18.novembrī izgaismos Lizumu 2

18. novembrī Lizumā: 15:30 - Lizuma vējdzirnavu izgaismošana; 15:45 - skulptūras "Tautumeita" izgaismošana; 16:00 - Lizuma pils izgaismošana; 16:15 - Lizuma kultūras nama izgaismošana; 15:30 -16:30 - Spēka zīmes iedegšana pie Lizuma kultūras nama; 18:00-22:00 - patriotiskās mūzikas atskaņošana pie kultūras nama; 15:30 -22:00 - izgaismoto Lizuma kultūras objektu apskate.18.novembrī nenotiks Lizuma pagasta pārvaldes vadītāja uzruna un Lizuma pagasta Atzinības balvu pasniegšanas pasākums.Ar katru Atzinības balvas saņēmēju Lizuma pagasta pārvaldes vadītājs sazināsies par Atzinības balvas saņemšanu.Lizuma Atzinības balvas saņems:Dailonis Jēkabsons,Iveta Vīgante,Ieva Ogorodova,Zeltīte Strade,Inga Sebre,Māra Karpa,Guntis Muižnieks,Līva Ginde,Jānis Apsītis,Linards Mihailovs.Ikviens aicināts: izgaismot savas mājas; dodoties uz Lizuma kultūras objektu izgaismošanu, paņemt līdzi lāpu un Latvijas valsts karodziņu, kā arī svecīti, kuru pievienot citām Spēka zīmē; būt kopā, bet ar distanci, radot svētku noskaņu starp savējiem.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Skolnieciņš no svētbirzs

Tuvojas valsts svētki – Lāčplēša diena. Šajā laikā atcerēsimies mūsu tautas varoņa Lāčplēša varoņdarbus, kā Lāčplēsis varonīgi cīnījās pret iebrucējiem – krustnešiem un kristīgajiem misionāriem. Katrā no mums dzīvo Lāčplēsis (izņemot baznīcēnus, jo tie skeptiski raugās uz pagāniem). Lāčplēsis ir mūsu brīvības alku un latvietības iemiesojums. Lāčplēsis ir īstens Latvju Dievu dēls. Lāčplēsis ir visas latvju tautas aizsargs. Godinot mūsu senču spēku, iedegsim svecītes pie loga. Divas asins sarkanas un vienu baltu. Šajā laikā būsim pateicīgi katram tautietim, kurš ar saviem darbiem un vārdiem aizstāv latvietību un latviešu tautu. Noliksim mežā uz svētakmeņa rupjmaizes klaipu un alus kausu par godu mūsu aizgājušo karavīru dvēselītēm. Ziedosim sauju monētu ugunskurā par godu Lāčplēsim – mūsu tautas aizstāvim! Piedosim mūsu valdībai tās kļūdas un noziegumus pret tautu. Aizmirsīsim aizvainojumu pret savu valsti. Nedzīvosim pagātnē, raudzīsimies nākotnē. Domāsim par mūsu valsts attīstību un labklājību nākamajos gadu simteņos. Leposimies ar savu latvietību, brīvību un senču gudrību. Turēsim cieņā senlatvju spēka zīmes. Lūgsim Latvju Dievus par savu labklājību, valsti un cilvēkiem. Lūgsim Pērkonu – Debesu Tēvu – lai Pērkons aizsargā mūsu mīļās zemītes cēlās robežas! Pateiksimies Latvju Dieviem par mūsu burvīgo valsti! Latvija ir Latvju Dievu dāvana mums. Lai slavēti Latvju Dievi mūžīgi mūžos!
Ar mīlestību pret Latviju, Skolnieciņš no svētbirzs [Latvju Dievu dēls]
[Latvju Skaudības Dievs]
©Skolnieciņš 1999-bezgalība ;-)
#saticība #mīlestība #LatvjuDievuSvētība #Latvija #brīvība #Lāčplēšis

pirms 7 mēnešiem, 2020.11.10 15:41

Kultūra un izklaide