Valsts svētkos piešķirs novada apbalvojumus (papildināts) 18

18.novembrī pulksten 12.00 paredzēta ziedu nolikšana pie pieminekļa par Latvijas brīvību kritušajiem Gulbenes draudzes locekļiem, savukārt pulksten 13.00 Gulbenes kultūras centrā būs svinīgais pasākumus, kurā novadniekiem svinīgi tiks pasniegti 30 pašvaldības Atzinības raksti un 3 Goda diplomi.

Atzinības rakstu saskaņā ar domes 26.oktobra sēdes lēmumu pēc pagastu pārvalžu un novada valsts ģimnāzijas iniciatīvas saņems dažādu jomu pārstāvji par ieguldījumu sabiedrības dzīvē: Ģirts Viļums, Rota Riekstiņa, Diāna Šķēla, Iveta Roziņa un Indulis Roziņš, Janīna Ozoliņa un Aleksandrs Ozoliņš, Irīna Grahoļska, Lūcija Šubrovska, SIA ”Rainis”, Māris Brencis, Ligita un Kārlis Dzeņi, Gulbju ģimene, Ina Iļjučonoka, Sarmīte Dolgova, Liena Silauniece, Sanita Lazdiņa, Vija Pušķe, Raitis Melders, Viola Medniece, Biruta Tropa, Andris Stepanovs, SIA “GanCO” īpašnieki Jānis Gangnuss un Vivita Ostrova, Iveta Ziepniece, Jānis Ļoļāns, Jāzeps Odumiņš, Jānis Ančs, Natālija Gineviča, Alberts Strautiņš, Jūlija Landsmane un Andris Martuzāns. Goda diplomu saņems Ligita Zitāne, Aldis Spalviņš un Stanislavs Gžibovskis.

Jau rakstījām, ka 18.novembra šajā pašā pasākumā tradicionālo ikgadējo balvu “Gulbenes novada Gods” saskaņā ar novada kultūras komisijas iniciatīvu un 28.septembra domes lēmumu ir paredzēts pasniegt tēlniekam Ivaram Drullem, kura māksliniecisko potenciālu gulbenieši jau paspējuši novērtēt. Tas ir vides objekts “Goda bibliotēka”, kā arī atjaunotais Mārtiņa Lutera piemineklis.


Atzinības raksti:

 1. Ģirtam Viļumam– par godprātīgu un profesionālu sava darba ieguldījumu sabiedrības labā;
 2. Rotai Riekstiņai– par sekmīgu, atbildīgu, ilggadēju darbu Stāmerienas pagasta pārvaldē un nozīmīgu ieguldījumu pagasta tēla veidošanā;
 3. Diānai Šķēlai– par mērķtiecīgu un inovatīvu izglītības iestādes vadīšanu, par aktīvu un radošu darbu jaunatnes audzināšanā un sabiedrības saliedēšanā, Gulbenes novada popularizēšanā;
 4. Ivetai Roziņai un Indulim Roziņam– par aktīvu sabiedrisko darbību;
 5. Janinai Ozoliņai un Aleksandram Ozoliņam– par aktīvu uzņēmējdarbību;
 6. Irīnai Grahoļskai– par pašaizliedzīgu, godprātīgu un ilggadēju darbu skolā un nesavtīgu ieguldījumu skolēnu audzināšanā un Latvijas kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā;
 7. Lūcijai  Šubrovskai– par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu skolēnu saliedēšanā un mācību sasniegumu paaugstināšanā;
 8. SIA „Rainis”– par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu Gulbenes novada sabiedriskajā dzīvē;
 9. Mārim Brencim– par ieguldījumu sakārtotas vides saglabāšanā, kas veicina uzņēmējdarbības attīstību;
 10. Ligitai un Kārlim Dzeņiem– par uzņēmējdarbības paplašināšanu, aktīvu iesaistīšanos un atbalstu Tirzas pagasta Tirzas ciema vizuālā tēla veidošanā;
 11. Gulbju ģimenei– par piederību Druvienai, par latvisko stāju un domāšanu;
 12. Inai Iļjučonokai– par ilggadīgu, godprātīgu un profesionālu darbu Galgauskas pagastā;
 13. Sarmītei Dolgovai– par godprātīgu un atbildīgu darba pienākumu pildīšanu;
 14. Lienai Silauniecei– par radošu, pašaizliedzīgu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Galgauskas pamatskolas attīstībā;
 15. Sanitai Lazdiņai– par devumu vides jautājumu aktualizēšanā un ilgtspējīgas vides izglītības popularizēšanā skolā;
 16. Vijai Pušķei– par radošumu, inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu, godprātīgu un profesionālu attieksmi darba pienākumu veikšanā;
 17. Raitim Melderim– par ieguldījumu valsts nozīmes kultūrvēsturiskā mantojuma – šaursliežu dzelzceļa līnijas Gulbene-Alūksne saglabāšanā un popularizēšanā;
 18. Violai Medniecei– par pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Gulbenes pilsētā;
 19. Birutai Tropai– par aktivitāti un radošu darbu kultūras dzīves norisēs un darbu novadpētniecībā Līgo pagastā;
 20. Andrim Stepanovam– par aktīvu darbu uzņēmējdarbības attīstībā Jaungulbenes pagastā;
 21. SIA „GanCO” īpašniekam Jānim Gangnusam un Vivitai Ostrovai– par veiksmīgu projektu realizāciju un uzņēmējdarbības attīstību Daukstu pagastā;
 22. Ivetai Ziepniecei– par ieguldījumu mūžizglītības programmu īstenošanā, skolēnu, jauniešu un pieaugušo iesaistīšanu neformālajā izglītībā, izglītojošo projektu izstrādāšanu un vadīšanu;
 23. Jānim Ļoļānam– par mūža ieguldījumu Gulbenes novada sporta attīstībā;
 24. Jāzepam Odumiņam– par mūža ieguldījumu Gulbenes novada sporta attīstībā;
 25. Jānim Ančam– par mūža ieguldījumu Gulbenes novada sporta attīstībā;
 26. Natālijai Ginevičai– par pašaizliedzīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu.
 27. Albertam Strautiņam– par pašaizliedzīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu;
 28. Jūlijai  Landsmanei– par pašaizliedzīgu, ilggadīgu un godprātīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Gulbenes pilsētā;
 29. Andrim Martuzānam– par pašaizliedzīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu.

