Kā atrisināt strīdu?

Kāds lasītājs „dzirkstelei" vaicā, ko darīt, ja veikalā iegādātais ledusskapis pēc mēneša salūzis, bet saruna ar veikala pārdevēju nav devusi nekādu rezultātu.

Komunikāciju aģentūras jaunākā projektu vadītāja Elīna Kalniņa sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru skaidro, ka pircējam ir tiesības vērsties pie pārdevēja vai pakalpojumu sniedzēja ar pretenziju. Ja vienošanos nav iespējams panākt, ir ieteicams pretenziju noformulēt rakstiski, uzrakstot prasījuma pieteikumu.

 

Prasījuma pieteikums ir rakstiski noformēts iesniegums par preces vai pakalpojuma trūkumiem. To var noformēt brīvā formā vai aizpildīt pieteikuma veidlapu. Prasījuma pieteikuma veidlapas paraugam un tās aizpildīšanas noteikumiem ir jābūt brīvi pieejamiem katrā tirdzniecības vietā.


Prasījuma pieteikumam obligāti jāpievieno darījuma apliecinoša dokumenta kopija (kases čeks, kvīts vai līguma kopija).


Prasījuma pieteikumu var iesniegt pārdevējam personiski vai nosūtīt pa pastu. Ja prasījuma pieteikumu iesniedz personiski, tas jānoformē divos eksemplāros, lai uz pircēja eksemplāra veikala pārdevējs vai pakalpojumu sniedzējs varētu uzrakstīt "saņemts", norādot savu amatu, vārdu, uzvārdu, datumu, un parakstīties. Šī kopija jāsaglabā kā apliecinājums tam, ka tirgotājam ir iesniegta sūdzība.


Pēc prasījuma pieteikuma iesniegšanas pārdevējam un pakalpojumu sniedzējam jānovērtē preces vai pakalpojumu trūkumi un 10 dienu laikā no tā saņemšanas jāinformē pircējs par gatavību izpildīt pieteikumā izvirzīto prasību. Atteikuma gadījumā tirgotājam jānorāda pamatojums. Pircējam ir iespēja jebkurā laikā vienoties ar pārdevēju vai pakalpojumu sniedzēju par alternatīvu prasības izpildes veidu.


Ja prasība ir noraidīta, pircējam ir tiesības pašam pieteikt preces vai pakalpojuma ekspertīzi.


Ekspertīzes izmaksas sedz tās pieteicējs. Ja ekspertīzē tiek noskaidrots, ka preces vai pakalpojuma trūkumi radušies pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēju vainas dēļ, tam septiņu dienu laikā ir pienākums atlīdzināt klientam izdevumus par ekspertīzi.


Palīdzību prasījuma pieteikuma noformēšanā un ekspertu iesaistīšanā var saņemt Patērētāju tiesību aizsardzības centrā pa tālruni 65452554. Plašāka informācija ir pieejama internetā - "www.ptac.gov.lv." vai "www.ecclatvia.lv".

Pievieno komentāru

Atbildam lasītājiem