Aicina kļūt par Jauno profesionāli kādā no 140 Eiropas Savienības delegācijām pasaulē

Briselē: Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) un Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi pieteikšanos augsta līmeņa prakses programmu, kas dod iespēju augsti kvalificētiem jauniem profesionāļiem no dažādām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm strādāt ES delegācijās visā pasaulē.

ES Delegācijas Jauno profesionāļu programmas (JPD) mērķis ir dot iespēju jauniešiem divu gadu garumā gūt pirmo pieredzi ES delegāciju darbā un padziļināt izpratni par viņu lomu ES ārpolitikas īstenošanā, t.sk. ES kopējā ārpolitikā un drošības politikā. Interesenti var sūtīt savus pieteikumus līdz š.g. 31.janvārim. EĀDD un EK apmaksā praksi no ES dalībvalsts diviem programmas dalībniekiem. JPD prakses piedāvājums atlasītajiem kandidātiem tiks nosūtīts 2019.gada jūnijā, lai programmas dalībnieki varētu uzsākt praksi šā gada septembrī vai oktobrī. Potenciālajiem JPD programmas kandidātiem ir jābūt pilsoņiem, kuri ir ieguvuši vismaz maģistra grādu, un jābūt izcilām angļu un/vai franču valodas prasmēm (citas svešvalodu zināšanas ir priekšrocība). Kandidāta iepriekšēja profesionālā pieredze (arī brīvprātīgais darbs) ir vēlama.

Daudzi tiek biedēti, ka Eiropas Savienības institūcijas ir Ļaunais gars, kurš diktē Eiropiešu ikdienu! Taisni otrādi! Līdzīgi kā ceļu zīmes un luksofori palīdz ceļu satiksmes dalībniekiem droši orientēties kalnainajos ceļos, tā arī ES iestādes un aģentūras palīdz iedzīvotājiem Eiropā! Uzzini vairāk par ES un iesaisties arī Tu ES darbā, palīdzot teju 500 miljoniem iedzīvotājiem Eiropā ikdienu!”, norāda Eiropas Savienības Personāla karjeras vēstnieks Uldis Šalajevs.

2019.-2021.g. JPD programmas piedāvājums:

Atlasītajiem kandidātiem tiks piedāvāts vienots prakses līgums uz noteiktu laiku, kas sākumā ir 12 mēneši, un kuru var pagarināt uz vēl 12 mēnešiem. JPD programma piedāvā atlasītajam kandidātam/ei:

  • ikmēneša ienākumus (€ 1375);

  • izmitināšanas izmaksu segšanu (€ 1058). Ņemot vērā prakses veikšanas valsti, sevišķās zonās var tikt piešķirta papildus piemaksa no 10% līdz 35% lielā apmērā);

  • iekārtu iegādei prakses sākumā (€ 2166);

  • par katru 12 mēnešu ilgu prakses periodu piedāvā segt ceļošanas izmaksas (€ 2644) un apdrošināšanas izmaksas (€ 705).

Kā pieteikties?

Interesentiem jāaizpilda pieteikuma forma (to var lejupielādēt šeit: https://ej.uz/ecuf) un parakstītā forma jānosūta uz e-pastu: personala.departamenta.info@mfa.gov.lv līdz š.g. 31.janvārim (ieskaitot). Interesents drīkst nosūtīt tikai vienu pieteikumu. Pieteikums tiks noraidīts, ja kandidāts/e nosūtīs vairāk par vienu pieteikumu un/vai to tieši nosūtīs uz Eiropas Ārējās darbības dienestu un/vai uz Eiropas Komisiju.

Reizi 24 mēnešos EĀDD un EK izsludina uzaicinājumu interesentiem pieteikties praksē JPD programmas ietvaros. Pašreizējā posmā no 2017. līdz 2019.gadam dažādās ES delegācijās strādā 78 jaunie speciālisti. 2017.gada 19.jūnijā ES iestādes pieņēma lēmumu izveidot JPD programmu (JOIN(2017)22), grozot 2012.gada 12.jūnija lēmumu [JOIN(2012)17]. Papildus nosacījumi izlasāmi ES institūciju lēmumos: EEAS ADMIN(2017)8 un EEAS DEC(2014)002.

ES Personāla karjeras vēstnieks

2010.gadā Eiropas Savienības Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) uzsāka iniciatīvu informēt sabiedrību par karjeras iespējām ES iestādēs, tādejādi iedrošinot ap 12-15 sabiedriski aktīviem ES institūciju darbiniekiem viņu brīvajos brīžos sniegt informāciju interesentiem par prakses un darba iespējām ES institūcijās un iestādēs. EPSO ES personāla karjeras vēstnieku atlasē ņem vēra indivīda nacionālo piederību, darba specifiku un amata pakāpi.

Uldis Šalajevs, Vidzemnieks no Madonas novada, regulāri no 2012.gada sniedz bezmaksas vieslekcijas par prakses iespējām ES iestādēs un aģentūrās, ka arī vada nodarbības interesentiem par ES pastāvīgo ierēdņu EPSO testiem darbam ES institūcijās. U.Šalajevs ir stažējies Eiropas Parlamentā 2009.-2010.gadā un vēlāk strādājis ES diplomātiskajā dienestā (EEAS) Briselē. Kopš 2013.gada strādā Eiropas Komisijā Briselē, ikdienā komunicējot angļu, vācu, franču un krievus svešvalodās. Pateicoties nodibinājuma "Vītolu fonda" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Senāta piešķirtajām stipendijām, 2007.gadā viņš ir ieguvis augstāko profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās LLU Jelgavā. Jaunietis ir arī studentu apmaiņas Erasmus programmas ietvaros 2005.gadā studējis Avans Universitātē Nīderlandē, un 2018.g. septembrī ar izcilību absolvējis padziļināto magistratūras programmu Briseles Brīvā universitātē (VUB - Vrije Universiteit Brussel, Eiropas studiju institūtā). Studijas VUB saistītas ar Eiropas (ekonomikas) integrāciju (un attīstību).


JAUTĀJUMIEM par 2019.-2021.g. JPD programmu:

Dāvis Daudzvārdis, Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecībā ES, Administratīvā departamenta direktors, Davis.Daudzvardis@mfa.gov.lv, tālr. +32 2 2383210 vai

Ineta Vilcāne, LR Ārlietu ministrijas Personāla plānošanas un attīstības nodaļa, II sekretāre, Ineta.Vilcane@mfa.gov.lv, tālr. +371 67016338.


PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Pievieno komentāru

ES un Latvija