Ģimenes ārstus aicina pieteikties atbalstam prakšu attīstībai

Veselības ministrija aicina ģimenes ārstus pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstam ģimenes ārstu prakšu attīstībai. Lai veicinātu ģimenes ārstu prakšu attīstību un uzlabotu pacientiem veselības aprūpes pieejamību, ģimenes ārstu prakses varēs piesaistīt ES finansējumu līdz 10 tūkstošiem eiro (uz vienu praksi).

Ar ES struktūrfondu atbalstu plānots atbalstīt vismaz 535 ģimenes ārstu prakšu attīstību ar mērķi uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru. Ģimenes ārstiem tiek dota iespēja iegādāties gan medicīniskās tehnoloģijas, gan mēbeles, gan saimnieciskās ierīces un aprīkojumu, kā arī informācijas tehnoloģiju aprīkojumu. Tāpat projektu ietvaros ir atbalstāma būvniecība un ar to saistītās izmaksas.

ES fondu atbalsts tiks sniegts gan individuālo ģimenes ārstu prakšu attīstībai, gan praksēm, kuras noslēgušas sadarbības līgumu. Paredzēts, ka individuālā ģimenes ārstu prakse, kas turpinās darbu tāpat kā līdz šim, savai attīstībai varēs piesaistīt finansējumu no ES struktūrfondiem līdz 8 tūkstošiem eiro vai līdz 10 tūkstošiem eiro gadījumā, ja konkrētai praksei ir vairākas pakalpojuma sniegšanas vietas. Savukārt prakses, kuras noslēgušas sadarbības līgumu, katra varēs piesaistīt savai attīstībai līdz 10 tūkstošiem eiro. Tās var būt 2 – 5 ģimenes ārstu prakses, kas atradīsies vienā vai dažādās adresēs līdz 5 km attālumā viena no otras. Šādās praksēs būs pieejams plašāks veselības aprūpes pakalpojumu klāsts, piemēram, vismaz viens no sekojošiem speciālistiem – pediatrs, fizioterapeits, vecmāte, ginekologs. Lai nodrošinātu labāku veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pacientiem tiks nodrošināts garāks darba laiks – sadarbības prakšu kopējais darba laiks darba dienās būs vismaz 11 stundas.

Šobrīd Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu iesniegumu atlasi. Projektu iesniegumus CFLA var iesniegt no š.g. 25.februāra līdz 24.aprīlim. Sīkāka informācija un atlases dokumenti atrodami CFLA mājas lapā: https://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/9-3-2-k-4-a-1


Pirmajā projektu iesniegumu atlases apakškārtā, kas paredz atbalstu individuālo ģimenes ārsta prakšu un ģimenes ārstu sadarbības prakšu attīstībai pieejamais attiecināmais finansējums ir 3,7 miljoni eiro.

Pievieno komentāru

ES un Latvija