Atbalsts trūcīgajām ģimenēm ar bērniem

Daudziem "Latvenergo" klientiem nav skaidrs, uz ko un kā precīzi tiks attiecinātas sociālā atbalsta programmas, piešķirot dāvinājuma kartes un palielinot STARTA tarifa kvotu. Viena no programmām ir „Atbalsts trūcīgajām ģimenēm ar bērniem".

Līdztekus atbalstam daudzbērnu ģimenēm, sadarbībā ar Latvijas pašvaldību savienību, turpinām jau 2009.gadā uzsākto sociālā atbalsta programmu trūcīgajām mājsaimniecībām. Līdz nesenam laikam atbalstu izmantojušas jau vairāk 60 tūkstoši trūcīgo mājsaimniecību. Kampaņai patlaban nav noteikti nekādi laika ierobežojumi.  

Trūcīgas ģimenes var saņemt 500 kWh dāvanu karti norēķiniem par elektrību. Dāvanu kartes 500 kWh netiek uzskaitītas no STARTA kWh un tās nesamazina STARTA 1200 kWh apjomu.


Atbalstu var saņemt ģimenes, kam piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss.

 

No jūnija trūcīgās ģimenes ar bērniem, kuras kampaņas ietvaros jau būs saņēmušas dāvanu kartes līdz 2011.gada 31. martam, varēs saņemt dāvanu karti atkārtoti. Jāpiebilst, ka no jūnija kampaņas noteikumos būs ieviestas vēl papildu izmaiņas - dāvanu karti varēs saņemt arī tās trūcīgās mājsaimniecības, kurām elektroenerģijas piegādes līgums nav slēgts tieši ar kartes saņēmēju, ja vien piegādes līgums slēgts ar privātpersonu (norēķini notiek pēc T1, T2 vai T3 tarifiem) un trūcīgā mājsaimniecība elektroenerģiju lieto šī līguma objektā.

 

Dāvanu kartes var saņemt pašvaldību sociālajos dienestos. Ja daudzbērnu ģimenei piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, tā varēs saņemt abus atbalsta veidus - kā 500 kWh dāvanu karti, tā papildu 2400 STARTA kWh.

 

Neskaidrību gadījumā aicinām klientus zvanīt uz "Latvenergo" bezmaksas informācijas tālruni 80200400 vai arī rakstīt epastu "klientu.serviss@latvenergo.lv".

Pievieno komentāru

Atbildam lasītājiem