Modernizēta Šengenas informācijas sistēma -> augstāka drošība

Modernizētā Šengenas informācijas sistēma palīdzēs ES cīņai pret terorismu, pārrobežu noziegumiem un nelegālu migrāciju.


Eiropas Parlamenta (EP) deputāti trešdien apstiprināja trīs ES likumus, kas uzlabos Šengenas informācijas sistēmu - visplašāk izmantoto datubāzi drošībai un robežu pārvaldībai Eiropā.


Jaunievedumi:

  • jauni paziņojumi par nezināmām personām, kas ir meklēšanā saistībā ar nopietniem noziegumiem un terorismu;

  • nacionālajām iestādēm būs pienākums dalīties ar informāciju par terora aktiem ar visām dalībvalstīm;

  • preventīvi paziņojumi par bērniem ar nolaupīšanas risku, īpaši - vecāku īstenotu, un papildus paziņojumi par neaizsargātiem cilvēkiem, kas ir riska zonā;

  • jauni paziņojumi par atgriešanas lēmumiem, kas palīdzēs dalībvalstīm īstenot lēmumus atgriezt izcelsmes valstī tos ne-ES pilsoņus, kas te uzturas nelegāli.


Patlaban pieeja Šengenas informācijas sistēmai ir robežkontrolei, policijai, muitai, tiesai un migrācijas iestādēm. Līdz ar šo reformu, paziņojumiem piekļūs arī Eiropols, kā arī paziņojumiem saistībā ar tās uzdevumiem - Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra.


Citāts

Viens no EP deputātiem, kas atbildīgs par šo reformu (ziņotājs), Carlos Coelho (EPP, PT) atgādina: “Šengenas informācijas sistēma ir mugurkauls informācijas apmaiņai Eiropā, robežsargiem un tiesībsargājošajām iestādēm. Šīs izmaiņas sagatavos Šengenas informācijas sistēmu nākotnei, uzlabos drošību un nodrošinās pārvietošanās brīvību. Tā paliks lielākā, visplašāk izmantotā datubāze Eiropā un nodrošinās vairāk drošības mūsu pilsoņiem.”


Savukārt EP ziņotājs Jeroen Lenaers (EPP, NL) uzsver: “Dēļ trūkumiem informācijas apmaiņā starp ES valstīm patlaban trešās valsts pilsonis var viegli izvairīties no lēmuma par atgriešanu izcelsmes valstī, vienkārši pārceļojot uz citu ES valsti. Atgriešanas politikai jākļūst daudz efektīvākai, citādi būs grūti nodrošināt atbalstu tādu patvēruma meklētāju uzņemšanai, kam tas patiesi nepieciešams.”


Nākamie soļi

Noteikumi par robežpārbaudēm tika akceptēti ar 530 balsīm par, 50 pret un 66 atturoties. Savukārt likumu par policijas un tiesu sadarbību atbalstīja 555 deputāti, kamēr 67 bija pret un 20 atturējās. Par trešo valstu pilsoņu, kas te uzturas nelegāli, jauno atgriešanas kārtību nobalsoja 500 deputāti, 103 bija pret un 41 atturējās.

Abu ES likumdevēju - EP un ES Padomes (dalībvalstu ministru) - sarunu vedēji jau jūnijā vienojās par Šengenas informācijas sistēmas reformu, un pēc EP akcepta vēl tikai vajadzīga formāla zaļā gaisma no ES Padomes puses.


Fona informācija

Šengenas informācijas sistēma tika izveidota 1995.gadā pēc robežkontroles atcelšanas Šengenas zonas iekšienē. Tās jaunāka versija tika ieviesta 2013.gadā. Šo datubāzi lieto 30 Eiropas valstis. 2017.gadā tā tika izmantota 5 miljardus reižu.


Pievieno komentāru

Eiropas Savienībā