Izsludina konkursu “Sniegpārslu brīnumu radot” 1

Gulbenes novada dome mājaslapā aicina ikvienu Gulbenes novada iedzīvotāju radīt Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņu, noformējot ēku logus, skatlogus, fasādes, piegulošo teritoriju ar tradicionāliem vai inovatīviem svētku rotājumiem.

Novada Ziemassvētku un Jaunā gada noformējuma konkursa tēma ir “Staro gaiši Ziemassvētkos!”. Objektus konkursam var pieteikt no 5. līdz 21. decembrim.

Konkursa vērtēšanas komisija objektus vērtēs no 27. līdz 30.decembrim četrās kategorijās - privātmāju noformējums, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums, uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums un valsts un pašvaldības iestāžu noformējums.2016.gada tēma “Staro gaiši ziemassvētkos!” NOLIKUMS


 1. Konkursa mērķi:

  1. Veidot Ziemassvētku un Jaunā gada noskaņu Gulbenes novada teritorijā, veicinot kvalitatīva dekorējuma radīšanu. Akcentējot ēku, logu, skatlogu, fasāžu, piegulošo teritoriju noformēšanu gan ar tradicionāliem, gan inovatīviem Ziemassvētku laikam atbilstošiem rotājumiem.

  2. Veicināt Gulbenes novada iedzīvotāju un uzņēmēju aktīvu līdzdalību un ieinteresētību svētku noformējuma veidošanā Gulbenes novadā.

 2. Konkursa dalībnieki:

Konkursā var piedalīties ikviena juridiska un fiziska persona ar Ziemassvētku un Jaungada tematikai atbilstošu noformējumu tirdzniecības un pakalpojumu iestāžu, uzņēmumu, mācību iestāžu, dzīvojamo māju, kā arī citu ēku fasādēs, sētās, pagalmos un skatlogos.


 1. Konkursa rīkotājs:

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr.90009116327, juridiskā adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401.


 1. Konkursa norises kārtība:

  1. Objektus pieteikt konkursam var darba dienās no 2016.gada 5.decembra līdz 2016.gada 21.decembrim (ieskaitot) elektroniski, nosūtot pieteikumu uz e-pastu: baiba@gulbenesdome.lv vai iesniedzot to personīgi Gulbenes novada domes klientu apkalpošanas centrā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 1.stāva 100.kabinetā.

  2. Pieteiktos objektus vērtēs Gulbenes novada domes priekšsēdētāja apstiprināta komisija.

  3. Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus, ja to noformējuma izpildījums rada īpašu Ziemassvētku noskaņu, ir mākslinieciski augstvērtīgs un uzlabo pilsētas tēla vizuālo kvalitāti.

  4. Konkursa vērtēšanas komisija objektus vērtēs no 2016.gada 27.decembra līdz 2016.gada 30.decembrim, iedalot četrās kategorijās:

   1. privātmāju noformējums;

   2. daudzdzīvokļu dzīvojamo māju noformējums;

   3. uzņēmumu un citu sabiedrisko ēku noformējums;

   4. valsts un pašvaldības iestāžu noformējums;

  5. Konkursam pieteiktie objekti tiks vērtēti, piešķirot attiecīgu punktu skaitu no 0 līdz 5, ņemot vērā šādus kritērijus:

   1. noformējuma atbilstība Ziemassvētku un Jaunā gada specifikai un noskaņai;

   2. noformējuma idejas oriģinalitāte un kompozīcija;

   3. vizuālā kopaina;

   4. noformējuma saderība ar ēkas arhitektūru un apkārtējo vidi.

  6. Par uzvarētājiem katrā kategorijā atzīstami tie objekti, kas kopvērtējumā (pēc visu vērtēšanas komisijas locekļu katram objektam piešķirto punktu summas) ieguvuši lielāko punktu skaitu.

  7. Konkursa uzvarētāji katrā kategorijā tiks apbalvoti ar naudas balvām:

   1. par 1.vietu piešķirot EUR 150,00;

   2. par 2.vietu piešķirot EUR 100,00;

   3. par 3.vietu piešķirot EUR 75,00.

  8. Konkursa vērtēšanas komisija var piešķirt arī pārsteiguma balvas.

  9. Par konkursa rezultātiem, uzvarētājiem un labāko noformējumu autoriem vērtēšanas komisija paziņos 2017. gada janvāra mēnesī.

4.10. Konkursa rezultāti tiks atspoguļoti Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv un Gulbenes novada pašvaldības ikmēneša informatīvajā izdevumā „Gulbenes Novada Ziņas”.

Pievieno komentāru

Komentāri 1

svarīgs domes loceklis

Jūs tur par savu naudu izrotājiet,mēs pastaigāsim un pateiksim-patīk,nepatīk.

pirms 4 gadiem, 2016.11.23 10:48

Kultūra un izklaide