Amatiermāksla – viena no Gulbenes novada stiprākajām pusēm 4

2017. gadā Gulbenes novadā aktīvi darbojušies 99 amatiermākslas kolektīvi, kuros līdzdarbojušies 1462 dalībnieki. Ne velti latviešus sauc par dziedātāju un dejotāju tautu, jo arī lielākā daļa novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki aktīvi dzied un dejo. Esam arī aktīvi teātra spēlētāji, nodarbojamies ar lietišķo mākslu un rokdarbiem, kā arī spēlējam pūšaminstrumentus.

Aktīvākā kolektīvu dalībnieku daļa, protams, ir sievietes (70%). Kolektīvos darbojas visu paaudžu dalībnieki, taču nenoliedzami kuplāk pārstāvētā ir vidējā paaudze. Pašam jaunākajam kolektīva dalībniekam ir tikai 2 gadi un viņš dzied Gulbenes bērnu vokālajā studijā, savukārt vecākajai dalībniecei, kurai ir 88 gadi, pietiek spēka un enerģijas, lai nodarbotos ar rokdarbiem Galgauskas lietišķās mākslas pulciņā.

Ar īpašu aktivitāti un dalību amatiermākslas kolektīvos izceļas Sarmītes, Sandras, Mārtiņi, Martas, Māri un Marijas.

Amatiermākslā kopumā iesaistās vairāk nekā 6 % novada iedzīvotāji. Visaktīvākie ir druvēnieši, no kuriem dažādos amatiermākslas kolektīvos visā novadā piedalās 12% no kopējā Druvienas iedzīvotāju skaita. Aktīvāki ir arī Stāmerienas, Lizuma, Līgo un Tirzas pagastu iedzīvotāji. Savukārt salīdzinoši mazāk amatiermākslas kustībā iesaistās iedzīvotāji no Litenes un Rankas pagastiem.

Kolektīvi piesaista ne tikai novada, bet arī citu novadu iedzīvotājus. Mūsu kolektīvos darbojas dalībnieki no Alūksnes, Cesvaines, Madonas, Valmieras un citiem novadiem. Tāpat kolektīva pievilkšanās spēks darbojās tik stipri, ka liela daļa bijušo novadnieku atrod laiku, lai uz mēģinājumiem atbrauktu pat no Rīgas.

Gada laikā kolektīvi kopumā piedalījušies apmēram 800 dažāda mēroga pasākumos. Lielākoties pasākumi ir vietējas nozīmes, taču kolektīvi ļoti aktīvi piedalās arī novada mēroga pasākumos. Aktīvi tiek izmantotas iespējas apmeklēt arī reģionālus vai starpnovadu pasākumus, neizpaliekot dalībai arī valsts un starptautiskas nozīmes aktivitātēs.

Analizējot kolektīvu koncertdarbību ārpus novada, var secināt, ka dalībniekiem 2017. gada ietvaros bijusi iespēja paciemoties visos Latvijas novados, protams, īpaši bieži koncertēts Vidzemē. Patiess prieks par tiem, kuriem izdevies aizceļot arī ārpus Latvijas robežām uz Igauniju, Lietuvu, Baltkrieviju, Ungāriju.

Kolektīvi aktīvi dodas ne tikai koncertēt, bet arī atrāda savu sniegumu dažādās skatēs un konkursos. 2017. gadā apmēram 70% no visiem kolektīviem piedalījušies kādā repertuāra pārbaudes pasākumā, pamatā iegūstot I un II pakāpes vai vietas. LEPOJAMIES!


Pievieno komentāru

Komentāri 4

Novadnieks

Tikai žēl, ka novads amatiermākslas kolektīviem, neatmaksā vairāk ka vienu koncertēšanas reizi ārpus novada robežām, kā bija iepriekš, kad Gulbenes vārdu varēja nest Latvijā!
Paldies A.Vējiņa kungs, vismaz sanāca algas palielinājuma, uz aktīvā novada rēķina!
Aktīvie cilvēki turas, kultūrai būt!

pirms 3 gadiem, 2018.03.14 22:43

Experts

Amatiermāksla!!!!! Vārds ietver sevī vārdu "amatieris", kas pēc definīcijas ir : cilvēks, kas darbojas kādā mākslas, sporta vai tehnikas nozarē intereses pēc, bez materiālas atlīdzības.

pirms 3 gadiem, 2018.03.15 12:10

ha

DZERŠANA BRAUKŠANA PĀLĪ PIRMĀ VIIETĀ RUBAKS BALLLĪTĒS

pirms 3 gadiem, 2018.03.15 10:25

Kultūra un izklaide