Donāts Veikšāns svin jubileju un prezentē disku 1

Gulbenes kultūras centrā sestdien sirsnīgā gaisotnē norisinājās Gulbenes mūzikas skolas pedagoga un pūtēju orķestra diriģenta Donāta Veikšāna 70 gadu jubilejas koncerts, kurā tika prezentēts pūtēju orķestra trešais kompaktdisks “Soļi smiltīs”.

D.Veikšāns vēlējās, lai tieši šajā dienā pirmoreiz plašākai publikai tiktu atskaņots jaunierakstītais kompaktdisks “Soļi smiltīs”, kas ir veltījums ilggadējai mūzikas skolas direktorei un D.Veikšāna dzīvesbiedrei Austrai Veikšānei. Tas tādēļ, ka šajā dienā vārdadienu svin Austras.

Diriģenta un viņa audzēkņu veikumu bija iespēja baudīt ikvienam jubilejas koncerta apmeklētājam. Koncertā atsevišķus skaņdarbus ar savu sniegumu kuplināja mecosoprāns, Latvijas Nacionālās operas kora māksliniece Sabīne Krilova. Vienā skaņdarbā saksofona solo spēlēja mūzikas skolas skolotājs Ingus Akmentiņš, savukārt citā skaņdarbā bija dzirdams eifonija solo Reiņa Lūkina izpildījumā. Savus priekšnesumus koncertā sniedza arī mūzikas skolas meiteņu koris diriģentes Māras Mezītes vadībā.

Koncertā izskanēja gan D.Veikšāna kolēģu, gan viņa audzēkņu teiktais par skolotāju. Tika nolasīta arī D.Veikšāna skolēna, katoļu priestera Andra Kravaļa vēstule, kas saņemta no Francijas, kurā viņš visiem sūtīja Dieva svētību un mīlestību.

Koncerta nobeigumā D.Veikšāns pateicās ikvienam, kas sadarbojās, līdzdarbojās un palīdzēja tapt jaunajam kompaktdiskam, īpaši paldies tika teikti skaņu ieraksta režisoram Andrim Balodim, CD vāka dizaina radītājai Sandrai Dikmanei, horeogrāfei Ilzei Līviņai, kolēģiem un pedagogiem, bijušajiem audzēkņiem, kas joprojām aktīvi atbalsta orķestri, kā arī atbalstītājiem. Bet pēc tam sekoja daudz labu vārdu un sirsnīgu apsveikumu, kas bija veltīti pašam skolotājam. D.Veikšāns saņēma arī Kultūras ministrijas Atzinības rakstu un Valsts izglītības satura centra Atzinības rakstu.

Ļoti jaukas un atmiņā paliekošas dāvanas dāvāja D.Veikšāna audzēkņi. Skolotājam par mīļu piemiņu noteikti paliks bijušā audzēkņa un orķestra dalībnieka Viestura Grapmaņa dāvana. Viņš skolotājam dāvināja paša komponēto skaņdarbu, kas ir pirmais viņa komponētais skaņdarbs pūtēju orķestrim. Skolotāju sveica kolēģi, novada domes un pilsētas pārstāvji, Rotari kluba biedri, audzēkņu vecāki, kā arī D.Veikšāna darba cienītāji.

Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestris dibināts 1974.gadā. Orķestrim jau ir divi mūzikas albumi – “Gulbenē skan” (2008) un “Valdzinošo impresiju noskaņā” (2012).

Pievieno komentāru

Komentāri 1

Kultūra un izklaide