Alūksnes ezerā notiks spiningošanas sacensības

Alūksnes ezerā 8.jūnijā notiks spiningošanas sacensības, kuras rīko Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA".

"Sacensību dalībnieku reģistrācija notiks Ziemeru pagasta "Jaunsētās" 8. jūnijā no pulksten 7.00 līdz 9.00. Sacensības sāksies pulksten 9.15. Sacensības notiek individuālā konkurencē. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Tie netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās. Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte. Visiem sacensību dalībniekiem jāuzrāda derīga makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā. Licences un makšķerēšanas kartes var iegādāties arī reģistrācijas vietā," informē PA "ALJA" direktors Māris Lietuvietis.

SPININGOŠANAS SACENSĪBU

"ALŪKSNES LĪDAKA 2013"

NOLIKUMS

 

Sacensību mērķis

Popularizēt spiningošanu Alūksnes ezerā kā veselīgu un aktīvu sporta veidu, noteikt labākos spiningotājus.

Sacensību rīkotāji

Sacensības rīko Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "ALJA", atbildīgais - PA "ALJA" direktors Māris Lietuvietis, tel.:26141741, sacensību galvenais tiesnesis Andris Jerums, tel.: 26389199

Sacensību norises vieta un laiks

Spiningošanas sacensības notiek Alūksnes ezerā 2013. gada 8. jūnijā.

Reģistrācija Ziemeru pagasta "Jaunsētās" 8. jūnijā no 7.00 līdz 9.00.

Spiningošanas sacensību sākums 8. jūnijā plkst. 9.15

Sacensību dalībnieki

Sacensības notiek individuālā konkurencē. Dalībnieku skaits nav ierobežots. Dalībnieki netiek dalīti vecuma un dzimuma grupās.

Sacensību dalībniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem, izņemot invalīdus, jāuzrāda derīga makšķerēšanas karte. Visiem sacensību dalībniekiem jāuzrāda derīga makšķerēšanas licence Alūksnes ezerā. Licences un makšķerēšanas kartes var iegādāties reģistrācijas vietā.

Dalības maksa - Ls 10,00, līdz 16 gadiem dalības maksa nav jāmaksā.

Uzvarētāja noteikšana

Galvenā balva tiek pasniegta lielākās (smagākās) līdakas ieguvējam.

Uz vērtēšanu tiek nodota viena lielākā līdaka, kuras garums nav mazāks par 60 cm.
Gadījumā, ja līdaku svars ir vienāds, uzvar garākās līdakas īpašnieks.
Apbalvoti tiek trīs lielāko (smagāko) līdaku ieguvēji.
Sacensību organizatori ir tiesīgi noteikt papildus balvas par sacensību rezultātiem.

Sacensību noteikumi

Sacensību laikā spiningošana notiek atbilstoši 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1498 "Makšķerēšanas noteikumi" un Alūksnes novada pašvaldības 2011. gada 24.marta saistošajiem noteikumiem Nr.10/2011 "Par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā".

Sacensību laikā spiningot (velcēt) drīkst ar vienu spiningu.


Sacensību dalībniekiem zivju ķeršanai aizliegts izmantot cemmerēšanas sistēmas, dzīvās ēsmas, grunts makšķeres, mušiņmakšķeres un pludiņmakšķeres.


Sacensību dalībnieku laivas viena no otras nedrīkst atrasties tuvāk par 50m.


Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensību vietu tikai ar tiesneša atļauju.

Sacensību dalībniekiem ir aizliegts ņemt no kāda vai dot citam dalībniekam zivis.

Sacensību dalībnieks ir tiesīgs spiningot tikai sacensībām ierādītajā vietā.

Sacensību beigās dalībnieki pirms nodod lomu svēršanai reģistrējās pie galvenā tiesneša līdz pulksten 15.15.

Ja dalībnieks nav veicis reģistrāciju pie galvenā tiesneša līdz pulksten 15.15., loms netiek pieņemts vērtēšanai.
Dalībnieku lomi, kuri iegūti vai uzrādīti pārkāpjot šos noteikumus, netiek vērtēti.

Katrs sacensību dalībnieks pilnā mērā un tikai personīgi ir atbildīgs par savu drošību sacensību laikā.

7. Sacensību programma

2013.gada 8.jūnijā

7.00 - 9.00

Sacensību dalībnieku reģistrācija

9.00 - 9.15

Sacensību atklāšana

9.15 - 15.00

Spiningošana

15.00 - 16.00

Rezultātu apkopošana, vakariņas

16.00 - 16.30

Apbalvošana

Sacensību laiks var tikt mainīts atkarībā no laika apstākļiem.

NE ASAKAS !!!

 

Pievieno komentāru

Cope un medības