“Brexit”: Apvienotajai Karalistei laiks paust skaidru nostāju

Debatēs pēc Apvienotās Karalistes Pārstāvju palātas balsojuma par “Brexit” Eiropas Parlamenta (EP) deputāti uzsvēra, ka eiropieši saglabās vienotību un pilsoņu tiesības arī turpmāk būs EP prioritāte.

EP deputāti uzsvēra, ka pēc otrdienas balsojuma, kurā Pārstāvju palāta noraidīja sarunās ar ES panākto vienošanos, Apvienotās Karalistes valdībai un parlamentam jāpauž skaidra nostāja par vēlamo turpmāko attiecību modeli ar ES.


Izstāšanās līgums ir vienīgais kompromiss, kāds iespējams Apvienotās Karalistes valdības novilkto sarkano līniju ietvaros, uzsvēra ES galvenais sarunu vedējs Mišels Barnjē. Tas “Brexit” neskaidrībā rada juridisko noteiktību. ES nepieļaus esošo pamatprincipu atcelšanu ne saistībā ar miera procesu un robežu ar Īriju, ne ar pilsoņu tiesībām, sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss.


EP “Brexit” koordinators Gijs Ferhofštats (ALDE, Beļģija) aicināja Apvienoto Karalisti uz starppartiju dialogu, lai rastu izeju no strupceļa un pārspraustu valsts sarkanās līnijas.


Izstāšanās bez vienošanās nebūtu neviena interesēs, norādīja Eiropas Parlamenta deputāti. Vienlaikus ES pastiprinās gatavošanos neparedzētiem gadījumiem, sacīja Rumānijas prezidentūras ES Padomē pārstāve Melānija Ciota.


Atsevišķo runātāju ziņojumi:


Pievieno komentāru

ES un Latvija