Krustvārdu mīkla 1.08.08

Atbildes gaidām līdz 11.augustam: Gulbenē, O.Kalpaka ielā 27a, LV 4401; Alūksnē, Lielā Ezera ielā 5, LV 4301. Atbildēt var arī pa tālruni 64471990 vai pa e-pastu: info@dzirkstele.lv.

Horizontāli 1.Latviešu prozaiķa un dzejnieka Ā.Ersa (1885 - 1945) īstais uzvārds. 4. Vīnogu desertvīna šķirne. 8. Liels daudzums, kopums (pārn.noz.). 9. Silts, sauss vējš. 10. Persona A.Brigaderes teiku drāmā "Karaliene Jāna". 11. Lieli, spilgtas krāsas papagaiļi. 12. Meiteņu skautu organizācija. 14. Aktuāls (par problēmām, jautājumiem un to risinājumu). 15. Nelieli strauti, tērces. 17. Stagaru dzimtas zivs. 20. Spāņu tautas deja. 22. Auglības dieviete seno romiešu mitoloģijā. 23. Apdzīvota vieta Latvijā, kur 1870.gadā notika pirmie Kurzemes dziesmu svētki. 25. Persona Raiņa lugā "Pūt, vējiņi!". 27. Izžuvis. 29. Ģeodēzijas instruments. 31. Gan zirgam, gan vērsim līdzīgs dzīvnieks. 32. Zils dārgakmens. 34. Pagasta centrs Aizkraukles rajonā. 36. Norvēģijas sala, kurā 1651.gadā tika ierīkota Kurzemes hercoga flotes bāze. 37. Administratīvi teritoriāla vienība Zviedrijā. 38. Muļķis, nelga. 39. Dzīvnieks, ar kura žokļa kaulu Bībeles varonis Simsons nositis tūkstoš fīlistiešu. 40. Bezūdens vielas daudzums, ko izsaka procentos no vielas dabiskās masas.

 

Vertikāli

2.Skanējuma īpašības, skaņas īpašību kopums. 3. Lodes virsma. 4. Lielupes satekupe. 5. Ļoti stipras, sāpīgas. 6. Ezers Šveicē, pie kura Kastanjolā emigrācijā dzīvoja Rainis un Aspazija. 7. Konstatēt, noteikt. 10. Pilsēta Igaunijas ziemeļos. 13. Tauta, Lesoto pamatiedzīvotāji. 16. Moku un nāves soda izpildīšanas rīks viduslaikos Spānijā un Portugālē. 17. Nepilns preču svars, iztrūkums kasē. 18. Latviešu tautas mīkla: "Ciema kuce zvaigznes skaita." 19. Veidošanās process. 20. Konditorijas izstrādājums. 21. No egļu mizas vai izdobta koka taisīts bišu strops. 24. Metāla pūšamais mūzikas instruments. 26. Noteikums. 27. Pirmais latviešu autors, kurš sastādīja un 1844. gadā izdeva ābeci. 28. Latviešu fotomākslinieks, kurš 1971.gadā pirmoreiz saņēma FIAP zelta medaļu. 30. Pilns ārstēšanas kurss, apjoms. 33. Reālās īstenības parādības, skati. 34. Latviešu gleznotājs (1893 - 1943). 35. Liels (par laiku, laika periodu).

Pievieno komentāru

Konkursi