Gulbenes mūzikas skolai - jauns flīģelis

Jaunais “Petrof” flīģelis 13.maijā nonāca savās jaunajās mājās - Gulbenes mūzikas skolā.
“Katram mūzikas instrumentam ir savs mūžs. Mūsu iepriekšējais koncertflīģelis savu mūžu ir godam nokalpojis. Jau kādu laiku lolojām cerību pēc jauna koncertinstrumenta. 2018.gadā, kad notika kārtējā klavieru apkope, skaņotājs novērtēja arī koncertflīģeli un atzina, ka jādomā par jauna instrumenta iegādi. Tad sākām interesēties par flīģeļiem. Vienlaikus tapa arī skolas jaunais attīstības plāns, kurā plānojām jauna flīģeļa iegādi. Attīstības plāna aizstāvēšanā pašvaldībā mūs sadzirdēja un atbalstīja gan pašvaldības deputāti, gan vadība,” stāsta Gulbenes mūzikas skolas direktore Ilona Matīsa.
Pagājušajā gadā Gulbenes mūzikas skola svinēja 60 gadu jubileju, un pašvaldība iepriecināja ar ziņu, ka dāvanā skola saņems jaunu flīģeli. “Iegāde mazliet ieilga, bet, kā saka, labs nāk ar gaidīšanu. Jaunais “Petrof” flīģelis tagad atrodas skolas aktu zālē un kalpos kā koncertinstruments. Vienlaikus ar to audzēkņi gatavosies mācību koncertiem un ieskaitēm. Tiklīdz varēsim atsākt koncertdarbību, aicināsim arī mūsu mīļos absolventus - mūziķus muzicēt ar jauno instrumentu,” stāsta I.Matīsa.
Savukārt vecais koncertflīģelis joprojām atradīsies aktu zālē un tiks izmantots muzicēšanai, kad būs nepieciešams.
Mācību gads tuvojas noslēgumam. Par attālināto mācību procesu I.Matīsa saka: “Esam no šī attālinātā mācību procesa gan ieguvuši, gan zaudējuši. Izmantojām šo laiku, lai veiktu skolā remontdarbus un pakāpeniski uzlabotu mācību vidi, skolotāji ieguvuši digitālās prasmes. Šos divus mēnešus vadām stundas caur “Zoom”, “Skype”, “WhatsApp”, taču ļoti pietrūkst muzicēšanas kopā, dalības konkursos un koncertdarbības. Šogad neizdevās priecēt vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu bērnus ar mūsu koncertlekcijām, bet ļoti gaidīsim visus bērnus, kuri vēlas mācīties mūzikas skolā un apgūt mūzikas instrumentus,” norāda I.Matīsa.
Informācija par uzņemšanu būs pieejama gan skolas mājaslapā “www.gulbenesms.lv”, gan Gulbenes mūzikas skolas “Facebook” profilā. Par uzņemšanu var zvanīt uz tālruni 25440582. “Ar cerībām gaidīsim jauno mācību gadu, lai varam muzicēt paši un priecēt apkārtējos ar mūzikas skaņām!” uzsver skolas direktore.


Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide