Gulbenes kultūras centra tautas deju kopa “Ratiņš” svin 25 gadu jubileju

Pagājušajā sestdienā 25 gadu pastāvēšanas jubileju svinēja tautas deju kopa "Ratiņš", pulcējot ne tikai kādreizējos dejotājus, bet arī dažādu paaudžu tautas dejas cienītājus. Reizē ar kolektīvu savu 86. dzimšanas dienu svinēja arī "Ratiņa" vadītājs Kārlis Vents. Koncertā tika izdejotas 20 dejas, starp kurām 10 - ar jubilāra K.Venta veidoto horeogrāfiju. Vairāk foto šeit.

"Ezerzeme", "Ačkups", "Spēļu dancis", "Tumša nakte, zaļa zāle", "Maza, maza tā muižiņa", "Kreicburgas polka", "Mūžam citas nemīlēšu", "Suseklis" - tā ir tikai niecīga daļa no "Ratiņa" plašā deju pūra, ko ceturtdaļgadsimtā "Ratiņā" izdejojuši dažādu profesiju pārstāvji. Starp viņiem ir skolotāji, uzņēmēji, baņķieri, bitenieki, inženieri un citu arodu lietpratēji. Plašs ir arī deju kopas dalībnieku redzesloks, kas gūts, apceļojot tuvas un tālas Eiropas valstis un iepazīstot to kultūru. 25 gadi kolektīvam ir tikai tāds jaunieša vecums, bet šajā laikā dejotāji ar gadu desmitiem raksturīgajām dejām ir ceļojuši laikā. Kolektīva repertuārā ir dejas, kas tiek dejotas katrā koncertā, jo dalībniekiem tās ir īpaši mīļas, piemēram, "Latgaliešu kāzu polka", "Rucavietis" un citas. Daudzi "Ratiņa" dejotāji ir kļuvuši par deju kolektīvu vadītājiem, piemēram, Jānis Matisons, Dace Freimane, Sarmīte Ieleja un citi. Ar tikai dejai raksturīgo kustību valodu arī šie kolektīvi nesa sveicienu jubilāram. Kopā ar savām meitām, kuras savulaik dejojušas S.Ielejas un J.Matisona vadītajā kolektīvā, bet šobrīd apgūst baleta mākslu, uz koncertu bija atbraukusi arī bijusī "Ratiņa" dejotāja Evija Neilande.

Gan "Ratiņa" vadītāji Iva un Kārlis Venti, gan dejotāji ir lieli savas Latvijas patrioti. Tas koncertā atklājās ne tikai dejā "Ai, tēvu zeme", bet arī visu skatītāju kopīgi dziedātajā dziesmā par ozoliem zemzariem, gaujmalu un mūsu tēvu dzimteni.

Ar piemiņas smeldzi koncertā tika dejota K.Venta veidotā deja "Dīvaina vasara", liekot klusībā pieminēt tos deju kopas dalībniekus, kuru vairs nav šajā pasaulē.

Krāšņu ziedu pušķu, dāvanu un izturības un dejošanas prieka vēlējumu pilna pēc divu stundu garā koncerta izvērtās apsveikumu daļa, kad uz skatuves tika iznests "Ratiņa" karogs un godināti visi "Ratiņa" dejotāji, kā arī deju kopas vadītāji. Īpaši emocionālu sveicienu - kalendāru ar tagadējo un bijušo dejotāju fotogrāfijām un vēlējumiem - K.Ventam dzimšanas dienā bija sarūpējuši dejotāji.

Jubilejā "Ratiņu" sveica kolektīva pirmie saimnieki bijušajā "Lauktehnikā" Dzintra Medvedjeva un Vasilijs Zagoruiko.

Gulbenes novada domes priekšsēdētāja Sandra Daudziņa "Ratiņam" pasniedza Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un novada kultūrvides veidošanā. Dejotājiem tika pasniegti Gulbenes novada domes, Gulbenes pilsētas pārvaldes un Gulbenes kultūras centra Pateicības par deju tradīcijas saglabāšanu, izkopšanu un pilnveidošanu. "

Ratiņu" 25 gadu jubilejā sveica arī Tautas lietišķās mākslas studijas "Sagša" un deju kopa "Rūsiņš".

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide