Aicina balsot par kultūras balvai izvirzītajiem nominantiem 1

Visi novada iedzīvotāji, aizpildot anketu, tiek aicināti aktīvi izteikt savu viedokli, balsojot par gada kultūras darbiniekiem un kultūras notikumiem.

"Gada balva kultūrā" tiek organizēta ar mērķi veicināt tradicionālās, populārās un inovatīvās kultūras attīstību novadā, celt kultūras darbinieku profesionālo prestižu, apkopot labāko aizvadītā gada pieredzi un rosināt kvalitātes un oriģinalitātes kāpinājumu mūsdienu kultūrā.  

Iepriekš Gulbenes novada cilvēki tika aicināti ieteikt pretendentus "Gada balvai kultūrā", kas arī šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, tiks pasniegta vairākās nominācijās.

 

Novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultante Edīte Siļķēna atklāj, ka tika saņemts ļoti daudz anketu ar ieteikumiem, kurus pēc tam apkopoja un izvērtēja kultūras komisija.

 

Nominantu izvēlē šoreiz noteicošais bija padarītais un veiksmes tieši 2012.gadā. E.Siļķēna atzīst, ka kultūras komisijai nebija viegli izšķirties par to, kuri pasākumi, projekti un arī kultūras darbinieki kandidēs uz "Gada balvas kultūrā" nominācijām.

 

"Ilgi diskutējot, mēs izšķīrāmies, ka Novada svētki šoreiz nepretendēs uz balvu, jo šie ir tie svētki, kuros piedalījās un kurus veidoja visi novada kultūras darbinieki. Pasākumā, kad godināsim labākos, protams, šie svētki tiks pieminēti un tiks sveikti arī cilvēki, kas ieguldīja lielu darbu to tapšanā, taču balsojumā Novada svētki nav iekļauti," stāsta E.Siļķēna.

 

Vairāk ar nominantiem un viņu veikumu varēs iepazīties Gulbenes novada domes mājaslapā. Par trīs no viņiem tur jau ir lasāms plašāk Lūk:

 

Antra Sprudzāne, Gulbenes bibliotēkas vadītāja

 

Gulbenes bibliotēkas direktore savā ikdienas darbā rūpējas par 19 novada publisko bibliotēku un 20 skolu bibliotēku attīstību, par bibliotekāru profesionālo izaugsmi un pilnveidi, kā arī bibliotēku pakalpojumu attīstību.

 

2012.gadā

•Visās pagastu bibliotēkās ir ieviesta bibliotēku informācijas sistēma, kas bibliotekāro darba procesu nodrošina elektroniskā vidē.


•Finansiālu atbalstu ir guvuši 9 bibliotēkas izstrādātie projekti, kā rezultātā papildus bibliotēku budžetiem piesaistīti Ls 53 000, no tiem 5 projektu realizācija notiek arī pagastu bibliotēkās, lai uzlabotu un attīstītu bibliotekāros pakalpojumus, nodrošinātu jaunu grāmatu un inventāra iegādi, apmācības pagastu iedzīvotājiem, tikšanos ar literātiem un rakstniekiem.


•Direktore aktīvi darbojas Latvijas Bibliotēku padomē, piedaloties dažādu bibliotēku nozares dokumentu izstrādē. Šobrīd Kultūras ministrijā vada Ministru kabineta noteikumu izstrādes darba grupu bibliotēku nozarē. LPS organizētajā konkursā ieguvusi "Eiropas Gada cilvēka'' titulu.


Biruta Akmentiņa, TLMS "Sagša" vadītāja

Vadītājas vienīgā darba vieta 40 gadus ir Gulbenes kultūras centra Tautas lietišķās mākslas studija, kurā apgūstot un pilnveidojot rokdarbu prasmes, saglabā tautas mākslas mantojumu un darina laikmetīgus lietišķās mākslas darbus, veicina amatniecības attīstību un kultūrvides bagātināšanu Gulbenes novadā un valstī. Biruta Akmentiņa daudzus gadus koordinē novada lietišķās mākslas darbu, konsultē pagastu amatniekus, rokdarbnieces un pašdarbības kolektīvu vadītājus.

 

2012.gadā:

•izstāde „Es ļauju domām ziedēt" Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā,


•iesaistīšanās republikas projektā „Satiec savu meistaru!",


•piedalīšanās republikas lietišķās mākslas izstādē „Māksla un amatniecība",


•studijas iesaistīšana Vidzemes novada tautas lietišķās mākslas izstādē Cēsu izstāžu namā,


•studijas darbi eksponēti Latviešu tautas mākslas savienības sadarbībā ar Maskavas muzeju apvienību rīkotajā izstādē Maskavas izstāžu zālē,


•TLMS 60 gadu jubilejas izstādes "Dzīve kā košums" izveide Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā,


•apkopota Gulbenes lietišķās mākslas un amatniecības vēsture, savākta informācija par novada amatniekiem,


•darinātas balvas "Gada balvai kultūrā 2011".


Donāts Veikšāns, Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestra vadītājs, pedagogs

Pedagogs un Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestra vadītājs jau daudzus gadus ir vietējās kultūrvides veidotājs.

