Gulbenes muzejā viesojas Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēsturnieces

Gulbenes novada vēstures un mākaslas muzejā 11.aprīlī darba vizītē bija ieradušās Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja vēsturnieces Eva Liepiņa un Austra Ziļicka, lai iepazītos ar muzeja krājumu. Par to Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja mājaslapā informē  muzeja Krājuma nodaļas vadītāja Zane Biseniece.

"Evai Liepiņai interesēja „Lejasciema „Čipatu” podnieka Gustava Ozoliņa (1866-1941) darinātie keramikas trauki”, bet Austrai Ziļickai - „Senākie labības mēri (sieki, pūri, puspūri, sētuves)”. Vēsturnieces priekšmetus fotografēja, uzmērīja un iepazinās ar priekšmeta krājuma uzskaites kartītē fiksēto vēsturisko aprakstu – 64 keramikas traukiem krājumā un 24 senajiem labības mēriem muzeja ekspozīcijā „Tautsaimniecība” Klētī," atklāj Z.Biseniece.

Viņa stāsta, ka uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju 1967.gadā tika pārvesta podnieka darbnīcai speciāli celtā ēka un keramika.

"G.Ozoliņa darbi atrodas vairākos muzejos – Alūksnē, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā un Lejasciemā," stāsta Z.Biseniece.

Muzejs dāvanā saņēma divus jaunus muzeja iespieddarbus - „Liepājas ostas noliktava BEZDELĪGA (1697-2017) Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā” un Austras Ziļickas 2014.gada pētījumu „Piena trauki. Piena glabāšanas un pārstrādes priekšmeti”.

"Ar iespieddarbiem interesenti varēs iepazīties mūsu muzeja lasītavā," norāda Z.Biseniece.


Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide