Bojājumus ielu apgaismojumā novērsīs

Gulbenē Ievugravas iedzīvotāji pauž sašutumu, ka dažas dienas vairākas ielas bijušas neapgaismotas pat uz valsts svētkiem. Arī citviet pilsētā nedegušas apgaismes spuldzes.

"Ievugravas ielas divus vakarus nebija apgaismotas, jo bija sadedzis tā saucamais ielu apgaismojumu regulējošais laika "pulkstenis". To uzlika no jauna, bet, nedaudz pastrādājot, "pulkstenim" atkal tika izsists drošinātājs. Ja ir vējš un lietus, tad drošinātāji tiek izsisti. Tiklīdz beigsies mitrais laiks, mēģināsim meklēt vainu, kāpēc tā notiek, un Ievugravā ielas būs gaišas," saka Gulbenes pilsētas pārvaldes speciālists saimnieciskajos jautājumos Juris Aleksāns.

 

Viņš šinīs dienās apsekojis šā rajona ielas un pārliecinājies, ka tās ir apgaismotas. Traucējumi ielu apgaismojumā bijuši arī Blaumaņa ielas posmā no O.Kalpaka ielas līdz Rīgas ielai.

 

"Nevaram atrast vainu, bet to meklēsim," piebilst J.Aleksāns.


Ielu apgaismojuma iedegšana un izslēgšana nenotiek no vienotas vadības pults. Pilsētā vairāk nekā 14 vietās ir izvietoti šie laika "pulksteņi". Ikdienā par ielu apgaismojumu Gulbenē gādā SIA "Gulbenes nami".

Pievieno komentāru

Atbildam lasītājiem