Dzīvokļu īpašniekiem jāskaidro

Kam jāmaksā par kanalizācijas uzlabošanu daudzdzīvokļu mājā, par jumta, kāpņu remontu?
"Dzirksteles" redakcija saņēmusi divas līdzīgas šāda satura sūdzības no iedzīvotājiem. Tās abas ir par māju apsaimniekošanas jautājumiem.

Rainis Ērmanis no Rankas stāsta par nesaprotamu naudas iekasēšanas gadījumu daudzdzīvokļu mājā, kurā ir arī viņa privātais dzīvoklis.  

Noskaidrot šo situāciju "Dzirkstele" lūdza Rankas pagasta pārvaldes vadītāju Māri Jansonu. Viņš stāsta, ka patiešām minētā iedzīvotāja mājā ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu bijis nolemts visiem ar savu vienreizējo maksājumu (atbilstoši dzīvojamajai platībai) piedalīties izdevumu segšanā sakarā ar kanalizācijas sistēmas remontu. R.Ērmanis esot norēķinājies pats pirmais. Vairāk nekāda nauda papildus neesot vākta.

 

Pēc M.Jansona domām, minētajam iedzīvotājam situācija mājā nav tikusi pietiekami labi izskaidrota. Rankas pagasta pārvaldes vadītājs arī norādīja, ka minētajā daudzdzīvokļu mājā esot tikai viens pašvaldības dzīvoklis, visi pārējie - privatizēti.

 

Valentīns Kuzmans no Jaungulbenes pagasta, kurš mitinās no pašvaldības īrētā dzīvoklī, ir sarūgtināts par to, ka pašvaldība nevēlas ieguldīt līdzekļus mājas jumta, kāpņu remontā, apkures sistēmas sakārtošanā. Esot sajūta, ka pagasta pārvalde pilda tikai automātiskā atbildētā funkcijas. Pozitīvu atbildi sagaidīt esot neiespējami.

 

Par savu pensiju V.Kuzmans pats nespēj veikt šādus mājas remontdarbus. Taču tieši šādu ieteikumu - gādāt par vajadzīgajiem remontiem pašam - viņš esot saņēmis pagasta pārvaldē. Pretī solīts atbrīvot V.Kuzmanu no pašvaldībai maksājamās īres maksas.

 

"Mēnesī par īri es maksāju 1,97 latus," viņš stāsta.

 

Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Vasiļjevs "Dzirkstelei" skaidro, ka pašvaldība pārvaldes budžetā neatvēl līdzekļus pašvaldības dzīvojamā fonda remontam.

 

"Mājas ir jānodod apsaimniekošanā, kā tas dažos pagastos jau notiek. Tāda ir situācija. Iedzīvotājiem ir pašiem jāpiedalās to ēku sakārtošanā, kurās viņi dzīvo," viņš saka.

 

Tomēr tas nenozīmē, ka pagasta pārvalde par V.Kuzmana lūgumu palīdzēt neliksies zinis. Palīdzība tikšot sniegta, taču ne uz karstām pēdām, kā to gribētu sūdzības izteicējs.

Pievieno komentāru

Atbildam lasītājiem