veiksmīgi risinājumi un jaunas iespējas lauku attīstībai, iniciējot dažādu pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā, informē Latvijas Lauku foruma speciāliste Anita Seļicka.

Gatavošanās 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentam sākās jau gada sākumā, kad biedrība Latvijas Lauku forums caur dažādiem avotiem apzināja aktīvās lauku nevalstiskās organizācijas, kuras martā un aprīlī aicināja uz reģionālajām diskusijām, lai izvirzītu aktuālākās lauku attīstības tēmas. Līdzīgi kā Zviedrijas lauku parlamenta organizatoru nacionālās kustības nosaukums „Visai Zviedrijai jādzīvo!", arī Latvijas laukiem ir jābūt vietai, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības.  

Parlamenta laikā praktiķi un eksperti dalīsies savā pieredzē par dzīvotspējīgām kopienām laukos kā iespēju līdzsvarotai reģionu attīstībai.

 

Dienas otrajā daļā aktīvi lauku kopienu parlamenta darbā iesaistīsies visi dalībnieki - dodoties uz atsaucīgajiem un viesmīlīgajiem Preiļu, Līvānu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadiem, kur tiks uzsākts darbs jauktās darba grupās piecos tēmās: (1) uz vietējiem resursiem balstīta kopienu ekonomiskā aktivitāte, (2) kopienu mūžmācīšanās, (3) piederība un mijiedarbība kopienās, (4) resursi un sistēmas kopienu attīstībai un (5) kopienu dzīvesvide. Parlamenta dalībnieki dos pienesumu šim pasākumam, daloties ar savas teritorijas labo praksi, veiksmes stāstiem un zināšanām, darba grupās kopā strādās lauku iedzīvotāji, pašvaldību pārstāvji, eksperti, nacionālu organizāciju, iestāžu un ministriju pārstāvji un deputāti.

 

"Uz Lauku kopienu parlamentā uzsākto diskusiju pamata, tiks izstrādāta Lauku kopienu parlamenta rezolūcija jeb rīcības plāns nākamajiem 2 gadiem, kas kopienām sadarbībā ar pašvaldību un valsti būtu jāīsteno līdz nākamajam Lauku kopienu parlamentam," stāsta A.Seļicka. 

 

Rīt, 8. jūnijā, kopienas un atbildīgo institūciju pārstāvji vienosies kopīgai sadarbībai lauku kopienu nākotnes veidošanai, savukārt pasākuma noslēgumā Linda Jākobsone no Latvijas Prezidentūras ES Padomes sekretariāta iezīmēs ceļu uz 2. Latvijas Lauku kopienu parlamentu, kas notiks 2015. gadā Latvijas Prezidentūras laikā.

 

"Lai veiksmes stāsti un labā pieredze nepaliktu noklusēta - sestdienas rītā no plkst. 10 laukumā pie Preiļu kultūras centra visiem dalībniekiem un vietējiem iedzīvotājiem būs iespēja uzklausīt citu pieredzi, iepazīties ar veiksmes atslēgas praktisko pusi un iegādāties arī mājražotāju produkciju ideju un labo lietu tirdziņā," stāsta A.Seļicka.

 

Vairāk par 1. Lauku kopienu parlamentu un ar to saistītajām aktivitātēm: laukuforums.lv., kā arī sociālajos tīklos.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas