Atvērtas bērnības grāmata - "Ej nu ej"

Grāmatas “Ej nu ej” adresāti ir gan pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērni, gan viņu vecāki, gan dažāda vecuma Marta Pujāta dzejas cienītāji, jo šie dzejoļi savieno bērnus un pieaugušos, ļaujot katram vecumam saprast un pārdzīvot tekstus atbilstoši savai pieredzei.

M.Pujāts pārvērš dzejā savu bērnību – ar tās spilgtajām sajūtām, emocijām, kas uzrodas pēkšņi un nez no kurienes. M.Pujāta dzejoļos ir bērna pasaulei piemītošā nedrošības un noslēpumainības izjūta, gatavība aizraujošam vai bīstamam pārsteigumam, kas parādās tepat, it kā drošajā pasaulē – istabā, dārzā, aiz loga, vecmāmiņas ierastajā klātbūtnē.

tur nevar iet

tur pasaules mala

tur var nokrist un sasisties

tur nav ko redzēt, tur nevaig līst

kad izaug liels, tikai tad tur var iet

bet tad tur vairs negribas”

Grāmatas redaktore Inese Zandere atzīst, ka “M.Pujāta grāmatas “nereālā” bērnības pasaule varbūt ir visreālākā un īstākā, kāda līdz šim redzēta latviešu dzejā bērniem. M.Pujāts nejoko ne ar bērnu, ne par bērnu. Šie dzejoļi nereducē bērnu uz pieaugušo ērtībai atbilstošu naivuli, kas jāizmāca par pieaugušo ar zaķīšu, kaķīšu palīdzību, un neuzspiež gatavu loģiku, bet ļauj atcerēties pašam savus pārdzīvojumus un savas iztēles radītos tēlus, kas reiz šķituši absolūti reāli. Tā ir atvērtas bērnības grāmata, kurā katrs var izlasīt sevi”.

Lāsmas Pujātes ilustrācijās apvienojas viņas redzējums par pasauli šodien un 80.- 90.gados, kad abi ar brāli bija bērni.

Grāmata izdota izdevniecībā “Liels un mazs”, tās izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide