8.- 24.aprīlis – Bibliotēku nedēļa

No 18.-24.aprīlim Latvijā tiek atzīmēta Bibliotēku nedēļa. Šogad tās moto – „Attiecības. Sadarbība. Kopiena”. Šie vārdi viegli attiecināmi uz publiskajām bibliotēkām, jo līdztekus līdzšinējiem pakalpojumiem tiek piedāvāts arvien plašāks un aptverošāks izglītojošu un izklaidējošu pasākumu klāsts. Arī Gulbenes novada bibliotēkā šajā nedēļā plānotas dažādas aktivitātes.

No 18.-24.aprīlim bibliotēka izsludina akciju „Aizmāršīgo lasītāju dienas”. Šī akcija piedāvā iespēju aizkavētos izdevumus nodot, nemaksājot soda naudu par kavējumu, kā arī iespēju atjaunot bibliotēkas abonementu tiem lasītājiem, kuri savulaik nav varējuši nomaksāt kavējuma naudu. Atgādinām, ka iespējams izmantot arī grāmatu nodošanas iekārtu, kas atrodas pie bibliotēkas ārdurvīm - arī šādā veidā nodotajām grāmatām kavējuma nauda šajā nedēļā netiks aprēķināta.

Ar akciju „Paņem mani līdzi un... nenes atpakaļ” aicinām apmeklēt bibliotēkas otro stāvu, kur atrodas lasītājiem domāto grāmatu plaukts. Tā ir iespēja bibliotēkas apmeklētājiem papildināt savu bibliotēku - izvēlēties kādu grāmatu no piedāvājuma, kā arī - padalīties ar savām grāmatām.

Ja vēlaties sarunāt tikšanos ar labu paziņu, draugu vai mīļoto, piedāvājam iespēju iesaistīties akcijā “Randiņš bibliotēkā”. Visiem, kuri 22.un 23.aprīlī bibliotēkas darba laikā būs sarunājuši randiņu bibliotēkā – lasītavā, abonementā, informācijas centrā, bērnu bibliotēkā – un pieteikušies pie bibliotekāres, piedāvāsim saldumus kopīgai baudīšanai.

Šajā nedēļā vēl līdz 23.aprīlim turpinās konkurss lasītājiem „Grāmata - noslēpums”. Tas ir intriģējošs piedāvājums abonementā izvēlēties aizvērtu aploksni ar grāmatu-noslēpumu un mājās uzrakstīt atsauksmi vai vērtējumu par to. Uzrakstītās atsauksmes piedāvāt rakstiski 2.stāvā abonementā vai pa e-pastu ivetak@gulbenesbiblioteka.lv.

19.aprīlī plkst.18oo Gulbenes novada bibliotēkas 2.stāvā - Sandras Dikmanes fotoizstādes "Pelnu puķes Parīzē. 2016. gads" atklāšana. Fotogrāfijas stāsta par laikmetīgā vācu mākslinieka Anselma Kīfera darbu retrospekciju Parīzē, Pompidū centrā 2016.gada janvārī. Mākslinieks Anselms Kīfers ir viens no slavenākajiem mūsdienu māksliniekiem, kura darbi pārsteidz ar domu un satura blīvumu, arī glezniecībai netipiskiem materiāliem – pelniem, salmiem, sažuvušiem augiem, traku atlūzām un citiem priekšmetiem. Mākslinieka interešu lokā ir tēmas par eksistenciāliem jautājumiem.

20.aprīlī plkst.18oo Gulbenes novada bibliotēkā tikšanās ar  Latvijas Valsts arhīva speciālistu Gunti Švītiņu “Tobago eksotika toreiz un tagad”. Šajā pasākumā atklāsim fotoizstādi “Kurzemes līča stāsts. Tobago”, ieskatīsimies Latvijas Nacionālā arhīva krājumā dokumentos par Tobago, kā arī iejutīsimies 17.Kurzemnieku salidojumā Tobago 2014.gadā.

