Īrniecei pretenzijas par līgumsodu 2

Stradu pagasta Stāķu iedzīvotāja, kura dzīvo no pašvaldības īrētā dzīvoklī, ir nemierā ar SIA "Gulbenes nami" noteikto līgumsodu 14,65 latu apmērā, kuru nezināšanas dēļ ir samaksājusi kopā ar īres rēķinu.

Viņa prasa šo summu atmaksāt. Sieviete ar savu bēdu stāstu vērsās "Dzirksteles" redakcijā, stāstot, ka viņa nav parakstījusi līgumu ar SIA "Gulbenes nami", tātad spēkā joprojām ir vecais līgums ar Stradu pagasta padomi, bet tas neparedz nekādu soda naudu par kavējumiem rēķinu apmaksā.

Tā kā sieviete pašlaik dzīvo un strādā Rīgā un savā Stāķu dzīvoklī uzturas neregulāri, viņa īres un komunālo maksājumu rēķinus kārto palaikam - uzreiz norēķinoties par visu summu pēc tam, kad tā sakrājusies paliela. Pašvaldības dzīvokļa īrētāja šo strīdu ar SIA "Gulbenes nami" uzskata par principiālu un ir noskaņota panākt savu taisnību.

Stradu pagasta pārvaldes vadītājs Juris Duļbinskis "Dzirkstelei" saka, mājā kurā dzīvo konkrētā īrniece, pārvaldnieks ir fiziska persona, kura parakstījusi līgumu ar SIA "Gulbenes nami" par mājas apsaimniekošanu. SIA "Gulbenes nami" no šīs mājas dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem iekasē apsaimniekošanas maksu.

"Kārtība ir mainījusies. Kamēr šīs mājas valdītāja bija Stradu pagasta pārvalde, tikmēr mēs kavējumu naudu neaprēķinājām par māju apsaimniekošanu, SIA "Gulbenes nami" ar visiem šīs mājas dzīvokļu īpašniekiem ir parakstījuši līgumu, kas paredz šādu soda naudu," uzsver J.Duļbinskis.

Viņš piebilst, ka konkrētajā gadījumā sieviete īrē dzīvokli, kas pieder pašvaldībai. Tātad pašvaldība kā dzīvokļa īpašniece ir parakstījusi līgumu ar SIA "Gulbenes nami". "Pašvaldība pārstāv īres dzīvokļus," skaidro J.Duļbinskis. Tātad, kā norāda viņš, SIA "Gulbenes nami" prasības īrniecei ir obligātas.

J.Duļbinskis arī piebilst, ka īrniecei turpmāk apsaimniekošanas maksa būtu jākārto regulāri un termiņā.

Stradu pagasta Stāķos, kā stāsta J.Duļbinskis, pavisam ir desmit lielās daudzdzīvokļu mājas. To apsaimniekošana notiek dažādi. Ir mājas, kuras pārvalda un apsaimnieko juridiska persona - SIA "Vidzemes būvnieks - serviss". Ir mājas, kuras pārvalda fiziskas personas, kuras apsaimniekošanas līgumu parakstījušas ar SIA "Gulbenes nami". Un ir arī tādas mājas, kuras pārvalda fiziskas personas, kuras arī pašas apsaimnieko savas mājas.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Zane

''Dzirkstele'' izlabojiet lūdzu kļūdu virsrakstā - jābūt ''īrniecei'', nevis ''rniecei''.

pirms 9 gadiem, 2011.07.06 23:27

Atbildam lasītājiem