Apstiprina Parlamenta komiteju sastāvu

Trešdien Eiropas Parlamenta deputāti balsojumā apstiprināja 20 komiteju un divu apakškomiteju sastāvu. Vēlāk tajā pašā dienā politiskās grupas nosauca arī deputātu sadalījumu pa komitejām.

Eiropas Parlamenta devītajā sasaukumā komiteju skaitliskais sastāvs būs šāds:

AFET

Ārlietas

71

Sandra Kalniete (ETP, “Jaunā Vienotība”)

AGRI

Lauksaimniecība un lauku attīstība

48


BUDG

Budžets

41

Nils Ušakovs (S&D, "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija)

CULT

Kultūra un izglītība

31

Dace Melbārde (ECR,Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK)

DEVE

Attīstība

26


ECON

Ekonomikas un monetārie jautājumi

60

Roberts Zīle (ECR, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK)

Inese Vaidere (ETP, Jaunā Vienotība)

EMPL

Nodarbinātība un sociālās lietas

55

Tatjana Ždanoka (Zaļie/EFA, Latvijas Krievu Savienība)

ENVI

Vide, sabiedrības veselība un pārtikas nekaitīgums

76


IMCO

Iekšējais tirgus un patērētāju aizsardzība

45


INTA

Starptautiskā tirdzniecība

41


ITRE

Rūpniecība, pētniecība un enerģētika

72

Ivars Ijabs (Renew Europe, Attīstībai/Par!)

JURI

Juridiskie jautājumi

25


LIBE

Pilsoņu brīvības, tieslietas un iekšlietas

68


REGI

Reģionālā attīstība

43


TRAN

Transports un tūrisms

49

Andris Ameriks (S&D, "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija)

Roberts Zīle (ECR,Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK)

AFCO

Konstitucionālie jautājumi

28


PECH

Zivsaimniecība

28


PETI

Lūgumraksti

35

Andris Ameriks (S&D, "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija)

Tatjana Ždanoka (Zaļie/EFA, Latvijas Krievu Savienība)

FEMM

Sieviešu tiesības un dzimumu līdztiesība

35


CONT

Budžeta kontrole

30


DROI

Cilvēktiesības (apakškomiteja)

30


SEDE

Drošība un aizsardzība (apakškomiteja)

30Visu komiteju locekļu saraksts atrodams šeit. Savās pirmajās sēdēs katra komiteja ievēlēs priekšsēdētāju un ne vairāk kā četrus priekšsēdētāja vietniekus.

Pilntiesīgo locekļu aizstājēju vārdus politiskās grupas paziņos vēlāk.

Noteikumi komiteju sastāva noteikšanai

Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 199. pantu komiteju sastāvam pēc iespējas jāatspoguļo Parlamenta sastāvs. Komitejas amatu sadalei starp politiskajām grupām ir jāatbilst aprēķinātajai proporcionalitātei tuvākajam veselajam skaitlim.

Komiteju locekļus ieceļ politiskās grupas un pie politiskajām grupām nepiederošie deputāti. Grupu “tirgošanās” ar vietām nav atļauta.

Pievieno komentāru

Afiša