Krustvārdu mīkla 12.04.08 2

Atbildes gaidām līdz 21.aprīlim: Gulbenē, Ozolu ielā 2a, LV 4401, Alūksnē, Lielā Ezera ielā 5, LV 4301 vai arī pa tālruni 4471990 (autoatbildētājs) vai pa e-pastu: info@dzirkstele.lv.

Horizontāli
1. Mākslas stils, radies Francijā Napoleona I impērijas laikā. 4. Sabiezināta alvejas lapu sula. 11. Ritmisks uzsvars jeb akcents pantā, arī skaņdarbā. 12. Nacionālais glezniecības un tēlniecības muzejs Madridē. 13. Piespiedu izsūtījums no savas dzimtenes vai tās atstāšana, pastāvot politiskās vajāšanas draudiem. 14. Sporta būve. 16. Tirgus laukums un tautas sapulču vieta Senās Grieķijas pilsētās. 17. Gaujas pieteka. 23. Bībelē minētā pilsēta, kuras priestera meitu faraons izprecināja Jāzepam, ieceļot to par Ēģiptes pārvaldnieku. 24. Bieži vien, samērā bieži. 25. Pilnīgi pakļaut savai ietekmei. 26. Mazs, nenozīmīgs daudzums. 27. Pagasta centrs Jēkabpils rajonā. 29. Viena no sešām M.Tabakas Rietumberlīnes cikla gleznām. 31. Debess ziemeļu puslodes zodiaka zvaigznājs. 32. Sieviešu virstērps Senajā Grieķijā un Romā. 34. Vārda daļas pārnesuma zīme. 35. Burta nosaukums kirilicā. 38. Latviešu tautas mīkla: "Pa nakti nabags, pa dienu bagāts." 40. Persona Raiņa lugā "Spēlēju, dancoju". 41. Ēdiens, ko mēdz ēst pareizticīgo Lieldienās. 44. Mazražīga priežu audze ar purva piemistrojumu, nīkulīgu egļu paaugu un vidēji biezu, nabadzīgai videi raksturīgu pamežu. 45. Pazaudēt (sarunvalodā). 46. Lielākais tuksnesis Eirāzijā. 47. No rupja maluma kviešu vai miežu miltiem cepta maize. 48. Bumbieru desertšķirņu grupa.  

Vertikāli

2. Īslaicīgas apmešanās vieta. 3. Limānu, sāļūdens un mineralizēto dūņu ezeru ūdens, ko izmanto ārstniecībā. 5. Iestāde, kas organizē un kārto preču vai vērtspapīru tirgu. 6. Neliels aplis, nelielam aplim līdzīgs veidojums (sarunvalodā). 7. Pakāpeniska eksistences, pastāvēšanas beigšanās (pārnestā nozīmē). 8. Tēls J.Jaunsudrabiņa romānā "Jaunsaimnieks un velns". 9. Angļu zelta monēta. 10. Bībeles personāžs - Leas kalpones Zilfas un Jēkaba dēls. 15. Kādas parādības pieļaujamā norma. 18. Spīļu arkla rokturis. 19. Senatne, senie laiki. 20. Pieredze kādā darbā. 21. Peļķes. 22. Izsauciens, ko lūgšanu laikā plaši lieto kā hinduisti, tā budisti. 28. Viens no daiļliteratūras pamatveidiem. 30. Apdzīvota vieta Gulbenes rajonā. 31. Studenta krāsneša cepure. 33. Amerikāņu rakstnieks, detektīvliteratūras pamatlicējs (1809 - 1849). 36. Pilsēta Ukrainā, osta pie Melnās jūras. 37. Franču gleznotāja E.Manē pazīstamajā gleznā "Olimpija" attēlotais dzīvnieks. 38. Mitoloģiska būtne ar pārdabiskām īpašībām. 39. Senindiešu literatūras žanrs. 42. Gaisa piesārņojums. 43. Straujā tempā, strauji.

Pievieno komentāru

Komentāri 2

Konkursi