Ar zaudējumiem, bet iziesim no krīzes! 2

Astroloģe: "Valdībai Latvijā ir pietrūcis profesionalitātes."
"Astroloģija ir kā pēdējā mīlestība," par savu mūža otrās puses nodarbošanos "Dzirkstelei" saka rīdziniece Ļubova Gorškova, kas pēc izglītības ir ķīmiķe. Visu mūžu viņa strādājusi par zinātniski pētnieciskās laboratorijas vadītāju. Līdztekus interesējās par astroloģiju, ieguva zināšanas šajā jomā un šodien ir klasiskās astroloģijas pasniedzēja Dziedniecības akadēmijā, kuru vada Oskars Peipiņš. Ļ.Gorškovas kā astroloģes padomus izmantojuši arī Gulbenes novada iedzīvotāji, jo viņa ir viesojusies šajā pusē.

Vai jātic savam liktenim? Astroloģe zina - ir cilvēki, kas fanātiski tic, ka viņu liktenis ir pilnībā zvaigznēs ierakstīts. Cik pareizs ir šāds pieņēmums? Lai to saprastu, astrologs katram cilvēkam veido viņa personālo horoskopu, ņemot vērā dzimšanas laiku un vietu.

 

"No likteņa nolemtības viedokļa ir trīs tipu horoskopi. Viens no tiem ir fatālais horoskops. Tas nosaka, ka zvaigznēs rakstītais dzīvē piepildīsies. Šādus horoskopus esmu redzējusi visvairāk. Citāds ir tā saucamais brīvais horoskops, kura īpašniekam dota izvēles un vārda brīvība. No kosmisko proncipu aspekta nav nekā svarīgāka par izvēles brīvību. Brīvā horoskopa īpašnieks pats lemj par savu likteni. Un ir vēl tā saucamais rezonējošais horoskops. Tā īpašnieks reaģē uz citu cilvēku ritmiem, uz apkārtējiem notikumiem līdzās, kas var kā atvarā uzsūkt sevī rezonējošā horoskopa cilvēku. Tāpēc viņam svarīgi zināt un saprast, kādi cilvēki ir līdzās. Ir jāzina vai vismaz jājūt, kāds ir tuvumā esošo cilvēku personiskais horoskops," saka Ļ.Gorškova.

 

Kā tauta var palīdzēt sev?

Ļ.Gorškova vairākkārt veidojusi Latvijas horoskopu, gan īpaši ņemot par pamatu valsts proklamēšanas dienu 1918.gada 18.novembrī, gan deklarācijas par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu pieņemšanu 1990.gada 4.maijā. Veidojusi arī valsts enerģētiskās tabulas. Livonija jeb Māras zeme ir zem Svaru zīmes, Rīga - Jaunavas zīmē. Latvijas tauta ir zem Jaunavas zīmes. To saka klasiskā vācu astroloģija.

 

"Pašlaik tāda nozīmīga planēta kā Saturns atrodas Jaunavas zīmē un vēl tikai tuvojas Svariem. Saturns pārbauda Latvijas tautas izturību. Ja pārvaram grūtības, kļūstam stiprāki. Tas ir sāpīgi," saka Ļ.Gorškova.

 

Viņa saka, ka Latvija šobrīd atrodas sarežģītā posmā, taču, sākot ar 2012.gadu, sāksies lēna augšupeja. "Būs jūtams situācijas uzlabojums. Tam jātic, un tā būs. Vairāk jādomā labas domas, tas palīdz un uzlādē enerģētisko lauku, kas ir Latvijai. Domāt labas domas - tāds var būt katra šīs valsts pilsoņa ieguldījums Latvijas ekonomiskajā atdzimšanā," klāsta astroloģe.

 

Bieži jautājam sev: kāpēc no visām Baltijas valstīm tieši Latvijai klājas tik grūti? Ļ.Gorškova uzskata, ka vaina nav tikai zvaigznēs, bet galvenokārt valsts vadītājos.

 

"Varbūt viņiem pietrūka tālredzības? Varbūt lēma un rīkojās, neizanalizējot visus "par" un "pret" līdz galam? Manuprāt, valdībai Latvijā ir pietrūcis profesionalitātes. Tādi ir mani pieņēmumi, es negrasos kādu nosodīt, es tikai konstatēju. Ir ļoti žēl, ka tāda lieliska valsts ir nonākusi šādā stāvoklī. Bet kā gan citādi?! Tūrisms netika attīstīts, rūpniecība sagauta, lauksaimniecība noplicināta. Pat cilvēkam, kas maz saprot no politikas, ir skaidrs: nocirstas valsts ekonomikas saknes. Uz kā bāzes mēs varam eksistēt? Tagad nāk samaksa par to visu. Tomēr ticu, ka tautsaimniecība Latvijā atjaunosies," saka Ļ.Orškova.

Krīze nav sods, bet process

 

Lai arī daudzi šodien prognozē, ka ekonomisko neatkarību jau daļēji zaudējusī Latvija drīz var zaudēt arī politisko neatkarību, Ļ.Gorškova nelokāmi apgalvo: "Neko tādu Latvijas horoskopā es neredzu."

"Jā, klājas grūti, Taču viss mainīsies, jo agri vai vēlu jānāk pie varas veselīgi domājošiem cilvēkiem, kas nepieļaus Latvijas kā valsts nonīkšanu. Svarīgi ir saprast pieļautās kļūdas, arī to, ka Latvija ir valsts, kurā dzīvo dažādu tautību cilvēki neatkarīgi no tā, vai kādam tas patīk vai nepatīk. Šī ir divu kopienu valsts. Ja netiks rasti savstarpējie kontakti, tad tas tikai padziļinās krīzes situāciju valstī. Ja grūtībās kļūsim gudrāki, ja mācīsimies attiecībās meklēt un rast harmoniju un mīlestību, tad es ticu, ka Latvijā būs viss labi. Notiks ekonomiskā augšupeja," saka Ļ.Gorškova.

 

Par tautas attiecībām ar varu Latvijā astroloģe saka - tas ir sarežģīti.

 

"Jāņem vērā, ka Latvija 1918.gadā ir dzimusi Skorpiona zvaigznājā. Tā ir ūdens zīme. Pati valsts ir veidojusies uz šā - Skorpiona - horoskopa principiem. Skorpions - no vienas puses tā ir disciplīnas zīme, no otras puses - cietas enerģijas, pat varmācības zīme. Skorpionam patīk uz citiem izdarīt "spiedienu". Arī Latvijas valsts karogs ir raksturīgs ar krasiem akcentiem - purpura krāsa ar baltu līniju pa vidu. Tā ir orientācija uz dziļumu, pamatīgumu," klāsta Ļ.Gorškova.

 

Viņa tic, ka Skorpiona nelokāmā daba palīdzēs Latvijai tikpat nelokāmi izkļūt no krīzes situācijas. "Varbūt ar lieliem zaudējumiem, bet krīzi noteikti pārvarēsim," uzsver astroloģe. To, ka zaudējumi būs, jūtam jau tagad. Ļ.Gorškova uzskata, ka krīze Latvijai nākusi ne jau kā sods, bet gan kā dabisks process, kura gaitā ir jānotiek kvalitatīvām pārmaiņām sabiedrībā.

 

Ko atstāsim nākamajai civilizācijai?

"Tagad pasaulē, arī Latvijā, sevi piesaka tā saucamā cilvēku sestā rase. Tas ir lēciens cilvēces attīstībā, pāreja citā kvalitātē. Senajiem ķīniešiem pieder gudrība: "Nedod Dievs, dzīvot pārmaiņu laikā!" Tas vienmēr nākas grūti. Varbūt visai pasaulei ir sūtīts šis pārbaudījums - krīze, lai mēs aizdomātos, kāds ir mūsu devums, ko varam nodot mantojumā nākamajai civlizācijai. Sestā rase - tas ir citas civilizācijas sākums," saka Ļ.Gorškova.

 

Viņa aicina vecākus ciešāk ielūkoties savos bērnos. Viņi ir citādi, enerģētiskā ziņā - īpaši spējīgi. Tā ir jaunā paaudze. "Varbūt viņi būs tie, kas nākotnē stāsies valsts varas priekšā un izdarīs visu pa jaunam. Šodien pasaulē sāk darboties jaunas, spēcīgas enerģijas, ko rada tādas planētas kā Urāns, Neptūns, Plutons, Prozerpīna. Tās ir enerģijas, kas, gribot vai ne, piespiež mūs citādāk raudzīties uz pasauli," saka Ļ.Gorškova.

 

Daudzi uzskata, ka nevajag lūkoties zvaigznēs, nevajag censties izzināt nākotni. Astroloģe to atspēko: "Ir sens pieņēmums: ja tu zini, tas tevi apbruņo. Strausa politika šodien nav aktuāla. Nevar neko neredzēt un nedzirdēt šajā dinamiskajā laikā. Ir sācies Ūdensvīra laikmets. Ūdensvīra zīme ir tā, kas mums nodrošina tiešo kanālu ar kosmosu, ar Zemes informatīvo lauku. Kā varam šodien dzīvot neziņā? Šodien cilvēku apziņai būtu jādominē pār emocijām. Iepazīsti sevi un tu iepazīsi pasauli! Un otrādi! Zināšanas apbruņo. Tiekoties aci pret aci ar problēmu, nelaimi, iekšēji sagatavots cilvēks, nenobīsies, viņš ātri un veiksmīgi radīs izeju. Tas ir svarīgi. Zināšanas palīdz saņemt sevi rokās, sakoncentrēt gribasspēku. Senatnē gudrie meklēja atbildi uz jautājumu, kas ir cilvēks. Nonāca pie secinājuma, ka cilvēks ir kā aplis. Ja šis aplis ir neliels, tad arī komunikācijas sfēra viņa dzīvē ir tāda pati - savā čaulā. Šodien ir iespēja paplašināt savu redzesloku neierobežoti. Ir iespējas apgūt senās zinības. Pastāv uzsakts, ka tās ir tik milzīgas, ka mums vajadzētu vienu kosmisko gadu (26 920 mūsu, Gregoriāņu, kalendāros gadus). Vai nav savādi? Pašiem liekas, ka esam gudri, bet mēs tik daudz nezinām to tā, ko mums mantojumā atstājušas iepriekšējās paaudzes. Mums nav tiesību ignorēt šo mantojumu."

 

Kas ir astroloģija?

Tā ir dzīves ciklu izziņas metode, un, pirmkārt, tā ir zinātne, kas tulko zvaigžņu (planētu) enerģiju saikni ar dabu un mums. Tā ir mērķis  apzināt mūsu darbības iekšējo un ārējo izpausmju izraisītu notikumu norises likumsakarības, lai vadītu dzīvi vēlamā gultnē. Astroloģija ļauj analizēt individuālā un kopējā saistību, jo tā redz planētu kustību saikni ar cilvēka vai kādas grupas (ģimenes, valsts) vai objekta dzīvi.

 

Zodiaka zīmes, kas iespaido Latviju

 

Jaunava - funkcionalitāte, materiālu apstrāde, instrumentu izmantošana.

 

Svari- regulēšana, sadarbība, līdzsvarošana, saspēle.

 

Skorpions - attīrīšanās process, enerģiju pārveidošana, ieslēgšanās energosistēmā.

 

Vērsis - resursu veidošana, koncentrēšanās un izman­tošana.

 

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Nu tev i brinums! A kā ar 2012. gada pasaules beigām? Ko tad Meksikāņu pareģi nemācēja "zvaigznēs saskatīt" to, ko saskatīja astroloģes kundze!? :-) šarlatanisms.

pirms 11 gadiem, 2009.11.22 22:50

Interesanti