Kas drīkst mainīt ūdens skaitītāju?

Gulbenietis Pēteris Kalniņš ar "Dzirksteles" starpniecību vēlas noskaidrot, kas ir tiesīgs mainīt ūdens skaitītāju dzīvoklī.

Gulbenes pilsētas domes izpilddirektors Gvido Stucka "Dzirksteli" informē, ka pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar SIA "Alba" par ūdens piegādi visiem īpašumiem un visiem īpašniekiem neatkarīgi no tā, vai tās ir fiziskās vai juridiskās personas. Ir parakstīts robežakts ar katru centralizētā ūdens saņēmēju - dzīvojamās ēkas īpašnieku, kā arī ar pašvaldību, kurai pieder ēkas pilsētā. SIA "Alba" piegādā ūdeni līdz noteiktai robežai.

 

"Iekšējo kārtību, kāda ir katrā īpašumā - ēkā -, nosaka šīs ēkas īpašnieks," saka G.Stucka. Viņš piebilst, ka daudzdzīvokļu mājā arī katra dzīvokļa īpašniekam ir līgums ar SIA "Alba" par ūdens skaitītāja rādījumu nolasīšanu, pēc kuriem tiek aprēķināta maksa par ūdens patērēto kubatūru.

 

Ar "Albas" darbiniekiem arī jākontaktējas, kad pienāk laiks nomanīt ūdens skaitītāju. "Ne jau katrs cilvēks ir santehniķis, lai pats nomainītu savā dzīvoklī esošo ūdens skaitītāju," saka G,.Stucka.

 

Tāpēc ir firmas, kas var palīdzēt to izdarīt. Piemēram, SIA "Gulbenes nami". Turklāt pie ūdens skaitītāja nomaiņas ir jānolasa rādītāji, skaitītājs ir jānoplombē. Te neiztikt bez SIA "Alba" darbinieku klātbūtnes.

 

"Ja ir domstarpības, ja ir beigušies ūdens skaitītāja ekspluatācijas termiņi, ar šiem jautājumiem ir jāvēršas SIA "Alba". Šis uzņēmums ir uzskaitījis katru ūdens skaitītāju un var konstatēt, kad beidzas tā lietošanas termiņš. Tad parasti iedzīvotājiem nosūta brīdinājumu," saka G.Stucka.


Viņš arī uzsver, ka iedzīvotājiem rūpīgi ir jālasa katrs paša parakstītais līgums. Piemēram, tas, kas parakstīts ar mājas vecāko, ar katru pakalpojuma sniedzēju.

Pievieno komentāru

Atbildam lasītājiem