FOTO: atpūtas vakarā pulcējas Gulbenes novada seniori 9

Laikam jau kā pēdējais pasākums, veltīts gadu mijai, mūsu novadā bija novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5” 11.janvārī  rīkotais atpūtas vakars senioriem “Ticot, mīlot un gaidot”, kurš bija necerēti kupli apmeklēts un tika pavadīts lielģimeniskā atmosfērā.

Kaut gan tas nebija vienīgais pasākums šajā gadu mijā, kuru veido un radoši atrādīja “Atspulgs 5” dalībnieki. Tā jau 18.decembrī novada pensionāru biedrības vadītāja Anna Vīgante, vienojoties ar Galgauskas pagasta pārvaldi un pagasta pensionāru kopas vadītāju, organizēja biedrības valdes atklātu sanāksmi Galgauskas kultūras centrā, kas faktiski bija tādas nelielas Galgauskas pagasta pensionāru Ziemassvētku sagaidīšanas svinības ar biedrības sponsoru dāvātajiem našķiem, kādu dzērienu un pašu gatavotajiem groziņiem, ar pašu ansambļa “Veišu muzikanti” un arī vietējās izcelsmes mākslinieces Ingas Deigeles sniegto koncertu. Piebilstams, ka uzaicinājumam atsaucās pagasta vadītājs Jānis Kupcis un pasākumu apmeklēja arī tuvāko pagastu pensionāri. Domāju, ka patīkamus mirkļus sagādāja arī Latvijas pensionāru federācijas sadarbības partneris, higiēnas preču ražotājs “SENI” ar dāvanām, ko pasniedza Anna Vīgante.

Tajā pašā dienā svarīgs pasākums, apvienots ar nelielu Ziemassvētku sagaidīšanas brīdi, notika arī Beļavas pagastā, kur seniori atjaunoja savu aktīvo darbību, izveidojot jaunu kopu un ievēlot jaunu valdes vadītāju Judīti Cingleri. Visus sanākušos sagaidīja pagasta vadītājs Aivars Rakstiņš. Pasākuma dalībniekus iepriecināja Ingas Kalniņas koncerts, svētku sajūtu radīja Annas Vīgantes pasniegtās “SENI” sarūpētās dāvaniņas, kā arī pasēdēšana pie kafijas vai tējas tases un pamielojoties ar kādu saldumu.

4.janvārī senioriem atpūtas vakars bija organizēts arī Druvienas pagastā. Tur bija jūtam pagasta vadības atbalsts un cieņa - bija gan cienasts, gan bezzaudējumu loterija, gan dzīvā mūzika. Apaļajās jubilejās tika sveikti pagasta pensionāri vecumā no 65 gadiem. Tad, kad pagasta vadītājs Juris Graumanis uzrunāja 90-gadniekus, skanēja skaļas ovācijas. Pagasta seniorus priecēt ar savu humoristisko uzvedumu bija uzaicināta plašākās “Atspulgs 5” dalīborganizācijas – Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības dramatiskā kopā “Lāde”, kā arī ar savu repertuāru priecēja Tirzas sieviešu vokālais ansamblis “Atmiņu lietas”, kurā ir arī novada pensionāru biedrības dalībnieces, tanī skaitā arī jaunā Tirzas pagasta pensionāru kopas, kura savu darbību atjaunoja tikai pagājušā gada decembrī (vadītāja Antra Bariņa).

Gulbenes kultūras centrā 11.janvārī Gulbenes kultūras centrā notika noslēdzošais pasākums - atpūtas vakars “Ticot, mīlot un gaidot”. Arī šoreiz iztika bez viesmāksliniekiem, pasākuma apmeklētājus ar koncertu priecēja ne tikai savējie - Lizuma pagasta jauktais koris un Gulbenes kultūras centra senioru deju kolektīvs “Vērdiņš”, bet arī attālākie kaimiņi - Naukšēnu novada radošā apvienība “Krelles”.

Ļoti patīkami bija, ka pasākumu apmeklēja gan mūsu novada gandrīz visu pagastu seniori, gan arī pensionāru biedrību pārstāvji no Cēsīm un Amatas. Skanēja daudz skaistu apsveikumu un pateicības vārdu. Gulbenes novada pašvaldības vadītājs Normunds Audzišs apsolīja atbalstīt  visas pensionāru aktivitātes. Novada sociālā dienesta vadītājs Jānis Antaņevičs, novada kultūras nodaļas vadītāja Gundega Ķikuste Gulbenes novada pensionāru biedrības priekšsēdētājai Annai Vīgantei pateicās par nerimstošu enerģiju, izveidojot ne tikai spēcīgu biedrību, kam ir draugi visā Latvijā un ārpus tās, bet arī draudzīgi sadarbojoties ar novada pensionāru biedrībām un kopām.

Novada pensionāru saimes vadītāja Anna Vīgante arī atskaitījās par paveikto iepriekšējā gadā. Viss nav uzskaitāms, bet  būtiskākais - labdarība, lai palīdzētu vientuļajiem pensionāriem, senioriem pansionātos, pensionāru mūžizglītība, veselības saglabāšana, pieredzes apmaiņa un draudzība ar kaimiņu novadiem un ārpus valsts robežām, koncertdarbība, jo pensionāri ir aktīvi dziedātāji un dejotāji, kā arī tradīciju veidošana un kopšana.

Lai arī lielā mērā pensionāru aktivitātes ir atkarīgas no līdzekļiem, ko tiem piešķir pašvaldība un ziedo kāds labvēlis, šoreiz arī paši pensionāri bija izlēmuši kaut ar mazumiņu savu iespēju robežās palīdzēt tiem, kuriem palīdzība ir arī vajadzīga. Arī pasākums notika zīmīgā datumā - Starptautiskajā pateicības dienā. Saskaņojot savu darbību ar sadarbības partneri – “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību”, bija nolemts ziedot līdzekļus bērnu atpūtas stūrīša izveidei slimnīcā. Ziedojumu uzreiz arī saņēma un pateicību par pensionāru atsaucību izteica minētās apvienības izpilddirektora vietas izpildītāja Lana Upīte. Saziedotie 174.45 eiro varbūt ir sīkums, bet tas ir darīts no sirds. L.Upīte uzsvēra, ka šādai labdarībai tā ir vērā ņemama summa, par kuras izlietojumu pensionāru biedrības valde saņems pilnīgu atskaiti, par to tiks informēti arī visi novada pensionāri.

Arī šogad neizpalika skaisti apsveikuma vārdi, kas, cerams, kļūs par tradīciju, iepriekšējā gada apaļo gadu jubilāriem. Vārds pēc vārda, priekšnesums pēc priekšnesuma pie kafijas vai tējas tases  daudzās stundas pagāja nemanot. Naukšēnu novada radošā apvienība “Krelles”  gādāja par jestru mūziku, lai deju solī varētu izlocīt kājas. Ar skaistajām mūzikas skaņām arī vakars beidzās, bet apmeklētājiem pienāca laiks visu redzēto un dzirdēto apspriest, lai pēc tam biedrības valdei varētu ieteikt, kas bija labs un ko vajadzētu citādāk, lai šādi pasākumi noritētu vēl patīkamāk.

Pievieno komentāru

Komentāri 9

Garri

Kuri pensionari tiek aicinati uz sadiem pasakumiem. ir jabut ar izciliem nopelniemm vai ka?

pirms gada, 2020.01.14 09:53

Lasītājs

Jāmāk lasīt un tikai. Laikam dažiem tas ir izcils nopelns.

pirms gada, 2020.01.14 13:07

?

Varbūt daudzi pensionāri nevar presi atļauties?

pirms gada, 2020.01.14 16:03

###

PRESI ATĻAUTIES TIEŠĀM IR GRŪTI!

pirms gada, 2020.01.15 16:13

Nu bet...

...bija taču presē informācija par šo pasākumu un aicināti tika VISI, kam tas interesē. Tā kā nevajag te atkal izvērst demagoģiju. Briesmīgi gribas pakasīties? Nu nav šis tas gadījums.

pirms gada, 2020.01.14 12:01

Freivalds

Tur gan redzami tikai pilsētā dzīvojoši pensionāri, kas mums lauķiem atļaus atpūsties

pirms gada, 2020.01.14 16:18

Ei, Freivald...

...uzliec stiprākas brilles un izlasi tekstu!

pirms gada, 2020.01.14 16:46

###

Kuram tie lauķi tur vajadzīgi

pirms gada, 2020.01.15 16:17

Lasītājs

Pilsētnieki gan tur bija ne vairāk kā 10 %. Ja neredz to, kas ir deguna priekšā, ja nevar atļauties palasīt bezmaksas novada ziņas, afišas, tad vaina nav trūcībā.

pirms gada, 2020.01.15 19:29

Kultūra un izklaide