Video: “ES budžets 2019 un 2021-2027: vai Latvija un visa ES kļūs konkurētspējīgāka?”

Diskusijā piedalījās ES un Latvijas lēmumu pieņēmēji, valsts pārvaldes un interešu grupu pārstāvji, t.sk.:  

Eiropas Parlamenta Budžeta komitejas deputāte Inese Vaidere;

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomikas padomniece Agnese Dagil

Finanšu ministrijas ES fondu stratēģijas departamenta direktors Edgars Šadris;

Ārlietu ministrijas ES koordinācijas un politiku departamenta direktors Mārtiņš Klīve

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes loceklis Māris Simanovičs;

Latvijas Zinātnieku savienības pārstāve Baiba Rivža;

Latvijas Jaunatnes padomes prezidents Emīls Anškens;

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes ģenerāldirektors Guntis Vilnītis;

Zemnieku saeimas valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš.  

Par ES 2019. gada budžetu ---> Gala lēmumu par Eiropas Savienības (ES) kārtējā gada budžetu tradicionāli gada nogalē pieņem abi ES likumdevēji - Eiropas Parlaments kopā ES Padomi (dalībvalstu ministriem). Šogad noteiktajā termiņā likumdevējiem neizdevās vienoties par ES 2019. gada budžetu. Piemēram, 24. oktobra balsojumā EP iebilda pret priekšlikumu samazināt finansējumu Erasmus+, Apvārsnis2020, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai, Eiropas Infrastruktūras savienošanas mehānismam un migrācijai.

Attiecīgi nākamie soļi - tuvākajā laikā Eiropas Komisija prezentēs jaunu budžeta priekšlikumu, un sarunas starp likumdevējiem atsāksies, ar mērķi panākt kopsaucēju līdz gada beigām.

Par nākamo ES daudzgadu budžetu (2021-2027) ---> Līdz Eiropas vēlēšanām (Latvijā tās notiks 25.05.2019) plānots panākt vienošanos par nākamo ES daudzgadu budžetu 2021.-2027. gadam. Eiropas Parlaments 14. novembra balsojumā pieņēma pozīciju un noteic nākamā plānošanas perioda prioritātes sarunām ar ES valstīm. EP prasa vairāk naudas ieguldīt jaunatnē, zinātnē, izaugsmē un klimata pārmaiņu radīto problēmu risināšanā; paredzēt adekvātus līdzekļus migrācijai un drošībai; nesamazināt budžetu kohēzijai un lauksaimniecībai. Tiklīdz ES dalībvalstis, t.sk., Latvija būs vienojušās par savu pozīciju, starp abiem ES likumdevējiem sāksies sarunas.


Pievieno komentāru

Eiropas Savienībā