Pateicības:

 1. Ainai Ivanovai,  SIA  „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” medicīnas reģistratorei– par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības aprūpes iestādes darba procesu nodrošināšanā;
 2. Raimondam Pujatam,  SIA  „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” tehniskās daļas strādniekam– par ilggadēju un godprātīgu darbu veselības aprūpes iestādes darba procesu nodrošināšanā.

Goda diplomi:

 1. Ligitai Zitānei– par radošu ieguldījumu novada izglītības un kultūras dzīvē;
 2. Aldim Spalviņam– par ilggadēju uzņēmējdarbību un nozīmīgu lokālpatriotismu;
 3. Stanislavam Gžibovskim– par ilggadēju, veiksmīgu uzņēmējdarbību, novada kultūras dzīves veicināšanu.

Kultūras ministrijas Atzinības rakstu par par ilggadēju, godprātīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrvides veidošanā saņems Gulbenes novada bibliotēkas vadītāja Antra Sprudzāne.

Avots: www.gulbene.lv

Pievieno komentāru

Komentāri 18

Cinisms

26.numurs iesper visam. " Daudz prasmes vajag" pasēdēt Sporta centrā un par to Pateicība.

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.08 21:38

Optimus

Kāda starpība, kurā stāvā sēdēt = pirmajā vai otrajā.

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.09 07:18

Es

Es ar par to pasu domaju!?

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.09 09:11

Silvija

Mjā, esmu vienisprātis. Šajā iestādē ir daudz cilvēku, kuri strādājuši daudz ilgāk un kvalitatīvāk... strādājuši, nevis sēdējuši.

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.09 09:57

Maija

tas nozime, ka lokalpatriots dara labus darbus konkreti tikai Gulbene , vai tas novada, pareja Latvijas Valsts vinam pie der(cenzets)sas.

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.13 16:59

Andža

Valsts karogu gan pa zemi nevajadzētu valkāt kā foto.

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.09 12:25

Piekrītu

Ir bijuši dažādi, maigi sakot, interesanti gadījumi, ar visai savdabīgu pieeju skolēnu sasniegumu celšanā :D

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.09 14:07

!

kur nu bez...varbut pietiks

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.09 19:03

kaimiņš

Jā,Rota Riekstiņa,sekmīgi,atbildīgi,ilggadēji ieviesa kolhoza tēlu pagasta darba stilā..

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.18 10:36

Kārlis

Pilnīgi piekrītu, bet Stâmerienas pagastvecis taču izvirzīja......

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.18 16:37

kaimiņš

Pagasta''saimniekiem''taču tagad izglītību neprasa.Tas taču PADOMJU SAIMNIECĪBAS ''STĀMERIENA''direktora Andra Riekstiņa šoferis.

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.18 18:09

Vilis

Tāpēc jau pagastu pārsvarā vada Vīksniņa, saimnieks atpùšas....

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.18 20:10

Vafele

Gulbene nav skaudīgākais miests visā banānijā? (....)

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.18 22:23

Esmu lepns par Gulbeni

Ko jūs visi varat skaust?
Labs darba devēji, kā pateicību par labi paveiktu darbu, vienlaikus, lai motivētu darbiniekus labi strādāt, izvirza viņu kandidatūras uz apbalvojumu. Manā skatījumā tas ir pozitīvi, ka pilsētas dome ir pretīmnākoši un atbalsta iestāžu vadītāju velmi izteikt pateicību. Jums liekās, ka tur nevajadzētu būt dažiem cilvēkiem, bet tad ejat piesakat savu kandidatūru. Kā jūs varat spriest, kurš ir pelnījis, kurš nav?
Jūs neesat viņu darba devēji.

pirms 3 mēnešiem, 2017.11.19 11:35

Vietējās ziņas