Izdomā parakstu!

Izdomājiet arī šim attēlam asprātīgu parakstu. Jūsu variantus gaidām līdz 23.novembrim (pasta zīmogs), tālrunis 4471990 (autoatbildētājs), e-pasts: info
@dzirkstele.lv. Noteikti skaidri norādiet savu vārdu, uzvārdu un adresi! Konkurss atrodams arī internetā (www.dzirkstele.lv). Konkurss publicēts laikrakstā "Dzirkstele" un "Alūksnes Ziņas".

Pievieno komentāru

Konkursi