Bibliotēkā viesojas Maija un Rihards Kūļi

20.februārī plkst.17.00 Gulbenes novada bibliotēkā diskusija „Vai Latvijā tāpat kā Indijā kreklu sašūs vienas nakts laikā? Darba tikums Latvijā, Āzijā un citur”. Mūsu viesi – lejasciemiete, LU profesore, LZA akadēmiķe Maija Kūle un filozofiskās klasikas tulkotājs, LU docents Rihards Kūlis.

M.Kūles darbi filozofijā saistās ar fenomenoloģiju, kultūras jautājumiem, dzīves formām, vērtībām, Eiropas kultūras pagātni un nākotni. Viņas darbi izdoti latviešu, angļu, krievu, vācu, ķīniešu, grieķu, lietuviešu, persiešu valodā un publicēti Dordrehtā, Kopenhāgenā, Leipcigā, Maskavā, Pekinā, Atēnās, Viļņā, Teherānā u.c. Maija Kūle pazīstama arī kā kultūras un sociālo notikumu komentētāja no filozofiskajām, ētiskajām un vērtību pozīcijām.

Rihards Kūlis vairāk kā 30 gadus veltījis filozofiskās klasikas tulkošanai latviešu valodā, darinot jaunu terminoloģiju, izstrādājot sistēmisku pieeju filozofijas klasikas tulkojumiem. Praktisko tulkošanas darbu viņš savieno ar komentāru izstrādi un autoru filozofisko uzskatu interpretācijām un skaidrojumiem. R.Kūļa galvenās intereses un darbi filozofijā saistās ar kultūras filozofiju, Eiropas un Latvijas filozofijas un kultūras vēsturi, fenomenoloģiju, eksistenciālismu, I. Kanta, M. Heidegera filozofiju.

Bibliotēkas lasītājiem Maija Kūle un Rihards Kūlis plaši pazīstami kā vairāku filozofijas grāmatu autori. Populārākā no tām ir 1996.g. izdotā, abu filozofu kopīgi veidotā mācību grāmata „Filosofija”, kā arī Maijas Kūles grāmata „Eirodzīve” (2006), kas ir filozofisks skatījums uz mūsdienu Eiropu.

Šajā tikšanās reizē sarunas centrā abu filozofu novērojumi dažādās pasaules valstīs – Eiropā, Āfrikā, Meksikā, Indijā u.c..
Pasākums notiek sabiedrības iniciatīvas projekta „Globālās izglītības sabiedrības veidošana” ietvaros. Ieeja – bez maksas.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide