Burtu - skaitļu mīkla

Atbildes gaidām līdz 10.septembrim (pasta zīmogs), adrese: Gulbenē, Ozolu ielā 2a, LV 4401. Atbildēt var arī pa tālruni 4471990 (autoatbildētājs) vai pa e-pastu: info@dzirkstele.lv. Rēbuss publicēts laikrakstā "Dzirkstele" un "Alūksnes Ziņas".

 

 

Burtu - skaitļu mīklā visi cipari aizstāti ar burtiem. Vienādi burti apzīmē vienādus ciparus, bet dažādi burti - dažādus ciparus. Jūsu uzdevums - atrast katram burtam atbilstošu ciparu tā, lai saskaitīšanas piemērs būtu pareizs. Atbildē uzrakstiet piemēra skaitļu summu. Uzdevumam ir tikai viena atbilde.

 


V A S A R A S
+
V A K A R U S

 

I Z B A U D I

Sastādījis Bruno Kangīzers

Pievieno komentāru

Konkursi