Patēriņa preču kvalitāte: deputāti pret dubultstandartiem

Vairākās dalībvalstīs, galvenokārt Centrāleiropā un Austrumeiropā, veiktu pārbaužu un pētījumu rezultāti ir pierādījuši, ka vienotajā tirgū ar to pašu zīmolu tiek reklamēti un izplatīti atšķirīga sastāva un kvalitātes produkti.

Atšķirības konstatētas ne tikai pārtikas produktos - zivju pirkstiņos, šķīstošajās zupās un šķīstošajā kafijā vai atspirdzinošajos dzērienos -, bet arī tīrīšanas līdzekļos, kosmētikā, tualetes piederumos un zīdaiņiem paredzētos produktos.


Lai atklātu un izskaustu produktu “divējādi kvalitāti”, deputāti ceturtdien pieņemtā rezolūcijā rosina īstenot vairākus pasākumus ES un nacionālā līmenī.


Pārrobežu sadarbība, salīdzinošas pārbaudes un labāka noteikumu izpilde


Deputāti aicina:

  • atvieglot ātru pārrobežu sadarbību un datu apmaiņu par iespējami neatbilstīgiem produktiem un par iespējami negodīgu praksi starp valstu patērētāju aizsardzības un pārtikas nekaitīguma iestādēm, patērētāju apvienībām un Eiropas Komisiju;


  • izstrādāt kopēju pārbaužu metodiku, lai iegūtu uzticamus un salīdzināmus datus, kā arī lai pārliecinātos par “divējādās kvalitātes” izplatību;


  • pārbaužu rezultāti publicējami visās ES oficiālajās valodās publiski pieejamā datubāzē; tie izanalizējami pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 2018. gada beigās.

Negodīgas komercprakses direktīva

Deputāti atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumu mainīt Negodīgas komercprakses direktīvu, taču norāda, ka to nepieciešams precizēt. “Likumdošanas procesa rezultātā vajadzētu būt skaidri noteiktam, ko var uzskatīt par divējādu kvalitāti un kā kompetentajām iestādēm ir jāizvērtē un jārisina katrs atsevišķais gadījums,” teikts rezolūcijā.


Deputāti ir pārliecināti, ka diskriminējoša un patērētāju interesēm neatbilstoša “divējāda kvalitāte” būtu skaidri jādefinē kā aizliegta komercprakse.


Viens logo visā ES


“Patērētāju izvēle nebūtu jāizmanto kā aizbildinājums tam, lai pazeminātu kvalitāti vai dažādos tirgos piedāvātu atšķirīgas kvalitātes produktus,” norāda deputāti, atgādinot, ka uzņēmumiem ir atļauts laist tirgū un pārdot preces ar atšķirīgu sastāvu un īpašībām, tikai pamatojoties uz leģitīmiem faktoriem, ar nosacījumu, ka pilnībā tiek ievēroti ES tiesību akti.


Deputāti aicina ražotājus apsvērt iespēju uz iepakojuma attēlot logotipu, kas norādītu, ka tā paša zīmola produkta saturs un kvalitāte visās dalībvalstīs ir vienādi.

Pievieno komentāru

ES un Latvija