Druvienas Vecās skolas - muzeja atvērto durvju sezona

Klusiem, viegliem soļiem aizsteigusies vasara. Noziedējušas ābeles, rozes, lilijas un liepas skolas nama dārzā. Ir rudens. Muzeja pagalms rotājas lapu zeltā. Septembris ir Dzejas dienu laiks Latvijā. Druvienā - sākas dzejnieka Jāņa Poruka laiks. Skolas nama dārzā pret zemi līkst ābeļu zari no ābolu smaguma. Brieduma ziedi Druvienas ābelēm - tā raksta dzejniece Skaidrīte Kaldupe savā veltījumā Porukam. Un Pērļa silā mūžam zaļie brūklenāji, mūžīgās mīlestības apliecinājums, ir atkal izauklējuši sārtās brūkleņu ogas. Un viena balta, varbūt sarkana, roze tiek nolikta uz akmens Dzejnieka silā mīlētāju piemiņai. Tai klusajai un mūžīgajai mīlestībai, kas seko līdzi uz pasaules malu, glabājas sirdī visu mūžu un kvēlo zaļo mētru vaiņagā pie sienas. Atkal un atkal. Gadu no gada.

Šis gads arī Druvienas Vecās skolas - muzeja dzīvē īpašs, citādāks, varbūt nedaudz klusāks, varbūt pat vērtīgāks. Skolas namā norisinājušies skaisti un sirsnīgi tikšanās brīži. Un vēl ir tik daudz, par ko līdzcilvēkiem sacīt lielu paldies.

Vasara aizsākās ar muzeja ēkas jumta sakārtošanas darbiem. Tika pieliktas jumta notekas, sakārtotas nepieciešamās jumta konstrukcijas, kas ir liels solis skolas nama saglabāšanā nākamajām paaudzēm. Druvienas Vecā skola - muzejs teic lielu paldies projekta autoram - Druvienas pagasta pārvaldes vadītājam Jurim Graumanim, Gulbenes novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu un SIA “Akvilons Z” par vērtīgo un nozīmīgo darbu!

Vasaras briedumā tika izpētīts pagastskolas ēkas tehniskais stāvoklis ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālu atbalstu un Gulbenes novada pašvaldības līdzfinansējumu. Tika izpētīts ārējā veidola un iekštelpu interjera stāvoklis, bēniņu stāvs, konstrukcijas un pamati, kas, savukārt, kalpos par pamatu pagastskolas ēkas kvalitatīvai renovācijai nākotnē. Paldies VKKF un Gulbenes novada pašvaldībai par finansējumu un SIA “Arhitektoniskā izpētes grupa” par ieguldīto darbu un nozīmīgo pētījumu!

Vasaras sezonā norisinājās arī iekštelpu remonts. Bibliotekāra Jāņa Misiņa piemiņas istabā iemūžināts pats vasaras skaistums - jūlija liepziedu siltais tonis tagad rotā ekspozīcijas istabas sienas. Remontdarbu laikā telpas interjerā tika atsegts sākotnējais - oriģinālais ķieģeļsārtais tonis, bet, ņemot vērā telpas izmantošanas nolūku un esošos apstākļus, tā elementi saglabāti netika. Paldies remontdarbu veicējam Andrim Augulim!

Ir rudens. Dzejas dienu laiks. Aiz loga zemi apklāj kļavu lapas, un tās zeltītas zaigo atvasaras saulē. Kāda māmuļa tās atkal saujām lasa. Gadu no gada, lai, tērpta baltā lakatā un priekšautā, ceptu maizīti savai saimei, saviem mīļajiem. Rudens krāsas ievijas dzīparos un rakstos, ko jaunā meita, māte un vecmāmuļa darina savos rokdarbos - no paaudzes paaudzē. Zemkopji novāc ražu un gatavo zemes šūpuli nākamā gada ritumam.

Ir rudens. Ir Dzejas dienu laiks. Druvienas Vecā skola - muzejs aicina doties uz bibliotēkām, grāmatnīcām vai pie sava grāmatplaukta un izvēlēties Savu īpašo dzejas autoru, lai burtu rindu rakstos meklētu savas dzīves krāsu atspulgus, godinot izcilo dzejnieku piemiņu un šodienas autoru daiļradi.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide