Gulbenes novada "Gada balva kultūrā 2014" NOMINANTI

Nominanti NOVADA LABĀKAIS KULTŪRAS PASĀKUMS/PROJEKTS

L.Gundars "Trīs ozoli Litenē", brīvdabas uzvedums ar amatiermākslas kolektīvu iesaistīšanos Litenes estrādē


Sirsnīgs, emocionāls, kvalitatīvs, baudāms, krāšņs un vērienīgs uzvedums ar novada iedzīvotāju piedalīšanos. Veiksmīgs ir dramaturga, izrādes autora L.Gundara tematiskais risinājums, kurš tieši un patiesi atklāj 1940. gada vasaras vēsturiskos notikumus mūsu pusē. Tas ir stāsts, kas apliecina mūsu tautas spējas un īpašības, kuru dēļ mums nešaubīgi jābūt gataviem aizstāvēt savu valsti. Mēs esam jautri, gudri un varoši, un tikai mūsos pašos mīt tā apņēmība, lai visskaistākās zaļumballes zem trim ozoliem Litenē nekad nebeigtos. Tikpat veiksmīga ir Valda Lūriņa režija un novada amatiermākslas kolektīvu un dalībnieku sniegums.


Pasākumu cikls "Tekstilmāksliniekam Jūlijam Straumem-140" Gulbenē un Druvienā


Izcilā novadnieka J.Straumes piemiņas godināšana. Plaši un profesionāli izvērsts, labi sagatavots, pārdomāts, daudzpusīgs, novadam kultūrvēsturisks novadpētniecisks pasākumu cikls ar izstādēm, tikšanās ar Gruzijas pārstāvjiem, lekcijām un darbnīcām.

Jāpiebilst, ka tieši ar šo pasākumu ciklu lietišķās mākslas meistara vārds atkal ir atgriezies savā dzimtajā pusē, dodot iespēju interesentiem vēlreiz un vēlreiz pārliecināties par šīs personības lielo devumu mākslas pasaulei. Īpaši pārsteigums - mākslas skolas audzēkņu rakstu izpētes darbs un rakstu veidošana un ļoti veiksmīgs sienas apgleznojums.


Novada autoru kopkrājuma „Autogrāfs 3” atklāšanas pasākums Gulbenē


Kopkrājuma atvēršana bija unikāls pasākums, kas daudzpusīgi iepazīstināja ar 42 Gulbenes novada autoriem un viņu daiļradi. Pasākumu vadīja scenārija autore, pasākuma iniciatore un organizatore Iveta krūmiņa un Hardijs Madzulis. Dzeju no krājuma runāja novada dzejnieki - Daiga Kalinka, Ramona Ruņģe, Irisa Puidze, Inta Aizkalniete, Evita Lūse, Agnese Līcīte, Tatjana Ābeltiņa, Arvis Degums, Ivars Strautiņš, Andris Fersters, Valters Lapsa, bet muzikālo "garšu" veidoja Vijārs Griķis.Nominanti NOVADA KULTŪRAS SPONSORA / MECENĀTA GADA BALVA KULTŪRĀ


SIA "Rubate"


Uzņēmums ir atbalstījis un joprojām atbalsta daudzus novada kultūras un sporta pasākumus. Par šo uzņēmumu iedzīvotāji saka, ka „RUBATE” ir atsaucīgs sponsors, kurš nekad neatsaka atbalstu, redzot un saprotot, ka ir ļoti svarīgi atbalstīt sabiedrības pozitīvas darbošanās iniciatīvas.


SIA „Avoti SWF”


Uzņēmums ir atbalstījis un joprojām atbalsta daudzus novada izglītības, kultūras un sporta pasākumus. Īpašs atbalsts ir ikgadējās dāvanu kartes no grāmatnīcas visiem novada 1.klašu skolēniem.


Ziedu salons "Kolāža"


Ziedu salons „Kolāža” katru gadu aktīvi atbalsta Gulbenes novada pasākumus, rūpējoties, lai viņu gatavotie ziedu pušķi tiktu veiksmīgākajiem kolektīviem, cilvēkiem, kas to ir pelnījuši, neprasot par to atlīdzību. Vienmēr ir sponsorējuši pensionāru pasākumus, invalīdu biedrības pasākumus, amatierteātru skati, Gulbenes novada Ģimenes dienu pasākumu, konkursu „Mis un Misters – 2014” un citus.


Nominanti NOVADA GADA CILVĒKS KULTŪRĀ


Austra Veikšāne, Gulbenes Mūzikas skolas direktore


Mūzika skolas 55.gadu jubilejas koncerts apliecināja mūzikas skolas direktores A.Veikšānes devumu skolas attīstībā – tas ir mūža ieguldījums mūzikas skolā.


Anita Birzniece, biedrības "Dēms" vadītāja, Gulbenes TT aktrise,

brīvprātīgā darba koordinatore


Par Anitu Birznieci cilvēki saka: personība ar milzīgām darba spējām, izstrādā un realizē projektus, strādā gan ar brīvprātīgajiem, gan ar jauniešiem,gan senioriem. Anita ir radoša, idejām bagāta, talantīga.

Kā Gulbenes Tautas teātra aktrise ir saņēmusi LNKC atzinības rakstu. Viņas paveiktajā ir daudzas spilgtas lomas un spoži aktierdarbi.


Sandra Dikmane, Gulbenes Mākslas skolas direktore


Sandrai Dikmanei ir jauns redzējums mākslas izpausmē, viņai piemīt radošums un oriģinālas idejas, ko pati arī realizē. S.Dikmane aktīvi iesaistās pasākumos gan pilsētā, gan visā novadā.

Kā viens no aizvadītā gada veiksmīgākajiem projektiem - pasākumu cikls J.Straumem Gulbenē un Druvienā, kā arī Mākslas skolas 25 gadu jubilejas izstāde.


Nominanti VEIKSMĪGĀKAIS GADA PASĀKUMS KULTŪRAS/ TAUTAS NAMĀ


Beļavas 21.deju svētki "Senču raksti" Pilskalna estrādē


Pārdomāts, veiksmīgs pasākuma scenārijs un laba norise. Deju svētku apmeklētāji teic - patīkams un lustīgs pasākums laukos.


Kalnienas svētki "Iededzies Kalnienai!"


Svētki, kurus organizēja nevis pašvaldība, bet sabiedriska organizācija „KAPO” – paši iedzīvotāji. Svētki apvienoja ne tikai kalnieniešus un viņu draugus, bet uz mājām atveda tos, kas jau vairākus gadus laimi meklē ārzemēs. Mazajai Kalnienai tiešām vērienīgs pasākums dažādu paaudžu cilvēkiem. Tika ieguldīts milzīgs darbs, lai svētki izdotos vienreizēji un neaizmirstami. Kā saka svētku apmeklētāji, svētki ļāva apzināties, ka joprojām ir cilvēki, kas iededzas par Kalnienu, un ka Kalniena ir spēks.


K.Sebra 100 gadu jubilejas pasākums Lizuma kultūras namā


Emocionalitāte, daudzpusība, dziļums – šie vārdi trāpīgi raksturo izcilā aktiera Kārļa Sebra 100 gadu jubilejas svinības Lizumā „Kārlis Sebris, Kihnu Jens un gaujmalieši”.

Pasākumā Lizuma pašdarbnieki ar šādu pašu nosaukumu skatītājus vērtējumam nodeva jauku uzvedumu. Pasākuma starpbrīdī pasākuma viesi tika aicināti nobaudīt izcilā aktiera iecienītāko ēdienu, tad sekoja tikšanās ar Nacionālā teātra aktieri Mārci Maņjakovu un komponistu Valdi Zilveri.


Nominanti GADA KULTŪRAS DARBINIEKS


Maija Leimane, Litenes tautas nama vadītāja


Maija Leimane ir Litenes kultūras dzīves dvēsele – laba organizatore, enerģiska, atsaucīga ar radošām idejām un misijas apziņu. Viņa ir viena no novada svētku „Litenes ritenī” organizētājām. Milzīgs darba ieguldījums un pienākuma izjūta


Marina Nagle, Kalnienas tautas nama vadītāja


Marina Nagle prot sadarboties ar Kalnienas cilvēkiem. Viņa ir viena no Kalnienas svētku organizatorēm. Savu darbu veic ar atbildības sajūtu. Tas arī ir Marinas nopelns, ka Kalnienas tautas namā darbojas pašdarbības kolektīvi un turpinās par tradīciju kļuvuši pasākumi.


Kristīne Bekmane, Līgo kultūras nama vadītāja


Kristīne Bekmane savu darbu veic ar augstu atbildības sajūtu. Viņa ir ļoti aktīva, radoša, interesantu pasākumu organizatore, kura ievieš jaunas tradīcijas un nodibina jaunus pulciņus, kā arī prot aizraut līdzcilvēkus. Pati aktīvi iesaistās visos pagasta notikumos.


Nominanti GADA KONCERTS/ PROJEKTS


"Gaisma dvēselē dzied", Gulbenes novada senioru svētku koncerts Tirzas baznīcā


Šis koncerts bija viens no Senioru svētku akcentiem – ļoti pārdomāts, labi saplānots un skanīgs. Savukārt Tirzas baznīca – lieliska vieta, kur skanēt dziesmai. Koncerts apvienoja novada dziesmu draugus – seniorus.

Lejasciema jauktā kora "Kaprīze" 25 gadu jubilejas koncerts Lejasciemā


Viens no stabilākajiem pašdarbības kolektīviem – koris „Kaprīze” savā jubilejas koncertā izdziedāja gan tautasdziesmas, gan tās dziesmas, kas gadiem skrejot, kļuvušas mīļas pašiem dziedātājiem. Koncerts tika veidots, tajā iekļaujot dažādas dziesmas un īpašus izteiksmes līdzekļi. Koncerta emocionālākais mirklis – „Pūt, vējiņi” kopdziesma ar skatītājiem. Koncerta apmeklētāji teic: emocionāls, ar foto izstādi, video materiālu skatīšanos un atmiņām piepildīts vakars.


Gulbenes Mūzikas skolas 55 gadu jubilejas koncerts


Nozīmīgās jubilejas koncerts kopā pulcēja Gulbenes Mūzikas skolas labākos audzēkņus un profesionālos māksliniekus, kuri beiguši Gulbenes Mūzikas skolu.

Lepnums par gulbeniešiem – profesionāliem mūziķiem. Šķiet, līdz šim profesionālākais, augstas raudzes, saviļņojošs jubilejas koncerts. Līdz ar jubileju ieguldījums skolas vēstures apzināšanā, atmiņu mirdzējumā. Lielisks absolventu, audzēkņu un pedagogu koncerts.


Nominanti GADA MŪZIKAS PEDAGOGS/MŪZIĶIS


Guntars Mednis, jauniešu VIA vadītājs Gulbenē, Jaungulbenē, Līgo


Guntars Mednis ir apzinīgs un pašaizliedzīgs skolotājs, kurš strādā gan ar bērniem, gan pieaugušajiem, dodot iespēju pilnveidot instrumentu spēles prasmi un vokālo talantu. Viņš arī vada vairākus vokāli instrumentālos ansambļus.

Skolotājs ļoti vēlas novadā popularizēt un attīstīt jauniešos vēlmi izglītoties mūzikas jomā. Skolotājam ir dotības iemācīt audzēkņiem spēlēt ne tikai vienu instrumentu, bet arī vairākus citus – kā piemēram, basģitāru, soloģitāru, sintezatoru, bungas, klavieres.

Guntars strādā no sirds un ar mīlestību.


Inga Driķe, Gulbenes Mūzikas skolas pedagoģe


Pasniedzējas Ingas Driķes audzēkņi startējuši ar augstiem rezultātiem kā Latvijas, tā arī starptautiskajos konkursos. Pedagoģes sasniegumu lokā ir audzēkņu dalība Latgales jauno izpildītāju konkursā, „Talants Latvijai”, E.Medņa Starptautiskajā konkursā „Jaunais mūziķis” un daudzos koncertos, piemēram aizvadītajā gadā – arī Norvēģijā.

No 2014. gada augusta viņa ir Latvijas Flautistu asociācijas Vidzemes reģiona koordinatore. Šajā gadā iegūta 4. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas pakāpe


Līga Kļaviņa, mūzikas pedagoģe Druvienā, Lizumā, Tirzā


Līgu Kļaviņu raksturo pašaizliedzīgs darbs, atbildība, radošums un cilvēcīgums; mīl precizitāti un konkrētību. Viņa aktīvi piedalās latvisko tradīciju kopšanā un attīstībā gan Druvienā, gan kaimiņpagastos, gan novadā. Skolotāja ir viena no vairāku tradīciju iedibinātājām, piemēram, bērnu un jauniešu dziedāšanas konkurss ,,Druvienas notiņa”.

Par Ingu koristi saka: labs partneris korim, kura pamatā ir dialogs: ierosinājumi nāk no abām pusēm, pianists jūt kora elpošanu, domāšanu, savukārt koris ļaujas pianista tiecieniem mazliet apvaldīt to bangojošo mākslu, likt nevainojamas formas ietvarā, padarīt atskaņojumu par pilnīgu mākslas darbu.

Nominanti LABAKAIS GADA NOVADA LITERĀTS / KRĀJUMS


Inese Tora, Mirdza Ankupa "Mani un tavi dvēseles putni"


Inese jau ir atpazīstama dzejniece, taču Mirdza Ankupa pavisam nesen ir atradusi savu ceļu un jaunu nodarbošanos - fotogrāfēšanu. Katrs jauns cilvēks, kas rada un popularizē savu pagastu, ir vērtība.

Dzejniece Inese Tora ar savu degsmi intensīvi darbojas literārajā jomā. Ir atkal iznācis jauns dzejoļu krājums. Viņa neapsīkst darbā, un cenšas to popularizēt citos novados, tiekoties ar dzejas un mākslas mīļotājiem. Dzejniece daudz raksta par savām izjūtām un visu to, kas notiek mums apkārt.

Krājumā satiekas divas sievietes: dzejniece un fotogrāfe. Tas ir emocionāli aizkustinošs un vizuāli skaists izdevums.


Inta Aizkalniete "Visas zvaigznes manis pašas"


Intas Aizkalnietes „Visas zvaigznes manis pašas” ir viens no emocionāli bagātākajiem un dziļākajiem dzejas izdevumiem, ko pērn laida klajā Vītola izdevniecība.

Grāmatā atklājas daļa no dzejnieces Intas Aizkalnietes pasaules izjūtas. Viņa izjusti raksta par to, ka’’ rit saule, rit mēness, rit pasaule baltā’’, ’’viss sākas ar nieku’’, ’’kā klusa sāpe lāso migla, pārdzīvo, ka ’’sapinusies mana diena’’ un’’vienu mūžu es jūtos lieks’’, bet ir domas par’’ atdzimšanu’’, un tad var teikt –’’ es guļu zālē brīvs līdz bezgalībai’’ un ’’visas zvaigznes manis pašas’’. Varam tikai vēlēties, lai mums būtu iespēja iepazīties arī ar Intas Aizkalnietes bērnu dzeju, ar dziesmām, kas radušas ar viņas vārdiem.

Ar dzejas rindām vienā dvēseliskā skanējumā ir mākslinieka Andra Festera radītais grāmatas dizains un vāka noformējums.


Valda Vītola "Pirtī mana dvēselīte ar Dieviņu runājās"

Valda Vītola ir pirtniece ar milzu pieredzi. Viņai pašai ir pirts Galgauskā “Lazdukalni”. Tā ir kundze ar ļoti lielu dzīvesziņu un gudrību. Sirsnības un labestības iemiesojums. Pirtī viņa ņem tautasdziesmu vārda spēku palīgā.

Šajā grāmatā, ko sastādījusi Ilona Vītola un kuru papildina pirtošanās un latviskās tradīcijas noskaņu raksturojoši Ievas Andersones un Viestura Reķa foto, ir pēc pirtnieces izpratnes sakārtas dainas pirts rituālam. Visas tās gājušas caur viņas sirdi, klāt pieliktā mīlestība un labās domas ir to pievienotā vērtība. Valda Vītola savos pirts rituālos izmanto tautasdziesmas – ar tām palīdzot cilvēkam atbrīvoties no ikdienas noguruma negācijām.

Ar šo izdevumu pirtniece dalās ar lasītāju, jo dainu spēks palīdz arī pirts rituāla laikā attīrīt arī mūsu dvēseles, lai tās ir baltas. Grāmatas ievadā tās sastādītāja novēl, lai šis izdevums palīdz atdzimt senajām tradīcijām


Nominanti GADA BIBLIOTEKĀRS


Agrita Petrovska, Tirzas bibliotēkas vadītāja


Aizvadītajā, 2014.gadā, Agrita ļoti daudz enerģijas, izdomas un darba ir ieguldījusi Tirzas bibliotēkas attīstībā, realizējot nozīmīgus projektus. Viņas galvenā rūpe ir bijusi, lai šī bibliotēka tiešām kļūtu par kultūras, izglītības un informācijas centru vietējiem iedzīvotājiem. Par to, ka bibliotēka tiešām ir nozīmīgs sabiedriskais centrs, liecina galvenie darba rādītāji, kas, neskatoties uz iedzīvotāju skaita samazināšanos, uz neērtībām telpu renovācijas laikā, ir palielinājušies.


Dace Kļava, Gulbenes Bērzu sākumskolas bibliotekāre


Dace – radoša, precīza, pozitīva, atsaucīga; Daces darbs vienmēr ir pārdomāts. Dace pirmā aizsāka automatizētu lasītāju apkalpošanu Gulbenes novada skolu bibliotēkās.

Savā skolā veiksmīgi organizē dažādus pasākumus, kuri kļuvuši jau par tradīciju, piemēram, „Čaklāko lasītāju apbalvošana”, „Draudzīgā aicinājuma dienas”. Ar izdomu veido dažādas aktivitātes bērniem, piemēram, akciju „Grāmata, kuru izlasīšu”; aktīvi piedalās Gulbenes novada bibliotēkas projekta „Runča Misiņa lasīšanas stacijas” realizācijā.


Sanita Jurkāne, GNB novadpētniecības lasītavas vadītāja


Kad Gulbenes novada bibliotēka jau 2013.gadā iesaistījās ES programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas „Eiropas Brīvprātīgais darbs” projektā „Skaties plašāk!”, Sanita Jurkāne bija tā, kura daudz nedomājot, kļuva par brīvprātīga darba koordinatoru brīvprātīgajam no Baltkrievijas. Viņa palīdzēja puisim iejusties Latvijā un Gulbenē. Sanita plānoja un vadīja dažāda veida brīvprātīgā darbus - fotogrāfiju skenēšanu un apstrādi, vizuālo materiālu sagatavošanu, video montāžu ceļojošai izstādei par Latvijas Tautas fronti. No 2014.gada oktobra programmas "Erasmus+" Eiropas brīvprātīgā darba projekta "UP" ietvaros Sanitas Jurkānes vadībā Gulbenes novada bibliotēkā rosās otrs brīvprātīgais jaunietis no Baltkrievijas.Nominanti VEIKSMIGĀKĀ GADA VIZUĀLAS MĀKSLAS IZSTĀDE/ PROJEKTS


Gulbenes Mākslas skolas 25 gadu jubilejas ietvaros izstāde „Satikšanās” Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā


Interesantajā, radošajā un plašajā izstādē apskatāmie mākslas skolas audzēkņu talantīgie darbi bija gan viņu pašu, gan lielisko pedagogu darba rezultāts. Visi - vērtīgi, atmiņā paliekoši. Izstādes apmeklētāji augstu vērtēja ieguldīto darbu, koncepciju un kvalitāti.

Gulbenes novada lietišķās mākslas un amatniecības izstāde „Veltījums", Gulbenes kultūras centrā un Litenes tautas namā


Gulbenes novada lietišķās mākslas un amatniecības izstāde " Veltījums" apvienoja visa novada lietišķās mākslas un amatniecības meistaru darbus. Tā priecēja kā Gulbenē, tā novada svētos Litenē. Izstāde „Veltījums” interesentus priecēja ar darbu daudzveidību un krāšņumu.


N.Gorkina pasteļgleznu izstāde ''Atgriešanās'' Gulbenes novada bibliotēkā


Jauka, skaista izstāde. Tās darbi skatītājus ieveda krāšņajā ziedu pasaulē, aicinot izbaudīt dažādus gadalaikus, rosinot uzkavēties pļavās un pasēdēt ezera vai upes krastā, mudinot doties nesteidzīgās pastaigās pa pievakares saules pielietām meža takām. Ar apbrīnojamu rūpīgu mākslinieks gleznojis katru zieda lapu, smilgu, pašu vissīkāko un smalkāko detaļu kopējā ainavā.


Nominanti GADA MĀKSLAS PEDAGOGS/MĀKSLINIEKS


Ināra Aleksejeva, Gulbenes Mākslas skolas pedagoģe


Skolotāju Ināru raksturo nenogurstošs optimisms un liela atbildība par paveikto. Viņas darbs ir mūža ieguldījums keramikas popularizēšanā bērniem. Skolotāja talantīgi audzēkņiem māca mālā saskatīt neierasto, neikdienišķo.


Ingrīda Magone, keramiķe


Ingrīda Magone ir lieliska māksliniece – keramiķe. Viņa ir laimīgs cilvēks, kas ikdienā spēj atklāt ko jaunu, netradicionālu un īpašu. Mākslinieces noslēpums un pievilkšanas spēks - trauku savdabīgā forma, rotājums un faktūru studijas.


Ilze Šulja, tekstilmāksliniece


Tekstilmāksliniece Ilze Šulja ir aktīva dalībniece dažādos mākslas festivālos un izstādēs. Ilze ne tikai īsteno savas radošās fantāzijas, bet arī labprāt dalās savā pieredzē. 2014.gada rudenī tika uzsākts apmācību kurss Lizuma Tautskolā un Gulbenē mācību centrā „BUTS”, kur ikviens interesents Ilzes vadībā var apgūt tekstilmozaīkas pamatus.


Nominanti GADA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVS


Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestris, diriģents D.Veikšāns


Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestris, vadītājs Donāts Veikšāns, ir tradīcijām bagāts kolektīvs, kas panākumus guvis gan valsts mēroga skatēs un konkursos, gan arī sniedzis koncertus Latvijā un ārpus tās. Par to liecina aizvadītā gada konkursu un koncertu plašais saraksts.


Gulbenes kultūras centra senioru tautisko deju kolektīvs "Vērdiņš", vadītāja D.Putniņa

Gulbenes kultūras centra senioru deju kolektīvs “Vērdiņš” vadītājas Dainuvītes Putniņas vadībā dejo jau 11 darba sezonu. Protams, ar gaumi un jautrību ir nosvinēta 10 gadu jubileja.

Gulbenes novada tautisko deju kolektīvu skatēs Vērdiņš” trīs gadus pēc kārtas novērtēts ar Augstāko pakāpi. 2014.gadā kolektīvs sniedzis 11 koncertus ne tikai savā novadā un Latvijā, bet Igaunijā un Lietuvā. Ikviens šeit dejo ar prieku, aizrautību un pat azartu!


Lejasciema amatierteātris "Paradokss", režisore I.Krastiņa


„Paradoksam” un tā vadītājai Inetai Krastiņai katra jauna izrāde ir izaicinājums. Viņi nesamierinās tikai ar komēdiju iestudēšanu un nebaidās riskēt ar kaut ko vairāk.

Mūsdienās amatierteātris savā pagastā, novadā, reģionā ir svarīga kultūras dzīves sastāvdaļa. Pateicoties daudzveidīgajām un atraktīvajām izrādēm, Lejasciema amatierteātris ir ieguvis plašu skatītāju un atbalstītāju loku ne tikai savā pagastā un novadā, bet arī Alūksnes, Apes, Smiltenes novados, Saulkrastos. Kolektīvs arī bija vients no 36 republikas amatierteātriem, kas izrādi spēlēja Tārgalē , XII Latvijas amatierteātru salidojumā Ventspilī. Kolektīvs ir konkurētspējīgs un ar labiem rezultātiem startējis novada skatēs. Ar 4 izrādēm ir ticis izvirzīts reģionālajai skatei “Gada izrāde”.


Nominanti GADA AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVA VADĪTĀJS


Alda Alberte, Tirzas amatierteātra 'Mūžam tavs" režisore


Alda Alberte ir amatierteātra „Mūžam tavs!” režisore. Ļoti radoša, talantīga, izdomas bagāta režisore. Alda caur aktieriem spēj sniegt ļoti daudz pozitīvu emociju, ir bauda skatīties katru viņas iestudēto izrādi. Pagājušā gada darbu sarakstā Aldai, kopā ar teātri, ir dalība dažādos kultūras pasākumos pagastā, novada skatē (1.pakāpe), amatierteātru salidojumā Ventspilī, J. Straumes pasākumā Druvienā un viesizrādēs (Burtnieki, Cesvaine, Tukums, More) un Rīgā Ziedu svētkos Botāniskajā dārzā.


Biruta Akmentiņa, Gulbenes TLMS "Sagša" vadītāja


Bagātais darba mūžs sasaistē ar novatorisko, mūsdienīgo – tā par Birutu Akmentiņu teic viņas kolēģi. Ārpus tiešā darba iesaistītās radošu projektu izstrādē un realizēšanā.

Aizvadītais gads ir bijis pilns radošuma un izaicinājuma – izzinātas Jūlija Straumes rakstu zīmes, tās ietamborējot loga aizkaru fragmentos un adītā vilnas jakā; ieguldīts nopietns darbs brīnišķīgā izstādē „Veltījums”; pabūts republikas mēroga izstādēs.


Diāna Tuča, Beļavas VPDK "Ega" vadītāja

Diāna Tuča ir neatlaidīga un enerģiska Beļavas vidējās paaudzes deju kolektīva „Ega” vadītāja. Viņa ap sevi pulcē aktīvākos, nenogurdināmākos pašdarbniekus, ar kuriem kopā sniegti neskaitāmi koncerti un izdejots sadancos. Ar savu horeografēto deju 'Pie Dieviņa gari galdi' piedalījās XIX Jaunrades deju konkursā Rēzeknē.Nominanti VEIKSMĪGĀKĀ IZSTĀDE/PROJEKTS MUZEJĀ

Ekspozīcija kordiriģentiem Imantam un Gido Kokariem Ozolkalnā


Kā viens no aizvadītā gada nozīmīgākajiem kultūras pasākumiem bija brāļu Kokaru ekspozīcijas atklāšana Ozolkalnā. Tas bija labi pārdomāts, kvalitatīvs pasākums, godinot mūzikas talantus. Ekspozīcijā apskatāmi veiksmīgi, pārdomāti un izlasīti materiāli, beidzot novadā izveidojot ko paliekošu brāļu Kokaru veikumam.


Izstāde " Liktens" Gulbenes vēstures un mākslas muzejā


Izstāde veidota, balstoties uz muzeja darbinieku pētījumiem par Gulbenes novada dzimtu – Kalējiem, mākslinieka Paula Duškina radiniekiem. Aktīvie skaļruņi ļāva sajust dažādo kultūru atšķirīgos mūzikas ritmus un melodijas. Videoinstalācija simboliski sadalīja izstādi divās daļās, ļaujot iepazīt Kalēju dzimtas likteni. Pamatīga un daudzveidīga dzimtas izpēte.


Apsīšu Jēkaba dzimto māju "Kalaņģi" atkal "ienākšana" novada kultūras dzīvē.


Šis ir vēl viens apliecinājums un papildinājums Gulbenes novada kultūras dzīves bagātībai, jo „Kalaņģu” kultūrvēsturiskā mantojuma telpa vienlīdz ir nozīmīgs kultūras piemineklis un rakstnieka Apsīšu Jēkaba pārnākšana mājās.Nominanti GADA MUZEJNIEKS

Ilga Meijere, GNVMM restauratore


Pateicoties Ilgas Meijeres darbam, daudzi muzeja priekšmeti atguvuši savu jauno elpu. 2014.gadā muzeja monētu kolekcija atguva savu patieso spožumu. Smalks, pacietīgs un neatlaidīgs darbs.


Iveta Petrovska, GNVMM muzejpedagogs


Muzeja projekti neizpaliek bez Ivetas Petrovskas līdzdalības gan izstrādē, gan realizācijā. Tāpat Iveta ir aktīva starptautisko tūrisma izstāžu dalībniece. Viņa vada muzejpedagoģiskās nodarbības muzejā un novada pasākumos. Aizvadītajā gadā Iveta piedalījās izstādes „Likten’s” videoprojekciju veidošanā.


Laila Ķiploka, kordiriģentu Kokaru ekspozīcijas Ozolkalnā, vadītāja


Lailai Ķiplokai pienākas vislielākā atzinība par ieguldīto darbu, gaumi, gides prasmi, izcilo novadnieku vārda popularizēšanu un nākotnes iecerēm.

Ir ieguldīts milzīgs darbs ieguldīts, lai pilnveidotu ieskatu brāļu Imanta un Gido dzīvē no pašas bērnības līdz mūsdienām. Viņas izveidotajā ekspozīcijā ir sakārtoti, sistematizēti un apkopoti nozīmīgi novadpētniecības materiāli.


Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide