Ikvienam pieejams vietējās folkloras krājums

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuve (LFK) digitalizējusi sešas apjomīgas un kultūrvēsturiski nozīmīgas Vidzemes folkloras materiālu kolekcijas. Starp tām ir arī Bruno Riekstiņa iespaidīgais Cesvaines, Gulbenes un Madonas puses folkloras vākums.

LFK asistente Kristīne Pokratniece informē, ka daudzus gadu desmitus tās glabātas arhīva plauktā, bet tagad ir brīvi pieejamas ikvienam kultūras interesentam LFK digitālajā arhīvā “http://garamantas.lv/lv/collection/120/Bruno-Riekstina-folkloras-vakums”.

“Bruno Riekstiņa vākums ir viens no lielākajiem vienas personas vākumiem, kas iesūtīts LFK veselās 89 reizēs laikā no 1926. līdz 1932.gadam. Tie ir vairāk nekā astoņpadsmit tūkstoši tautasdziesmu, teiku, pasaku, nostāstu, ticējumu, mīklu un citu folkloras materiālu, kas lielākoties pierakstīti Cesvainē, Gulbenē un Madonā,” stāsta K.Pokratniece.

Materiāli digitalizēti ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide