Gulbenes Pilsētas svētki: Jauniešu diena 2016" Es būšu" 6

Amsterdamas piepildítajás túristu ielás darbojoties laikmetígás dejas horeográfijá, izdzívojot vasaras labumus Rígá un Islandé, vai ar velosipédu minoties no Norvégijas uz Latviju..- lai kur arí pašreiz neatrastos Gulbenes jaunieši, 29.júlíjá viņi bús Jauniešu diená. Tá, spéléjoties ar dazádám lokácijám un fiziskajiem stávokliem, ší gada 29.júlija dienas sauklis izvéléts ´ ES BÚŠU´.

Pamaníts vai ne, pirms vairákiem ménešiem tiešsaisté un realitáté parádíjás uzsaukums ikvienam jaunietiem pieteikties Jauniešu precu tirgum. Lénám ieskrienoties, precu tirgum pieteikušies ne tikai Gulbenes, bet arí apkártnes novadu jaunieši. Starp jaunradítám dizaina precém, sadarbíbá ar Latvijas Sarkano Krustu Gulbené, jau trešo gadu péc kártas bús arí LLS jeb lielisko lupatu skapis, kur visu iespéjamo un neiespéjamo bús sanemsi par ziedojumiem. Savukárt ´virtuves´ bloká muté varés iemest kádu turku saldumu, pankúku vai lasámvielu labas múzikas pavadíbá. Tápat, saturígu laiku nosist piedávás dazadas darbnícas par ko síkáka informácija sekos vélák. Ja Tev ir ko tirgot vai ir ar ko dalíties darbnícas ietvaros, vél iespéjams pieteikties, rakstot: ilze.vanaga@gulbene.lv (Ilze Vanaga).

Iekustinot daudzus Gulbenes iedzívotájus un institúcijas, apríla ménesí Gulbenes ielás ieradás Montas Gáganes topošás un nu jau magistra darbá aizstávétás filmas ‘Meldra’ komanda. Monta pati savu filmu raksturo šádi: ´Spēles īsfilma „Meldra” pievēršas ne tikai sievietes sociālās lomas jautājumam, bet arī izjautai, kā vides maiņa no provinces uz galvaspilsētu var ietekmēt indivīdu, sastopoties ar vēl nepieredzētiem urbanizētās pasaules piedzīvojumiem un daudz vieglprātīgāku dzīvesveidu. Filma "Meldra" ir jaunas sievietes pieaugšanas stāsts, kurā galvenā varone iziet cauri konkrētam iniciācijas rituālam.´ Savukárt Armíns Maslovskis savu šausmu ísfilmu ´Nepráts´ raksturo ká ´stástu par cilvēku vēlmi atriebties par pāri nodarīto un nodotajām attiecībām. Kāds to visu vēlas pasniegt kā joku, bet citam tie ir slēpti, bet patiesi nodomi.’

Pasaules pirmizrádi piedzívojusi Amsterdamá, Laimas Jaunzemas perfomance “3Me” beidzot ieradísies arí Gulbené. Laimas ( SNDO- School for New Dance Developent, Amsterdamas Mákslas Universitáte) darbs  “3Me” ir daļa no plašāka horeogrāfiska izpētes procesa personisku notikumu biogrāfijā. Performances izveide ir balstīta  neplānotu, autentisku ierakstu (sarunas un klavieres) pavadījumā, kas tapuši, apciemojot Laimas vecmammu 2014. gada maijā.

Paslaik no Norvégijas ar velo uz Gulbenes jauniešu dienu ir izbraucis Mártins Eniks. No auto stopiem párgájis uz velo, dažas interaktívas Mártina ceļa piezīmes ietverot Franciju, Portugáli un Spániju, bús pieejamas Gulbenes kultúras centra vestibilá. Savukárt vakará ķermenis kustésies Latviesu indie dance grupas Martas Asinis pavadíbá, ko ieskandinás Lejasciema jauniešu grupa ‘Deep Silence’. Savukárt DJ Reinis Pétersons kopá ar gulbenietes Lindas Konones vídzeja prasmém aizvedís lídz brídim, kad saule atkal uzlec diená péc šodienas.

Tu arí búsi - tiekamies! 

Pievieno komentāru

Komentāri 6

Komats,punktiņš,jautājums

kas tās par garumzīmēm un mīkstinājumiem?

pirms 5 gadiem, 2016.07.19 17:30

Jaunēklis

Švaki pilsētas svētki, kā jau katru gadu Gulbenē. Tāda sajūta, ka tā programma paredzēta hipsteriem ne jauniešiem. Par koncertiem dzīvojamo māju iekšpagalmos vispār neizteikšos.

pirms 5 gadiem, 2016.07.19 21:33

Kika

Vaivaivai, nabaga Dzirkstelei laikam beigusies licence latviešu valodai datorā. Vai par daudzajām pieļautajām kļūdām atņemta pieeja latviešu valodai vispār.

pirms 5 gadiem, 2016.07.20 08:16

es

Tu esi jaunēklis vai vecis? Ko tu raudi, dari kaut ko lietas labā!

pirms 5 gadiem, 2016.07.20 09:40

oi

Ha kurs te nems vera tautas intreses?? Visiem viss vienalga galvenais ka svetki uztaisiti keksisa pec, kadi bija tas jau vienalga galvenais ka bija!

pirms 4 gadiem, 2016.07.31 23:27

veenas

Varees graiziit veenas pie ''Martas asinis''

pirms 5 gadiem, 2016.07.21 07:59

Kultūra un izklaide