Izdod Vijas Poļakas-Rikveiles ceturto dzejas krājumu

Pagājušajā sestdienā Stāķu pamatskolā notika Vijas Poļakas-Rikveiles vēlīnās dzejas krājumu “Silts mīļums” atvēršanas svētki.

Grāmatas atvēršanas svētkus vēl košākus padarīja Stradu pagasta vokālo ansambļu dziedājums.

Ar labiem vārdiem neskopojās arī Vītola izdevniecības redaktore Ilona Vītola, kurai nācies iepazīt daudzu literārā vārda mākslas meistaru darbus. Viņa pateicās ne tikai grāmatas autorei par padarīto darbu, bet arī Stāķu pamatskolas direktorei Diānai Šķēlai, kura ir ierosmes autore, ka V.Poļaka-Rikveile noteikti ir pelnījusi, lai tiktu izdots vēl viens viņas dzejas krājums. Diāna bija uzņēmusies arī pasākuma vadību. V.Poļakas-Rikveiles dzeju runāja arī Stāķu pamatskolas skolēni.

Pievieno komentāru

Kultūra un izklaide