Baznīcu naktī piedalās divas novada baznīcas

Jau ceturto gadu Baznīcu nakts aicina atklāt Latvijas baznīcas visā Latvijā. Šogad pavisam 190 baznīcās 2.jūnijā no 18.00 līdz 24.00 notikuma viesiem būs iespēja pavadīt skaistu, garīgi piepildītu vakaru, informē kultūras notikuma „Baznīcu nakts” komunikācijas vadītāja Inese Knipše.

Gulbenes novadā Baznīcu naktī piedalīsies Gulbenes Vissvētākā Sakramenta katoļu baznīca un Gulbenes evaņģēliski luteriskā baznīca.

"Baznīcu nakts kultūras un mākslas norises bagātinās ne tikai Latvijā iemīļoti mākslinieki un mūziķi – solisti, kori, ansambļi, vokālās grupas un ērģelnieki, bet arī daudzviet baznīcās uzstāsies vietējo mūzikas skolu audzēkņi, kori, ansambļi un slavēšanas grupas, notiks lekcijas. Radošas darbnīcas bērniem būs sagatavojušas draudžu svētdienas skolas. Piedalās daudz sabiedrībā labi zināmu mākslinieku un mūziķi. Aicinām apmeklētājus savlaicīgi iepazīties ar baznīcu sagatavotajām programmām," stāsta I.Knipše.


Baznīcu nakts programmas mūsu baznīcās

Gulbenes Vissvētākā Sakramenta katoļu baznīca (Gaitnieku iela 14, Gulbene)

17.50 Baznīcas zvanu skaņas

18.00 Uzruna. Priesteris Andžejs Stoklosa

18.05 Dievkalpojums (Sv. Mise). Priesteris Andžejs Stoklosa

19.00 Lūgšana. Vissvētākā Sakramenta uzstādīšana, litānija Vissvētākās Jēzus Sirds godam, veltīšanās Vissvētākajai Jēzus Sirdij, himna “Pretī Visuaugstākam”, svētība ar Vissvētāko Sakramentu.

19.15 Radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. Iespēja radoši darboties kopā ar bērniem/jauniešiem, kopīgi zīmējot, līmējot un apgleznojot dažādus materiālus: koku, papīru, stiklu.

19.15 Viktorīna par ticības lietām. Atjautīgi jautājumi par ticības lietām. Diplomu pasniegšana.

19.15 Sakrālo objektu meklēšana/orientēšanās baznīcā un tās teritorijā. Izzinoša, atraktīva aktivitāte, kuras laikā var uzzināt kaut ko vairāk par relikvijām, svētbildēm, ērģelēm un to vēsturi. Vada seminārists Jānis Rajeckis un prāvests Andžejs Stoklosa.

20.30 Iespēja sarunai, grēksūdzei vai individuālam aizlūgumam.

21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs”.  Vada Seminārists Jānis Rajeckis

21.30 Tikšanās jauniešiem un visiem, kuri  jūtas sirdī jauni pie ugunskura  Bībeles lasīšana, slavēšana. Vada Seminārists Jānis Rajeckis.

23.00 Klusā lūgšana. Klusums. Sveču gaisma. Groziņš ar lūgšanām, katrs var ierakstīt savu lūgšanu un iemest to groziņā pie altāra.

23.30 Liecība par saņemtajām Dieva žēlastībām pagājušā gada baznīcu naktī.
 
24.00 Agape. Neliels mielasts kopā ar draudzes locekļiem.

Gulbenes evaņģēliski luteriskā baznīca (Brīvības iela 15, Gulbene)

17.50 Baznīcas zvanu skaņas

18.00 Uzruna. Mācītājs Ilgvars Matīss

18.30 Koncerts ‘’Zem eņģeļa spārna’’. Piedalās Jolanta Kalniņa. Programmā Dž.Geršvins „Summertime”,V.A.Mocarts „ExultateJubilate,” „Amazinggrace” aut.nezināms.

18.30 Radošā darbnīca bērniem un pieaugušajiem “Viens, divi, trīs, gatavs...” Būt radošam - zīmēt, veidot, krāsot, darināt no koka -
pagatavojot dažādus kristīgos simbolus un iepazīt to nozīmi. svētdienas skolas skolotāja Agnese Belte

19.00 Bībeles stafete bērniem un ģimenēm “Seko Bībeles notikumiem!”. Uzzināt kādus Bībeles notikumus, iejusties galveno varoņu lomās un piedalīties par galveno balvu stafetē. Vada svētdienas skolas skolotāja Inga Stonka

19.00 Kristīgās dzejas lasījumi, gleznu izstāde „Mīlestība uz mākoņa stūra”. Piedalās Vita Balode un Ilva Kazāka. Klausīties autores dzejas lasījumus pie tējas tases.

19.30 “Iepazīsti baznīcas liturģisko gadu krāsās un sakrālās vērtības”.  I zprast un uzzināt, ko simbolizē dažādās krāsas un kā tiek pielietoti sakrālie priekšmeti baznīcā. Vada lektors Jānis Zvirgzdiņš.

20.00 Koncerts „Tavā tuvumā’’. Piedalās Gulbenes Mūzikas skolas bijušie un esošie audzēkņi. Programmā dažādu laikmetu mūzika.

20.30 Slavēšana -  dziesmas kopīgai dziedāšanai „Lai klusa top mana dvēsele”. Piedalās draudzes mūziķi.

21.00 Lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs” Tiek atskaņota Lūcijas Garūtas dziesma - lūgšana “Mūsu Tēvs debesīs” no kantātes ‘’Dievs, Tava zeme deg!’’.

21.30 Lekcija un liecības “Kāpēc un kam ticēt?”. Vada mācītājs Ilgvars Matīss, kalpotāji.

22.00 Ekskursija ar stacijām “Iepazīsti Gulbenes luterāņu baznīcas vēsturi ”. Ekspedīcija apkārt baznīcai un pa tās par ku, iepazīstot dievnama vēsturiskos notikumus. Vada Krista Stonka.

23.00 TEZĒ lūgšana. Tezē dziesmu dziedājumi. Vada mācītājs Ilgvars Matīss.

24.00 TEZĒ dziesmas kopīgai dziedāšanai  “Dzīvojiet mīlestībā Dievam un viens otram”. Vada mācītājs Ilgvars Matīss.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide