Divpadsmit kolektīvu konkurencē - trīs pirmās pakāpes 3

Balvu muižas koncertzālē pagājušajā piektdienā notika Gulbenes, Alūksnes, Apes un Balvu novada senioru un jaukto vokālo ansambļu skate. Kopumā piedalījās 26 vokālie ansambļi, no tiem 12 ansambļi pārstāvēja Gulbenes novadu.

Mūsu novada dziedošie kolektīvi sevi apliecināja godam, jo trīs kolektīvi saņēma pirmās pakāpes, bet deviņi kolektīvi – otrās pakāpes diplomus.

Ar pirmās pakāpes diplomu mājās atgriezās Galgauskas pagasta jauktais ansamblis “Veišu muzikanti”, ko jau daudzus gadus vada Inga Zomerovska. Kolektīva sniegumu žūrija novērtēja ar 40,05 punktiem. Arī otrs viņas vadītais jauktais vokālais ansamblis “Tirzmalieši” no Tirzas pagasta saņēma 40,19 punktus un pirmās pakāpes diplomu.

Jaukto vokālo ansambļu grupā skatē sevi vairākkārt veiksmīgi ir apliecinājis arī Lejasciema pagasta ansamblis “Akcents”, ko vada Evelīna un Ineta Maltavnieces. Žūrija šim kolektīvam piešķīra 41,17 punktus par izjusto un niansēto dziedājumu.

Otrās pakāpes diplomu no Balviem mājās pārveda Lizuma kultūras nama senioru ansamblis “Zīle”, ko vada Anita Ledaine (38,17 punkti), Lūcijas Hmeļevskas vadītā “Baltābele” no Stradu pagasta (37 punkti), Stāmerienas tautas nama kolektīvs “Vakarvējš”, ko vada Rudīte Boka (37,33 punkti), Rankas kultūras nama Lindas Nebēdnieces vadītais senioru ansamblis “Sendienas” (35,15 punkti), Jaungulbenes pagasta “Kamenes” Māras Mezītes vadībā (38,33 punkti), Tirzas kultūras nama Guntas Apines vadītais ”Atmiņu lietus” (37,84 punkti). Otrā pakāpe - arī Aivijas Krūmiņas vadītajam kolektīvam “Lai skan!” (37,57 punkti), Lejasciema pagasta jauktajam senioru ansamblim “Satekas”, ko daudzus gadus vada Vija Nurža (35,05 punkti), un Daukstu pagasta senioru kolektīvam “Seniora” - vadītāja Iveta Golovača (35,73 punkti).

Žūrijas komisija, kurā līdzīgi kā Gulbenē strādāja kordiriģenti Uldis Kokars, Jānis Baltiņš un Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktors Roberts Liepiņš, kopumā atzina, ka skatē gaidījuši augstāku sniegumu no jauktajiem vokālajiem ansambļiem. Žūrijas uzslavu izpelnījās ansamblis “Tirzmalieši”.

Vokālo ansambļu skates nākamā kārta norisināsies Siguldā un Madonā. 

Pievieno komentāru

Komentāri 3

Pilnīgi aplams teksts!Neliekat vienā katlā jauktos ansambļus un senioru kolektīvus!

pirms 4 gadiem, 2016.03.08 12:22

Kultūra un izklaide