 

2012. gadā viņa vadītais Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestris:

 

•VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivālā-skatē Jelgavā ieguva 1.pakāpes diplomu,


•starptautiskā konkursu laureāts Krievijā - ieguva 1.vietu festivālā Orlā,


•ierakstīja un izdeva otro CD albumu „Valdzinošo impresiju noskaņā",


•Pirmās Adventes un Ziemassvētku koncerti Gulbenē Romas katoļu baznīcā,


•draudzības koncerti kopā ar Madonas kultūras nama pūtēju orķestri Gulbenes sporta centrā un Cesvaines vidusskolā,


•piedalīšanās defilē programmas konkursā pie Brīvības pieminekļa Rīgā - iegūta 2.vieta.

 

Katram interesentam ir iespēja balsot par vienu notikumu, personu vai aktivitāti katrā nominācijā.

 

Anketas aizpildīt un nodot var līdz 5.februārim. Tās būs publicētas laikrakstā, būs iespējams balsot elektroniski Gulbenes novada mājas lapā. Tās var iesniegt arī visās mūsu novada kultūras iestādēs, novada domē vai "Dzirksteles" redakcijā.

 

Pamazām jau top arī balvas, ko saņems visu nomināciju uzvarētāji. Tās tāpat kā iepriekšējā gadā gatavo mūsu novada mākslinieki un arī novadnieki. E.Siļķēna priecājas, ka balvas top gan to mākslinieku darbnīcās, kas tās gatavoja arī pērn, gan to veidošanā iesaistās arī arvien jauni mūsu jaunie mākslinieki.

 

Balvas gatavo keramiķe Laimdota Kliesmete, Tautas lietišķās mākslas studijas "Sagša" meistares, tekstilmāksliniece Antra Augustinoviča, mākslinieki Ģirts Jogurs, Sandra Dikmane, Viktors Bogdanovs, Patrīcija Brekte, Kristians Brekte, Ilvija Juškeviča, Ilze Muceniece, Dārta Dikmane, Evita Rusova, Aisma Graumane un Rasma Pušpure.

 

Lūk, anketa, kuru izdrukājiet, aizpildiet un iesniedziet arī visās mūsu novada kultūras iestādēs, novada domē vai "Dzirksteles" redakcijā.

 

GULBENES NOVADA GADA BALVA KULTŪRĀ 2012

 

Nr.

nominācija

 

pretendenti

balsojums

1.

SABIEDRĪBA UN KULTŪRA

 

 

 

Kurš, jūsuprāt ir novada labākais kultūras pasākums ?

 

 

 

 

 

1.Ģimenes nedēļas ietvaros Gulbenes novadā

Starptautiskā Ģimenes diena Gulbene, 15.maijs

 

 

 

2.Latvijas skolu jaunatnes tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Gulbene, 2.jūnijs

 

 

 

3. Novada Senioru svētki „Kvēl saulespuķe rudenīgā” Beļava, 3.augusts

 

 

 

 

 

 

Kurš uzņēmums pelnījis novada kultūras sponsora / mecenāta Gada balvu kultūrā?

 

 

 

 

1. AS " Rankas piens"

 

 

 

2. Ilona Vītola /Vītola izdevniecība

 

 

 

3. SIA "Rubate"

 

 

Nosakiet, lūdzu, novada Gada cilvēku kultūrā !

 

 

 

 

 

1. Antra Sprudzāne, Gulbenes bibliotēkas vadītāja

 

 

 

2. Biruta Akmentiņa, TLMS "Sagša" vadītāja

 

 

 

3. Donāts Veikšāns, Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestra vadītājs, pedagogs

 

2.

KULTŪRAS / TAUTAS NAMI

 

 

 

Nosauciet, jūsuprāt,veiksmīgāko gada pasākumu kultūras / tautas namā!

 

 

 

 

1. Pededzes svētki "Atceries Pededzes krastu",

Litene, 21.jūlijs

 

 

 

2. Talantu konkurss - dziedāšanas svētki "Atkal, atkal debesis pušu", Ranka, 8.decembris

 

 

 

3. Atbalsta pasākums - koncerts „Kāds sirdij durvis mīlestībai ver ...”, kurš veltīts labdarības akcijai „Eņģeļi pār Latviju”,

Tirza,15.decembris

 

 

Lūdzu, nosauciet gada kultūras darbinieku!

 

 

 

 

1. Gaida Vīksniņa, Stāmerienas pagasta kultūras darba organizatore

 

 

 

2. Rita Gargažina, Lejasciema kultūras nama direktore

 

 

 

3. Maija Leimane, Litenes tautas nama vadītāja

 

3.

  1. MŪZIKA

 

 

 

  1. Nosakiet, jūsuprāt , gada koncertu/ konkursu!

 

 

 

 

  1.  

1. „Pirmie 10 soļi no piano līdz forte”,

Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestra 10 gadu jubilejas koncerts ,Gulbene, 10.marts

 

 

  1.  

2. Kokļu darbnīcas un folkloras nometne Druvienas pamatskolā 30.07.-06.08

 

 

  1.  

3. "Īsa pamācība pogošanā!', Stāmerienas jauniešu tautisko deju kopai "POGA" -15 jubilejas koncerts ,Stāmeriena 30.jūnijs

 

 

  1. Kurš, jūsuprāt ir gada mūzikas pedagogs ?

 

 

 

 

  1.  

1. Lidija Musajeva , Gulbene Mūzikas skolas pedagoģe

 

 

  1.  

2. Anita Ledaine, Lizuma vidusskolas mūzikas skolotāja, jauktā kora un senioru vokālā ansambļa "Zīles" vadītāja

 

 

  1.  

3. Līga Kļaviņa, Druvienas mūzikas skolotāja, popgrupu 'Bukurags " un "Zelta Bukurags" vadītāja

 

4.

  1. BIBLIOTĒKA /LITERATŪRA

 

 

 

Atzīmējiet labāko gada novada literātu / krājumu !

 

 

 

 

1. Dzejoļu krājums "12 Mūsējie"

 

 

 

2. Inese Tora , Jaungulbene

 

 

 

3. Ieva Bērziņa, Tirza

 

 

Kurš ir gada bibliotekārs?

 

 

 

 

1. Dace Dzērve, Litenes bibliotēkas vadītāja

 

 

 

2. Ligita Ozoliņa, Lizuma bibliotēka vadītāja

 

 

 

3. Reģionālā mācību centra vadītāja Sabīne Jefimova, bērnu bibliotēkas bibliotekāre Solvita Lībere un metodiķe Anita Rauza - Gulbenes bibliotēkas darbinieces

 

5.

MĀKSLA

 

 

 

Atzīmējiet veiksmīgāko gada vizuālās mākslas izstādi/

projektu !

 

 

 

 

 

1.Laikmetīgās mākslas izstāde "Laika mistērija"

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā

 

 

 

2. Sandra un Dārta Dikmanes, sienas gleznojums Gulbenes kultūras centrā "Es zinu, kā roze plaukst"

 

 

 

3. Raimonda Raga foto personālizstāde „Ceļš cilvēkā", Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā

 

 

Kurš, jūsuprāt ir gada mākslas pedagogs/mākslinieks ?

 

 

 

 

1. Daiga Kaufmane , Gulbenes Mākslas skolas pedagoģe

 

 

 

2. Laimdota Kliesmete, keramiķe

 

 

 

3. Vaira Briede, Lizuma un Rankas skolu mākslas pedagoģe

 

6.

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVI

 

 

 

Atzīmējiet,lūdzu,gada amatiermākslas kolektīvu!

 

 

 

 

 

1. Gulbenes kultūras centra senioru tautisko deju kopa "Vērdiņš", vadītāja Dainuvīte Putniņa

 

 

 

2. Druvienas kultūras nama folkloras kopa " Pērlis",

vadītāja Dace Vītola

 

 

 

3. Gulbenes kultūras centra jauniešu tautisko deju kopa "Zelta Rūsiņš", vadītāja Edīte Ķikuste

 

 

Kurš ir sevi pierādījis kā gada amatiermākslas kolektīva vadītājs?

 

 

 

 

 

1. Dainuvīte Putniņa,

STDA "Vērdiņš", Lizuma senioru DK vadītāja

 

 

 

2. Alda Aberte,

Tirzas amatierteātris "Mūžam tavs" un jauniešu studija "Miljons" režisore

 

 

 

3. Edgars Mārtinsons,

vīru senioru vokālais ansamblis "Namejs" vadītājs

 

 

Jūsuprāt,labākais gada jaunais amatiermākslas

kolektīvs /vadītājs?

 

 

 

 

1. Kristiāna Krieva,

Tirzas sieviešu koris " Tirzmalietes" diriģente

 

 

 

2. Lejasciema vokāli instrumentālais ansamblis „Vārti vaļā”, vadītāja Inga Deigele

 

 

 

3. Līgo amatierteātris, režisore Kristīne Bekmane

 

7.

MUZEJI/KULTŪRAS MANTOJUMA VĒSTURISKIE CENTRI

 

 

 

Atzīmējiet veiksmīgāko izstādi/projektu muzejā!

 

 

 

 

 

1. "Dzīve kā košums " , Tautas lietišķās mākslas studijas "Sagša" 60 gadu jubilejas izstāde

 

 

 

2. Gulbenes vēstures un mākslas muzeja izstāde par

Jūliju Madernieku

 

 

 

3. Brektu ģimenes izstāde Gulbenes vēstures un mākslas muzejā

 

 

Jūsuprāt, kurš labākais gada muzejnieks?

 

 

 

 

1. Valda Vorza, Gulbenes vēstures un mākslas muzeja direktore

 

 

 

2. Anatolijs Savickis, Gulbenes vēstures un mākslas muzeja

Vēstures nodaļas vadītājs

 

 

 

3. Daiga Melberga, Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja

 

 

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Kja

ĻOTI laba iecere. Novadā ir daudz labu kultūras darbinieku un viņu devumu labi vismaz morāli novertēt. Nebūtu slikti arī materiāli.

pirms 7 gadiem, 2013.01.28 19:05

Kultūra un izklaide