Burtu - skaitļu mīkla

Atbildes gaidām līdz 11.februārim:Gulbenē, Ozolu ielā 2a, LV 4401; Alūksnē, Lielā Ezera ielā 5, LV 4301. Atbildēt var5 arī pa tālruni 4471990 vai pa e-pastu: info@dzirkstele.lv. Mīkla publicēta laikrakstā "Dzirkstele" un "Alūksnes Ziņas".

Burtu - skaitļu mīklā visi cipari aizstāti ar burtiem. Vienādi burti apzīmē vienādus ciparus, bet dažādi burti - dažādus ciparus. Jūsu uzdevums atrast katram burtam atbilstošu ciparu tā, lai saskaitīšanas piemērs būtu pareizs. Atbildē uzrakstiet piemēra skaitļu summu.

 

L A I M E


V I E G L I


I E G Ū T A

Pievieno komentāru

Konkursi