21.aprīlī plkst.17oo visi Gulbenes novada bibliotēkas apmeklētāji aicināti apmeklēt bibliotēkas Draugu vakaru, kad, līdzīgi kā iepriekšējos gados, godināsim mūsu īpašos lasītājus: gan tos, kuri bibliotēku apmeklē jau gadiem ilgi, gan tos, kas rosīgi iesaistās dažādās bibliotēkas aktivitātēs. Paldies teiksim arī dāsnākajiem, kā arī tiem, kas ar savām zināšanām un materiāliem bagātinājuši bibliotēkas krājumus, palīdzējuši veidot tās tēlu. Ar muzikālu sveicienu "Tici sev, tas ir mūsu laiks!" visus sveiks dziedātājs Valdis Rogainis.

21.un 22.aprīlī bibliotēkas novadpētniecības lasītavas darbinieces aicina iesaistīties aktivitātē “Nāc un dalies ar saviem atmiņu stāstiem un bildēm par Gulbeni”, kad 3.stāvā būs gaidīts ikviena stāsts par pilsētas celtniecību un veidošanos, skolām, veikaliem, kultūras un sabiedrisko dzīvi u.c.

Pasaules Grāmatu dienā 23.aprīlī katru piekto Gulbenes bibliotēkas abonementa apmeklētāju gaidīs pārsteigums - grāmata un roze. Kā vēsta leģenda, Spānijā, Katalonijas provincē, Svētais Georgs uzveicis pūķi, izglābis princesi un atbrīvojis cilvēkus. Labais guvis pārsvaru pār Ļauno, Gaisma uzvarējusi Tumsu. Vietā, kur izlijušas pūķa asinis, uzziedējušas sārtas rozes. Kopš tā laika ik gadu Svētā Jura dienā, 23. aprīlī, ļaudis, pieminot šo varoņdarbu, dāvina viens otram grāmatas un rozes, tādējādi apliecinot kultūras un skaistuma vienotību, intelekta un mīlestības spēku, pievēršot uzmanību lietām, kas ir mūžīgas.

23.aprīlī plkst.16oo visi bibliotēkas apmeklētāji aicināti uz Literāro kafejnīcu, tās moto šoreiz būs “Lasām pa vecam, lasām pa jaunam”. Šoreiz ieklausīsimies dzejas konkursa “Ir katrā ziedā kaut kas nepateikts” rezultātos, uzzināsim, kuru autoru dzejas rindas iegūs Pārsteidzošākā, Saulainākā, Krāsainākā, Aizkustinošākā, Jautrākā, Īsākā un Garākā dzejoļa titulu. Iepazīsim arī konkursa “Grāmata – noslēpums” rezultātus – ieklausīsimies konkursa dalībnieku atklāsmēs, izlozēsim balvas.

Arī bērniem šajā nedēļā daudz interesanta.

19.aprīlī Gulbenes Bērnu bibliotēkā Literārs pasākums bērnudārzu bērniem “Iepazīstieties – Koko un Riko”. Tas veltīts Evijas Gulbes grāmatu varoņiem Koko un Riko, kā arī gaidot rakstnieces viesošanos bērnu bibliotēkā nākamajā nedēļā.

21.aprīlī plkst.11.oo Gulbenes kultūras centrā un 13.oo Stāķu pamatskolā - Vaifija skolas Mazais izlaidums, kad visi mazie dalībnieki satiksies ar Vaifiju, lai saņemtu no viņa apliecinājumu par Vaifija skolas veiksmīgu absolvēšanu.

Plašāka informācija par gaidāmajām bibliotēkas aktivitātēm - bibliotēkas mājas lapā http://www.gulbenesbiblioteka.lv.

Aicinām iesaistīties Bibliotēku nedēļas aktivitātēs!BIBLIOTĒKU NEDĒĻA 18.- 24.aprīlī 2016

vadmotīvs “Attiecības. Sadarbība. Kopiena”


Datums

Aktivitātes

18.-24.04

Gulbenes novada bibliotēkā

Aizmāršīgo lasītāju dienas

Iespēja parādus nokārtot, nemaksājot soda naudu par kavējumu. Tiem, kuri nevar atnākt līdz bibliotēkai, iespēja izmantot draugu atbalstu18.-24.04

2.stāvā

Akcija „Paņem mani līdzi un... nenes atpakaļ”

Iespēja bibliotēkas apmeklētājiem papildināt savu bibliotēku - izvēlēties kādu grāmatu no piedāvājuma, kā arī - padalīties ar savām grāmatām

18.-24.04

Abonementā, 2.stāvā

Konkurss lasītājiem „Grāmata - noslēpums”. Intriģējošs piedāvājums abonementā izvēlēties aizvērtu aploksni ar grāmatu-noslēpumu un mājās uzrakstīt atsauksmi vai vērtējumu par to. Uzrakstītās atsauksmes piedāvāt rakstiski 2.stāvā abonementā vai pa e-pastu ivetak@gulbenesbiblioteka.lv

19.04. plkst.10.oo

Bērnu bibliotēkā

Iepazīstieties – Koko un Riko

Literārs pasākums b/d bērniem, veltīts Evijas Gulbes grāmatu varoņiem Koko un Riko un gaidot rakstnieces viesošanos bērnu bibliotēkā nākamajā nedēļā

19.04 plkst.18oo

Abonementā, 2.stāvā

Sandras Dikmanes fotoizstādes "Pelnu puķes Parīzē. 2016. gads" atklāšana. Fotostāsts par vācu mākslinieka Anselma Kīfera darbu retrospekciju Parīzē

20.04 plkst.18oo

Abonementā, 2.stāvā

Saruna ar  Latvijas Valsts arhīva speciālistu

Gunti Švītiņu “Tobago eksotika toreiz un tagad”

~ Fotoizstādes “Kurzemes līča stāsts. Tobago” atklāšana

~ "Dokumenti par Tobago Latvijas Nacionālā arhīva krājumā” (roll-up izstāde)

~ 17.Kurzemnieku salidojums Tobago 2014

21.04. plkst.11.oo

Gulbenes kultūras centrā,

13.oo Stāķu pamatskolā

Vaifija skolas Mazais izlaidums

Visi mazie skolas dalībnieki satiksies ar Vaifiju, lai saņemtu no viņa apliecinājumu par Vaifija skolas veiksmīgu absolvēšanu.

21.04 plkst.17oo

Abonementā, 2.stāvā

Bibliotēkas draugu vakars. Ar muzikālu sveicienu

"Tici sev, tas ir mūsu laiks!" dziedātājs Valdis Rogainis

21., 22.04

Novadpētniecības lasītavā, 3.stāvā

Nāc un dalies ar saviem atmiņu stāstiem un bildēm par Gulbeni”

Gaidīsim ikviena stāstu par pilsētas celtniecību un veidošanos, skolām, veikaliem, kultūras un sabiedrisko dzīvi u.c.

22., 23.04

Gulbenes novada bibliotēkā

Akcija “Randiņš bibliotēkā”. Visiem, kuri šajās dienās bibliotēkas darba laikā sarunājuši randiņu bibliotēkā – lasītavā, abonementā, informācijas centrā, bērnu bibliotēkā – saldumi kopīgai baudīšanai

23.04

Abonementā, 2.stāvā

Pasaules Grāmatu diena.

Katru piekto Gulbenes novada bibliotēkas abonementa apmeklētāju gaida pārsteigums - roze un grāmata

23.04 plkst.16.oo

Abonementā, 2.stāvā

Literārā kafejnīca “Ir katrā ziedā kaut kas nepateikts”.

Dzejas konkursa “Ir katrā ziedā kaut kas nepateikts” noslēgums.

Konkursa “Grāmata – noslēpums” noslēgums.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide