Krustvārdu mīkla (17.05.08)

Atbildes gaidām līdz 26.maijam: Gulbene, O.Kalpaka ielā 27a, LV 4401. Atbildēt var arī pa tālruni 64471990 vai pa e-pastu: info@dzirkstele.lv.

Horizontāli 1. Liels skaits. 4. Feodāla seno latgaļu valsts 12. - 13.gs. 8. Milzu putns, ko ieraudzīja jūrasbraucējs Sindbads, kādā salā savā otrajā ceļojumā. 11. Plakani riņķveida priekšmeti, veidojumi. 12. Pagasta centrs Alūksnes rajonā. 13. Hanzas pilsētu pašpārvaldes orgāns. 15. Zilbe. 18. Piedalīšanās sporta sacensībās. 20. Mainīgs. 21. Soda sieksta. 22. Latviešu tautas mīkla: "Vīrs stāv purvā, mati dreb." 24. Matadors. 27. Musulmaņu gada otrais mēnesis. 29. Persona Raiņa lugā "Spēlēju, dancoju". 32. Reliģiskas dziesmas Vecajā Derībā. 33. Viens no zemākajiem muižnieku tituliem Anglijā. 36. Bībeles personāžs - Onas pilsētas priestera meita, Jāzepa sieva. 38. Province Kanādā. 41. Uguns dievs vēdu mitoloģijā. 42. Pavasara dziesmu refrēns, galvenokārt Augškurzemē un Latgalē. 43. Mākslas biedrība Rīgā, kura bija dibināta 1929.gadā. 44. Tēls J.Akuratera stāstā "Kalpa zēna vasara". 45. Lieli burukuģi. 46. Literārs sacerējums.Vertikāli 2. Tokijas pavadoņpilsēta. 3. Airi (poēt.). 5. Musulmaņu tautu paražu tiesību normu kopums. 6. Mīlestības un skaistuma dieviete seno romiešu mitoloģijā. 7. Garuma mērvienība vecajā krievu mērvienību sistēmā. 9. Labības kopums, kas rijā sagatavots kaltēšanai un kulšanai. 10. Latviešu tēlnieks, pieminekļa "Latgales Māra" un citu autors (1896 - 1986). 14. Maza kārba tabakas izstrādājumu vai sīku priekšmetu glabāšanai. 15. Neērtības, nedrošības izjūta. 16. Pilsēta Argentīnas ZR. 17. Bībelē minētais kalns, kura virsotnē no dzīves šķīries Mozus, jūdaisma pamatlicējs un pravietis. 19. Optisks instruments. 20. Virzīt kuģi, laivu. 22. Kazahstānas galvaspilsēta. 23. Pielūgsmes objekts. 25. Naudas vienība Spānijā līdz eiro ieviešanai. 26. Spāniešu gleznotājs, ievērojamākais sirreālisma pārstāvis (1904 - 1989). 28. Iepriekš sasvērt un iesaiņot preci noteiktos daudzumos. 30. Bizamžurka. 31. Kinorežisores A.Neretnieces filma. 34. Veiklas, darbīgas. 35. Persona H.Ibsena lugā "Pērs Gints". 37. Zeva vai Atēnas vairogs sengrieķu mitoloģijā. 38. Iecavas pieteka. 39. Rožu dzimtas koki. 40. Aužamo stāvu veltnis (novec.).

Pievieno komentāru

Konkursi