Deju kolektīvu skate pārsteidz ar sirsnību un kvalitāti

Šogad deju kolektīvu skate Gulbenē noritēja īpaši sirsnīgā un atbalstošā gaisotnē. Iepriecinoši ir arī skates rezultāti.

„No sirds varam lepoties ar visiem skaistos tautas tērpos ģērbtajiem staltajiem un iznesīgajiem dejotājiem. Īpašs prieks, ka savu darbību  atsācis Druvienas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Silmači”. Varam būt gandarīti, ka D grupā, kas ir vidējās paaudzes augstākā grupa deju sarežģītības ziņā, šogad skatē startēja jau trīs kolektīvi - „Ratiņš”, „Apinītis” un „Ega”. Pirms tam „Ratiņš” šajā grupā bija vienīgais kolektīvs. Mums ir arī divi lieliski senioru tautisko deju kolektīvi, kuru dalībnieki skatē par spīti saviem gadiem pierādīja nenogurstošo dzīvesprieku un azartu. Skatē šogad bija īpaši sirsnīga gaisotne, kas vainagojās īpaši skates noslēgumā, kad jauniešu deju kopai „Zelta Rūsiņš” nācās atkārtot deju „Kungi mani karā sauca”, pēc kuras nodejošanas žūrija vienprātīgi pacēla publiski visiem redzamu novērtējumu 10. Sirsnīgs mirklis bija arī tad, kad pirms skates rezultātu paziņošanas žūrijas priekšsēdētāja, Deju svētku virsvadītāja Iveta Pētersone – Lazdāne apkampās ar „Vērdiņa” dejotāju Sīmani Homčenko, lai sirsnīgi pateiktos par brīnišķo dvēseles gaismu uz skatuves,” pēc skates teica Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vecākā konsultante Edīte Siļķēna.

Trešā pakāpe izpaliek
To, ka mūsu novadā ir lieliski deju kolektīvi, apliecināja arī žūrijas vērtējums, jo nevienai deju kopai netika piešķirts trešās pakāpes diploms. Toties Latvijas Nacionālā kultūras centra augstākās pakāpes un pirmās pakāpes diplomus saņēma vairāki deju kolektīvi.

Augstākā pakāpe par dejas sniegumu savā kvalitātes grupā tika piešķirta Gulbenes kultūras centra senioru deju kopai „Vērdiņš” (46,8 punkti), ko vada pieredzējusī deju pedagoģe Dainuvīte Putniņa, Gulbenes kultūras centra jauniešu deju kopai „Zelta Rūsiņš” (58,5 punkti), kam dejas mīlestību iemācījusi kolektīva vadītāja Edīte Ķikuste, kā arī otrajam viņas vadītajam vidējās paaudzes deju kolektīvam „Apinītis” (55,5 punkti).

Pirmās pakāpes novērtējumu skatē saņēma Litenes tautas nama jauniešu deju kopa „Litenietis” (54 punkti) un Stāmerienas pagasta jauniešu deju kopa „Poga” (54,3 punkti). Abus šos kolektīvus vada Zaiga Mangusa. Arī deju pedagogu Ivas un Kārļa Ventu vadītā vidējās paaudzes deju kopa „Ratiņš” (52,4 punkti) skatē saņēma pirmajai pakāpei atbilstošu novērtējumu.

Otrās pakāpes diplomu žūrija piešķīra Lizuma kultūras nama senioru deju kopai „Ozoli” (38,5 punkti), ko vada Z.Mangusa, Tirzas jauniešu deju kopai „Tirza” (35,8 punkti), Rankas kultūras nama vidējās paaudzes deju kopai „Abi labi” (36 punkti), Druvienas pagasta vidējās paaudzes deju kopai „Silmači” (38,4 punkti), kā arī Tirzas vidējās paaudzes deju kopai (39,5 punkti). Visus četrus minētos kolektīvus vada Iveta Eiduka.

Otrās pakāpes vērtējumam savā kvalitātes grupā atbilda arī Litenes vidējās paaudzes deju kopas „Ratenieki”, ko vada Dina Markova, sniegums (39,7 punkti), Beļavas pagasta vidējās paaudzes deju kopas „Ega” (49,9 punkti) dejojums, ko vada Diāna Tuča, kā arī Lejasciema pagasta vidējās paaudzes deju kopas „Unce” (39,7 punkti) uzstāšanās. Lejasciemiešiem tautisko deju rakstus palīdz apgūt kolektīva vadītāja Daiga Tipāne.

Žūrija, kurā bija Deju svētku virsvadītāja I.Pētersone – Lazdāne, Maruta Alpa, Taiga Ludborža, Gints Baumanis, kā arī deju pedagoģe Z.Mangusa, izvērtēja dejotāju gatavību piedalīties astotajos vidējās paaudzes deju kopu svētkos Jelgavā un divdesmitajā senioru deju kopu dienā Madonā.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide