No kopējiem dabas resursa nodokļa ieņēmumiem visvairāk - Litenei

30 procenti no kopējiem dabas resursa nodokļa ieņēmumiem Gulbenes novada pašvaldībā katru gadu tiks novirzīti Litenes pagasta pārvaldei. To paredz domē 25.maijā apstiprinātā šā nodokļa pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība. “Dzirkstele” to uzzināja pašvaldībā.

Litenes pagasts lauvastiesu no šā nodokļa ieņēmumiem tiesīgs izmantot tāpēc, ka tur atrodas reģionālais sadzīves atkritumu poligons, kas ir vērā ņemams apgrūtinājums iedzīvotājiem. Dabas resursa nodokļa līdzekļi izlietojami tikai tādu pasākumu un projektu finansēšanai, kas ir saistīti ar vides aizsardzību, sabiedrības izglītošanu vides aizsardzības jomā, vides monitoringu, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību un tamlīdzīgi.

8 procentus no ikgadējiem novada kopējiem dabas resursa nodokļa ieņēmumiem paredzēts novirzīt Gulbenes pilsētai, bet pārējiem pagastiem – pa vienam procentam. Savukārt 50 procenti no kopējiem dabas resursu nodokļa ieņēmumiem katru gadu novadā tiks paredzēti rezerves fonda veidošanai.

Pievieno komentāru

Vietējās ziņas