Apbalvojumus saņem 30 kolektīvu vadītāji

Pagājušās piektdienas vakarā Gulbenes kultūras centrā atkal uzvirmoja atmiņas par šovasar notikušajiem Dziesmu un Deju svētkiem, jo kopīgā atpūtas pasākumā pulcējās vairāk nekā 200 šo svētku dalībnieku no Gulbenes novada.


30 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu vadītājiem tika teikts paldies par ieguldīto darbu, kas palīdzēja veiksmīgi izturēt skates un aizvest kolektīvus līdz svētkiem. Par piedalīšanos 25. Dziesmu un15. Deju svētkos tagad atgādinās ne tikai sajūtas, bet arī Kultūras ministrijas Pateicības raksti un Gulbenes novada domes suvenīrmonētas. Sumināti tika arī apsargi, kas gādāja par dalībnieku drošību, kā arī medicīnas darbinieki. Muzikālu veltījumu visiem pasākuma dalībniekiem bija sarūpējis Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestris diriģenta Donāta Veikšāna vadībā.


Pašdarbnieku atmiņās šajā vakarā uzvirmoja brīdis, kad nācās iedziedāt savu dziesmu svētku karogā, vēlreiz tika izdzīvots lepnums, ne tikai ejot krāšņajā gājienā pa Rīgas ielām, bet arī paceļot Dziesmu svētku karogu Gulbenes pilsētā un pagastos, kas plīvoja visas svētku dienas, mums, mājās palicējiem, atgādinot, ka arī paši varam būt aktīvi un iesaistīties kādā kolektīvā.


Gulbenes novadu svētkos pārstāvēja 735 dalībnieki: 14 tautisko deju kolektīvi ar 270 dejotājiem, 7 kori ar 199 dziedātājiem, 3 pūtēju orķestri ar 95 mūziķiem, 2 lietišķās mākslas studijas ar 30 dalībniekiem, folkloras kopa "Pērlis", Lizuma lauku kapela, Gulbenes Tautas teātris, sieviešu vokālais ansamblis "Trio" un Krievu tautas mūzikas instrumentu orķestris "Meteļica" no Sanktpēterburgas.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide