Gulbenes novada bibliotēkas slēgtas, grāmatas izsniedz pēc noteiktas kārtības

Pamatojoties uz Ministru kabineta 12.martā izsludināto ārkārtas situāciju valstī saistībā ar “Covid-19 izplatību un Gulbenes novada pašvaldības rīkojumu, Gulbenes novada bibliotēka, kā arī Gulbenes novada pagastu bibliotēkas līdz 14. aprīlim tiek slēgtas apmeklētājiem. Par to informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska.
B
ibliotēkās nenotiek plānotie pasākumi, kursi un mācības, nav pieejas internetam, taču grāmatu izsniegšana lasītājam uz mājām, vadoties pēc noteiktas kārtības, tiek nodrošināta.

Tāpat tiek nodrošināta pieeja attālinātajiem bibliotēkas pakalpojumiem – visa veida e-konsultācijām, izmantojot e-pastu un telefonu, kā arī saziņu sociālajos tīklos. Par attālināto pieeju elektroniskajām datubāzēm (https://bit.ly/2wSXFRL) interesēties, rakstot uz e-pastu “vija@gulbenesbiblioteka.lv” vai zvanot pa tālruni 64471335.

“Jebkuras Gulbenes novada bibliotēkas, kā arī Gulbenes novada pagastu bibliotēkas grāmatas un žurnālus ar nodošanas termiņu līdz 14. aprīlim būs iespējams nodot tikai grāmatu nodošanas iekārtā, kas atrodas pie Gulbenes novada bibliotēkas ieejas. Ja iepriekš minētajā laika posmā lasītājam nebūs iespējas grāmatas vai žurnālus nodot grāmatu nodošanas iekārtā, soda nauda par to netiks piemērota. Žurnāli un periodiskie izdevumi lasītājiem uz mājām līdz 14. aprīlim netiek izsniegti,” saka L.Baranovska.

Gulbenes novada iedzīvotāji bibliotēku grāmatas var pieteikt pa e-pastu, telefonu vai elektronisko grāmatu katalogu.

Gulbenes novada bibliotēkas pieaugušo lasītāju apkalpošanas tālrunis 64473219 vai 26180697, e-pasts “elena@gulbenesbiblioteka.lv”.

Gulbenes novada bibliotēkas Bērnu bibliotēkas tālrunis 64473266, e-pasts “Solvita@gulbenesbiblioteka.lv”.

Lai rezervētu grāmatas elektroniski, ieteicams izmantot grāmatu katalogu: https://gulbene.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx. Pēc grāmatas rezervēšanas bibliotekārs apstrādās pieprasījumu un sazināsies ar lasītāju personīgi par grāmatas izdošanu lasītājam uz mājām.

Lai rezervētu grāmatu kādā no pagastu bibliotēkām, lūdzam to darīt, sazinoties ar attiecīgo pagasta bibliotēkas darbinieku.Kontaktu saraksts atrodams šeit: http://www.gulbenesbiblioteka.lv/lv/pagasta-bibliotekas/pagastu-bibliotekas-2

“Gulbenes novada bibliotēka aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem par savu un līdzcilvēku veselību, ievērojot visus noteiktos Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus!uzsver L.Baranovska.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide